Vyberte položku Stránka

NATIONAL INTEREST: Je americká aliancia s Tureckom odsúdená k zániku?

NATIONAL INTEREST:  Je americká aliancia s Tureckom odsúdená k zániku?

Krátko pred svojou smrťou v roku 1869, prozápadný bývalý osmanský veľkovezír a minister zahraničných vecí Keçecizâde Mehmed Fuad paša poznamenal: „Zdá sa, že vhodnejšie… by bolo vzdať sa skôr niekoľkých našich provincií, než pozerať na to, ako nás Anglicko opúšťa.“ V reakcii na tento záväzok, Briti urobili územnú celistvosť Osmanskej ríše proti ruskej agresii kľúčovým pilierom svojej zahraničnej politiky.

Napriek významu, že Istanbul a Londýn boli v spojenectve do roku 1850, sú obe strany  odhodlané v roku 1914 sa navzájom zničiť p. Ako povedal premiér Herbert Asquith , Británia bola „odhodlaná zazvoniť smrteľný umieráčik osmanského panstvo, a to nielen v Európe, ale tiež  v Ázii.“ V odozve na to osmanská vláda Britániu popísala ako najväčšieho nepriateľa – a to nielen impéria, ale aj samotného islamu.

Prekvapujúce zrútenie Anglo-osmanských vzťahov by mohlo slúžiť ako užitočný model pre politických činiteľov pre vyhodnotenie problémového spojenectva medzi Spojenými štátmi a Tureckom. Obdobie šesťdesiat rokov medzi krymskými vojnami 1853-56 a júlovou krízou v roku 1914 pripomína éru, ktorá sa začala prijatím Turecka do NATO v roku 1952 a zdá sa, že dnes končí.

Vzťah USA a Turecku je ohrozený mnohými faktormi, ako napríklad závažnými kultúrnymi rozdielmi, súperením na regionálnej úrovni a nerovnými mocenskými vzťahmi. V polovici XX. storočia boli vzťahy medzi Washingtonom a Ankara na vrchole – od vstupu do NATO v roku 1952 bolo Turecko považované za „východnú baštu západnej demokracie„.

Kým sa regionálne záujmy krajín zhodovali, americká verejnosť sa neveľmi zaujímala o Turecko, Biely dom zatváral oči nad porušovaním ľudských práv, najmä nad potláčaním ľavicového hnutia, ktoré Ankara vykonáva veľmi prísne, píše NATIONAL INTEREST.

Po skončení studenej vojny však tieto skutočnosti nemohli nezatieniť bilaterálne vzťahy, napísal M. Şükrü Hanioğlu . Okrem toho, ak pred rokom 1990 podporovali USA islamizmus na Blízkom východe ako nástroj v boji proti komunistickým myšlienkam, následné udalosti, najmä teroristické útoky 11. septembra 2001 v Spojených štátoch, vážne zmenili názory amerických politikov.

Svoju úlohu v zhoršení vzťahov medzi Ankarou a Washingtonom hrala invázia síl NATO do Iraku v roku 2003, tvrdí Hanioglu. Turecko bolo znepokojené vyhliadkou, že Spojené štáty môžu prekresliť mapu Blízkeho východu na vlastnú päsť. Názory Turecka a Spojených štátov o budúcnosti regiónu sa začali rozchádzať a podpora kurdským silám v sýrskom konflikte zo strany Bieleho domu viedla k ešte väčšiemu napätiu s Ankarou.

Je nepravdepodobné, že sa Turecko samo obráti chrbtom k svojim západným partnerom v prospech spojenectva s inými mocnosťami, ako je Rusko, ak tak nebude nútené urobiť za nejakých mimoriadnych okolností, verí M. Şükrü Hanioğlu . Avšak vzájomná nedôvera, kritika a konkurencia spôsobili, že jednota Ankary a Washingtonu je extrémne krehká.

Poučenie pre Spojené štáty je jasné: ak sa  Turecko cíti zúfalé, nebude sa báť spojiť sa s ne-západnými mocnosťami, vrátane Ruska.

Niektorí tureckí politici sú dnes  zúfalí a uprednostňujú zblíženie s Ruskom, Iránom a Čínou. Erdoğan, v roku 2013, verejne vyjadril záujem o prechod od partnerstva v  Šanghajskej organizácie pre spoluprácu k riadnemu členstvu. Keď Turecko zmení strany svojich záujmov , nebude to trvať dlho a jeho tradiční spojenci ho opustia natrvalo, aj keď sa to teraz zdá nepravdepodobné.

Americko – Turecká aliancia, pôvodne kovaná kvôli spoločnej vonkajšej hrozbe, sa stala nesmierne krehká od pádu Sovietskeho zväzu. Oba štáty sa navzájom kritizujú, skôr než by dokázali dať bokom svoje rozdiely. Viac problémov, ktoré skrývajú vzájomnú nedôveru, ako príznačné farby vnímania seba samých.. Aj keď je ťažké predvídať budúcnosť USA a Turecka a ich aliancie, je jasné, že toto spojenectvo trpí opotrebovaním a únavou. Zároveň potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Oživovanie vzťahov bude vyžadovať investície a ústupky z oboch strán.

 

Zdroj:

http://nationalinterest.org/feature/americas-alliance-turkey-doomed-20193

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This