Vyberte položku Stránka

Najmocnejší muž na svete je John Bolton, poradca amerického prezidenta

Najmocnejší muž na svete je John Bolton, poradca amerického prezidenta

Dokumenty Wikileaks pripomínajú, ako a kým je riadená americká politika. John Bolton, poradca prezidenta Trumpa priamo riadi medzinárodné finančné inštitúcie a koordinuje ich s americkými vojenskými aktivitami. Táto činnosť slúži na manipuláciu krajín a zvrhávanie vlád po celom svete.

[sociallocker][/sociallocker]

Správa na sociálnej sieti k udalostiam vo Venezuele odkazuje na dokument, ktorý Wikileaks vydali z roku 2008.

V ňom sa píše, že armáda Spojené štáty vykonáva nekonvenčné operácie tým, že využíva vplyv a kontrolu nad medzinárodnými inštitúciami. Je tu vymenovaná Svetová banka, MMF, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS). Všetky tieto inštitúcie sú považované za „diplomatické a finančné inštitúcie USA na dosiahnutie amerických cieľov

Kordinácia a riadenie aktivít armády spolu s finančnými inštitúciami sú vo veľkej miere riadené Radou národnej bezpečnosti (NSC), ktorú v súčasnosti vedie John Bolton. V dokumente sa uvádza, že NSC „má hlavnú zodpovednosť za integráciu ekonomických a vojenských nástrojov národnej moci smerom k zahraničiu„.

V Svetovej banke je guvernér menovaný priamo prezidentom Spojených štátov, kde má USA faktické právo vete. V MFF sú záujmy USA presadzované hlavne cez veľkosť ich finančného podielu.

A čo sa týka Venezuely, je záujem USA jasný – Hugo Chavez sa podľa Grayzone vzdal grantov a úverov MMF a Svetovej banky. Namiesto toho sa snažil o vytvorenie nezávislého bankového systému.

Cieľom Ameriky je dostať Venezuelu pod kontrolu cez „nezávislé“ banky. Jeden z prvých krokov, ktoré samovyhlásený prezident Gauido urobil, bolo požiadanie USA o úver MMF, aby sa financovala jeho vláda…

Spomínaný „manuál na prevraty“ Wikileaks zverejnili už pred viac ako desiatimi rokmi. Dnešná pripomienka zdôrazňuje pravdivosť kritiky, že takzvaná „nezávislosť“ týchto finančných inštitúcií je ilúziou. Je tiež zrejmé že patria k mnohým „finančným zbraniam,“ ktoré americká vláda pravidelne používa na to, aby krajiny po celom svete ohýbala a manipulovala podľa svojej ľubovôle. Dokonca, v krajnom prípade slúžia aj na zvrhávanie vlád, ktoré sa Spojeným štátom prestanú páčiť.

Kombinácia rôznych nástrojov za účelom dosiahnutia cieľa sa nazýva v posledných rokoch „hybridná vojna„. Ako z dokumentu vidno, nie je to „ruský vynález,“ ale naopak, je to bežná prax americkej elity. Spojené štáty dnes vedú hybridnú vojnu prakticky proti celému svetu. Pripisovanie tohto pojmu Rusom a Číňanom je len ďalší z nástrojov vedenia hybridnej vojny.

Treba viac dôkazov?

Zdroj: Mintpress

O autorovi

Príspevky za Máj

Pin It on Pinterest

Share This