Vyberte položku Stránka

JOZEF KAMENSKÝ: Neomarxizmus a rakovina

JOZEF KAMENSKÝ: Neomarxizmus a rakovina

Samozrejme diskusia o tom, či je použitie pojmu neomarxizmus adekvátne k známym javom dnešnej doby je aj oprávnená, veď nie každý nihilista je aj neomarxista, ale môžme porozumieť tomu, prečo práve tento pojem, a to aj na protesty roduverných marxistov sa ujal ako určitá nálepka. Marxizmus totiž u väčšiny symbolizuje rozvrat klasických hodnôt, dôraz na matériu a u toho z frankfurtskej školy ide o náznaky postmoderného nihilizmu, teda v skutočnosti o kultúrny a tým o morálny a mravný rozklad spoločnosti.

[sociallocker][/sociallocker]

Pojem slniečkár, aj keď je pôvodne zúžený na problém migrantov   sa podivuhodne dotýka podstaty. Ako?
Ak tu máme slnko ako symbol organizujúceho, integrujúceho centra, niečoho čo zabezpečuje akúsi homeostázu vôbec bytia na najvyššej úrovni, ale aj bytia každého živého organizmu, tak opakom tohto bude niečo ako slnečný démon. Tento ukazuje tento princíp nakrivo, kedy láka k celistvosti, ale v skutočnosti rozbíja, atomizuje, štiepi a tým usmrcuje.

Nedá sa naozaj zahrnúť celý tento jav doby pod pojem neomarxizmus, hoci každý, kto sa zaujíma viac o to, čo stojí za slovami ako o samotné slová, vie o čom sa hovorí.

Jednoducho nálepkou neomarxizmus sa chce poukázať na princíp rozkladu, rúcania, narúšania imunity spoločnosti, ale aj jednotlivca a tým smerovanie k smrti.

Túto dobu charakterizujú aj hipsteri, ktorých označenie má rovnaký koreň ako  to bolo   u hipies. Obe slová sú odvodené od hip – bok, čo je na jednej strane orgán bohyne lásky a slobody i anarchie Venuše, zas podľa wikipedie ide o hudobníkov, ktorí ležali na boku a fajčili ópium.

K trendu pod nálepkou neomarxizmus, čo je v podstate ako som to už naznačil prostý nihilizmus patria zdá sa aj hnutia ako Projekt Venus (Všimnite si to slovo Venus), čo je v podstate technokratický komunizmus a keď si všimnem jeho slovenských zástancov, tak aspoň jeden z nich je známym aktivistom za všetko progresivistické čo len chcete. Tiež militantný ateista a onen inkvizítor bojujúci proti tzv. šarlatánom.

Ide teda v podstate o trendy, ktoré sa primárne zameriavajú na telesné prežitie a konzum v zmysle hedonizmu, k čomu má jedine slúžiť veda a technika a všetci s iným názorom, s iným spôsobom života musia byť ostrakizovaní.
Altruizmus u nich? No chceme migrantov, aby na nás makali, prípadne farební, nech nám robia reklamu na vodku, alebo vôbec nech slúžia ako zlatá baňa.

Nihilizmom, rozkladom hodnôt sa narúša imunita a tak organizmus sa stane hostiteľom pre choroboplodné zárodky. Zánikom imunity sú tu choroby ako AIDS, resp. táto choroba imunitu vyradzuje z prevádzky, alebo sa začne chybne prepisovať DNA a máme tu rakovinu.

Aj keď posledne články o rakovine od mainstreamu zabíjajú falošné nádeje, alebo snáď chcú bojovať proti šarlatánom, tvrdia, že z dvoch tretín je rakovina náhoda (Náhoda bola vždy bohyňou nihilistov), alebo že súvislosť rakoviny s imunitou sú na úrovni ľudových povedačiek, dnes je trendom v rakovinovej terapii – imunoterapia, ktorú majú ako náhradu za chemoterapiu. Možno sa raz veda dopracuje aj k duchovno-psychickým príčinám ochorení, čo tiež súvisí s imunitou.

Potom je tu stres a práve som čítal, že aj nočná práca môže byť spúšťačom rakoviny, a tam ide o hormonálne procesy. Noc a deň tu totiž asi nie je nadarmo, hoci samozrejme chamtivosť a výroba chce svoje. V hre je aj svetelný smog v noci, a veľmi sa táto stopa týka žien a ich periód, spolu s rôznymi ochoreniami ženských orgánov, ale aj tej rakoviny.

Nechcem a nemôžem tu dávať priamo návrhy, lebo takisto sa len učím, no apelujem na zdravé myslenie jednotlivca. Nech každý hľadá sám, že ako sa dostať k zdraviu. No aj tak som hlboko presvedčený o tom, že zdravie spoločnosti, i človeka súvisí s tým, ako je blízko rovnováhe, ktorú naznačujú aj rôzne  spirituálne smery. Ako je človek celý a celistvý tým, že rozvíja napr. svoju morálku a mravy, povedzme sedem základných cností.
Teraz v jeseni beží na Slobodnom vysielači cyklus relácii o Zmysle života (Emil Páleš -Ariadnina niť)
Takže si pomáham aj nimi, ale aj reláciou  Srdce lieči rakovinu.

To, že rakovinové bunky podľa výskumu vedca Davida Veseleho ničia hormóny, ktoré produkuje srdce, je už len taká materiálna rovina, no čo je za tým? Srdce je ako slnko organizmu, centrum, je symbolom integrity, spája rôznorodosť a dokonca protikladnosť.

Je tu homeostáza a z veľkej časti skôr tušená, ako nám znám, vo veľkej časti naznačená aj  v mýtoch a iracionálne. Naproti tomu každé vyšinutie z celku je zárodkom choroby, každá pestovaná jednostrannosť. Že napríklad ja si tu budem iba telesne užívať, a len určité úkony a že to je možné bez vyrovnania.

Imunitu má každý človek osobitú, svoju. Smerom hore azda aj národ, etnikum a pod. Je tu mnohosť, ale každá tá časť je takisto celkom so svojimi potrebami.

Za každým organizmom je pomyselná homeostáza, duch, ktorý integruje. Nuž načim vzhliadať k nemu, či?
Ak človek stratí zmysel života na tej vyššej úrovni, kde nejde len o to telesné prežitie, pri akútnych stavoch umiera do dvoch týždňov.  (psychogénna smrť)

Ak sa hovorí pri rakovine, že v prvom rade organizmus nie je schopný správne kopírovať DNA, ak s tým súvisí imunita a stres, o čo bližšie ide?
Tak snáď ducha necháme teraz bokom, ale je tu zaujímavý fakt, že nám rakovinové bunky v tele azda aj denne vznikajú, ale imunita ich zničí. Čo je to tá imunita?

V prvom rade ako som už spomenul, každý človek má osobitú imunitu, kde ide o integritu, celistvosť, rovnováhu. Rovnováhu, o ktorej hovoria staré náuky, a náboženstvá. Hlavne človek musí neustále niečo vyššie dosahovať, dávať si ciele, ktoré ho menia, transcendentujú ho.

Pri rakovine vedec Emil Páleš uvádza teplo ako protivníka rakoviny, ale tam je niečo viac a to je teplo lásky, vzťahu, úcty k niečomu. Veď ono na lásku treba prinajmenšom dvoch. Oproti tomu prvý hriech sprevádzali slová Lucifera, že „Non serviam“ – neslúžim …. Áno, neslúži ani vyššiemu, ani nikomu inému, iba sebe.
A to je ďalší aspekt onej nálepky zvanej neomarxizmus, že tí stúpenci často vyznávajú individualizmus povrchne a v zvrátenej forme, upriamujú na ego.

Láska, aj keď sa zdá byť niečim okrajovým, aj tých najprimitívnejších formách je šokujúco všeobecná. Za únikom do ničoty smrti Rómea a Júlie sú ich rody a celá atmosféra doby. Je omyl, že v láske sa môžme skryť a nič koho do toho a nikto nikdy sa nič nedozvie. Dozvie a pri tej padlej forme aj vo forme choroby.

Nejde len o rakovinu, každá choroba je dôsledkom pokrivenia lásky. Samozrejme to nám môže byť odrazovaným mostíkom k tomu, aby sme veci pochopili a napravili a prípadne sa vyliečili.

Totižto oní neomarxisti nie sú totálnym zlom, iba vyšinutým dobrom. Dobre upriamujú na podstatu človeka, ale nie na duchovnú, oni ho vidia často len ako konzumistu. Správne hovoria, že treba súcitiť s núdznymi. Ale nie jalovo, nie tak, že mu dám iné otroctvo  ako prípadne lacná pracovná sila, ktorá bude makať na naše dôchodky, nie ako reklamu na vodku ak sa to týka farebných už tu žijúcich, ale mali by sa zamerať na to, aby skutočne týchto ľudí, s ktorými údajne súcitia, skutočne aj k lepšiemu menili.

A tak v zmysle trendu boja proti rakovine, že viac ako chemoterapia je tu imunoterapia, čo naozaj podporí život spoločnosti i jednotlivého človeka?

Ak ide o spoločnosť, je to aspoň približne spoločná idea. Ktorá by mala samozrejme byť čím bližšia skutočným vedomým či podvedomým smerovaniam, ale aj časom odskúšaná a tým blízka pravde, ak nie naozaj pravdivá. Osobne všeobecne by som navrhoval morálne a mravné hodnoty a úctu k osobnostiam našej histórie, ktorí ich hlásali.  Pri budovaní zdravia v každom človeku je to podobné, hoci navyše je tam vlastná imunita a teda vlastná cesta.

Najnovšími trendami boja s rakovinou sa postupne dostávame k polemike o tom, čo vlastne tvorí imunitu  a či aj nie psychické stavy.

Ak ide o stres, je to všeobecný pojem pre dôsledok neprirodzenosti aplikovaný do života človeka, ale aj iných živých organizmov. Nejaký lekár k tomu raz poznamenal, že taký zajko, keď ho ide zožrať dravec, má ten stres krátky. Človek ale dlhodobý.

No áno, denne, chodievame s kožou na trh, denne sa predávame ako žoldnieri pre konkurenčný boj. Kapitalizmus v postkomunistických krajinách je ale totižto o čosi zverskejší, veď žijú z našej submisivity. Zaujímavé ale je, že táto zverskosť, tento osvietený darvinizmus je okiadzaný aj verchuškou, atď.

Sú tu články, že ako vedieme v rakovine, čo sa mimochodom od roku 1989 nezmenilo, čo hádžu na Fica a pod., ale aké sa tu vytvára prostredie, aby tu rakovina nebola? Ako sa minimalizuje stres? Ako imunita, ktorá závisí aj od psychospirituálnych faktorov?

Napríklad aj článkami v mainstreame, že slobodná vôľa  neexistuje, zmysel života neexistuje a kriminalizovanie ľudí, ktorí hovoria o opaku.

Tupci aj so svojimi titulmi sa tu čudujú ľuďom, ktorí dvíhajú ruku k odporu. Veru tupci, lebo ak to takto dlhšie potrvá, budú aj násilnosti. Ono ak človeka chcete degradovať pod zviera na úroveň stroja,  a Slováka, vzbudíte protireakciu. Potom sa tu nejaký Bránik a vôbec elity čudujú, že sa už nejaké kruhy vyzbrojujú. Osobne k tomu dodám len to, že sa hanbím za to, že som zatiaľ nikomu nedal za poníženie Slovákov a seba  „čerez pysky“. Hlavne priamo a slovne na mieste. Oni aspoň cvičia a zhromažďujú zbrane, ja nie som zatiaľ schopný na nich ísť ani jazykom … Iste, z čoho by som potom žil …

Ale k meritu veci.

Budeme prosperujúci a zdraví, ak nasmerujme svoj zrak duše k ideálom, ktoré si ctili aj naši predkovia. Ale dnes aj trocha inak , a aby to človek pochopil ako inak, musí trocha pohnúť rozumom. A rozvíjať cnosti a skúmať ako sa majú k našim telesným orgánom a ako k orgánom spoločnosti.

Konečne skúmať podstatu lásky.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This