Vyberte položku Stránka

Naša propaganda klame, majetková nerovnosť je v Rusku omnoho menšia ako sa tvrdí.

Naša propaganda klame, majetková nerovnosť je v Rusku omnoho menšia ako sa tvrdí.

Na stránkach Awara Accounting bola zverejnená štúdia, ktorá diskutuje so zisteniami Thomasa Pikketyho. Podľa štúdie podiel majetku ruských oligarchov na celkovom verejnom bohatstve nestúpa, ale naopak klesá.

[sociallocker][/sociallocker]

Awara Accounting je skupina, ktorá sa zaoberá štúdiami o ekonomike, účtovníctve a podnikaní v Rusku, sleduje aktualizácie v daňovom a pracovnom práve, rieši projekty z oblasti auditu, menežmentu, IT, účtovníctva, podnikania, personalistiky atď. Spolupracuje s renomovanými medzinárodnými organizáciami a firmami.

Kolektív výskumníkov pod vedením Thomasa Pikettyho vydal správu o ekonomickej nerovnosti Ruska.

V nej sa píše že na kontá najbohatších 10% Rusov plynie 45 – 50% všetkých národných príjmov (str. 30) a že táto skupina vlastní viac ako 70% súkromného bohatstva krajiny (príloha, obr. 12c) Vlastníctvo 70% súkromného bohatstva by znamenalo že 10% vlastní celkový národný majetok vo výške 56%, keďže Pikettiovci pridelili štátu 20% národného bohatstva.

Štúdia Awara nemá za cieľ popierať problém ekonomickej nerovnosti v Rusku, autori len chcú problém uviesť do správnych pomerov voči ostatnému svetu. Ekonomická nerovnosť nie je v Rusku „extrémnejšia“ – ako falošne tvrdí Piketty – v porovnaní s väčšinou západných krajín vo všeobecnosti. V skutočnosti štúdia Awara ukazuje, že je menšia.

Awara odhaľuje nielen zaujatosť ale aj množstvo metodologických chýb, deformácií a skresľovaní údajov, ktoré sa spomínali v Pikettyho správe. Po zistení nedostatkov Awara upravila hlavné konštatovania, aby odrážali aktuálne údaje.

Opravené údaje ukazujú, že namiesto toho, aby 10% najbohatších ľudí vlastnilo viac ako 70% národného bohatstva, tento podiel bol len 39% súkromného bohatstva a 32% celkového národného bohatstva.

Nižšie uvedené grafy ukazujú rozdiely v štúdii Piketty a opravené údaje Awary. Horný graf pochádza zo správy Pikettyho, spodný sú opravené výsledky Awary.


Zodpovedajúcim spôsobom, namiesto toho, aby skupina 10% najbohatších Rusov získala 45-50% národného príjmu, získala menej ako 30% príjmu. Pikettyho výskumný tím uviedol, že ich štúdia výslovne nahrádza zistenia predchádzajúcich štúdií o nerovnosti príjmov, akými sú štúdie EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj), ktoré pre Top 10% najbohatších uvažovali o 30% podiele príjmov. Po odhalení veľkého množstva nedostatkov v Pikettyho štúdii Awara si myslí, že je prirodzené sa vrátiť k týmto skorším zisteniam. V tejto súvislosti je nutné uvažovať takisto aj údaje Pikettyho štúdie o bohatstve, pretože je zrejmé, že podiel na bohatstve musí úzko súvisieť s podielom príjmu.

Propagandisti by sa mali rozhodnúť

Hospodársku nerovnosť v Rusku významným spôsobom zmierňuje veľký ruský verejný majetok. Ale vo svojej štúdii Thomas Piketty zanedbal hodnotu ruského verejného bohatstva. Podľa štúdie sa zdá, že ako faktor vyvolávajúci rovnosť, nehrá žiadnu úlohu. Je skutočne veľmi zvláštne, keď jedna skupina západných propagandistov tvrdí, že ruský štátny sektor úplne prevzal hospodárstvo, keď tvorí 70% podiel z celkového objemu ekonomiky a ďalšia (ako Piketty) tvrdí, že superbohatí vlastnia 70% ruského bohatstva. Vyzerá to tak, že propagandisti by sa mali dohodnúť.

Štúdia Awara uvádza závery odborníci o podiele štátneho sektora. Podľa nich štátny sektor tvorí oveľa vyšší podiel ruskej ekonomiky, ako je tomu vo všetkých západných krajinách. Odhady sa pohybujú od 35% do 70%. Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) odhaduje, že podiel verejného sektora (štátneho sektora) na celkovej ekonomike bol v roku 2009 35%. Odborníci súhlasia s tým, že podiel štátneho sektora sa odvtedy zvýšil. Ruský orgán pre hospodársku súťaž, antimonopolný výbor, vo svojej výročnej správe za rok 2015 odhaduje, že štátny sektor narástol na 70% ruskej ekonomiky.

Hodnota malých podnikov prevyšuje hodnotu ruských miliardárov

Podľa Awary celková hodnota malých a stredných podnikov (vrátane tieňového podnikania) je na úrovni 35% celkových obchodných aktív. Pozoruhodné zistenie v štúdii Awara spočíva v tom, že spomínaná hodnota je oveľa vyššia ako všetko bohatstvo oligarchov a dokonca na rovnakej úrovni ako kombinované bohatstvo z top 10 percent (39%). (Tu je potrebné poznamenať, že medzi kategóriami bohatstva malého a stredného podnikania voči bohatstvu top 10% dochádza k prekrývaniu).

Podiel 35%, ktorý tvoria malé a stredné podniky (MSP) je podporený štúdiou, ktorú vypracovalo globálne poradenstvo EY spolu s Európskou investičnou bankou, v ktorom sa uvádza, že MSP pokrývajú 20 až 25% HDP Ruska pričom odhadujú veľkosť tieňovej ekonomiky. Ruský štatistický úrad (Rosstat) uvádza podiel tieňovej ekonomiky na úrovni 10 – 14%, zatiaľ čo liberálni ekonómovia ju hodnotia na úrovni 32%.

Vojna propagandy, propaganda vojny.

Niet pochýb o tom, že škandalózna história bohatstva ruských „oligarchov“ a súčasných mestských legiend o zákernosti útlaku oligarchov v Rusku spočiatku naviedli Pikettyho výskumníkov v ich snahe dokázať „extrémnu nerovnosť“ v Rusku.

Okrem toho sa zdá, že správa Pikettyho je len ďalšou dávkou v protiruskej propagandistickej kampani v súlade s notorickými propagandistickými hoaxami, ako sú údajné chemické útoky Assada v Sýrii, incidenty v Salisbury, škandál o dopingu v olympijských hrách, invázia do Ukrajiny atď.

Na konci dňa je otázka, čo je nutné demaskovať. A vyzerá to tak, že ide o vojnovú propagandu

Je zbytočné spomínať, že výskumný Pikettyho tím je financovaný Európskou úniou.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This