Vyberte položku Stránka

Na Ukrajinu zaplatíme ďalšiu miliardu eur

Na Ukrajinu zaplatíme ďalšiu miliardu eur

Portál eTrend píše o schváleni pôžičky Europarlamentom pre Ukrajinu.

Podľa textu Európsky parlament (EP) v stredu schválil poskytnutie makrofinančnej pôžičky Ukrajine vo výške jednej miliardy eur. Tá by mala pokryť časť potrieb vonkajšieho financovania krajiny v rokoch 2018 a 2019.

Hlasovanie prebehlo za hojnej účasti členov EP. Návrh Európskej komisie bol schválený veľkou väčšinou hlasov (za hlasovalo 527 poslancov, proti bolo 124 a 29 sa zdržalo hlasovania). Na základe schváleného návrhu by mala EÚ poskytnúť Kyjevu ďalší balík makrofinančnej pomoci (MFA).

eTrend však pripomína, že europoslanci presadili prijatie spoločného vyhlásenia EP, Rady a Európskej komisie s jasnými podmienkami, ktoré musí Ukrajina pred uvoľnením prostriedkov splniť.

Dôvodom boli obavy súvisiace s pomalým tempom reforiem a nedostatočným bojom proti korupcii na Ukrajine.

V spoločnom vyhlásení troch hlavných inštitúcií EÚ sa zdôrazňuje, že finančná pomoc pre Ukrajinu je podmienená:

  • plným rešpektovaním účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému
  • plným rešpektovaním zásad právneho štátu
  • plným rešpektovaním ľudských práv zo strany Kyjeva.

Europoslanci trvali na naviazaní finančnej pomoci na pokrok Kyjeva v boji proti korupcii, ktorého súčasťou má byť zriadenie špecializovaného protikorupčného súdu na základe odporúčaní Benátskej komisie Rady Európy.

Ukrajinský parlament zriadenie súdu schválil 7. júna. Prostriedky EÚ by mali byť využité na štrukturálne reformy, ktoré povedú k zníženiu chudoby a tvorbe pracovných miest v krajine.

Medzitým Kyiv Post píše, že vláda v Kyjeve musí ukázať mierumilovnosť a ochranu ľudských práv podporou LGBTT „pochodu hrdosti“. Pochodu sa zúčastní 5000 ľudí. Minulý rok 4000 účastníkov strážilo 5000 policajtov. Tento rok sa extrémisti vyhrážajú útokmi na LGBT a ľudskoprávnych aktivistov.

Portál 112 UA zas upozorňuje na výzvu Európskeho parlamentu, aby vláda podporila „Pochod rovnosti

Tridsaťpäť poslancov Európskeho parlamentu podpísalo list ukrajinským orgánom aby podporili Pochod rovnosti naplánovaného na 17. júna v Kyjeve.

Poslanci kritizujú, že Kyjev ešte neprijal špeciálne zákony pre LGBT

Je nám ľúto, že sa legislatívny pokrok zastavil … Ukrajina zostáva jedným z posledných miest v Európe, kde zákony nechránia LGBT menšinu,“ uviedli poslanci.

O autorovi

Príspevky za Apríl

Pin It on Pinterest

Share This