Vyberte položku Stránka

Môže Rusko konkurovať Západu?

Môže Rusko konkurovať Západu?

Odpoveď znie – v žiadnom prípade.

Pozrite si počet udelených patentov v Rusku, ako hodnotu, ktorá definuje úroveň vedecko-výskumnej základne krajiny. Skoro 6 násobne zaostáva za Čínou.

[sociallocker][/sociallocker]

Putin je pri moci od roku 2000 a za ten čas ani náznakom nezmenil komoditnú štruktúru ekonomiky. Ruská ekonomická štruktúra stále viac pripomína sovietsku. Preferujú sa mamutie štátne a pološtátne hospodárske a finančné podniky, v ktorých majú zvyčajne prsty pohlavári na vedúcich miestach a preto sú tieto spoločnosti zvýhodňované. Tým sa samozrejme potláča konkurencia a invenčný potenciál trhových vzťahov, brzdí sa podpora malého a stredného podnikania, ktoré tvorí kostru zdravej ekonomiky. Nesmierne rozšírená je korupcia a šedá ekonomika. Prehlbuje sa sociálna a ekonomická diferenciácia

Tým, že sa Rusko spoľahlo prakticky výlučne na ťažbu ropy a plynu, potlačilo inovačné trendy a neprebehla zmena štruktúry priemyslu. Rusko má na pomer veľkosti ekonomiky veľmi nízku mieru investícií – či už investícií do základného imania alebo priamych zahraničných. Trvalým trendom je zastarávanie priemyselných zariadení a znižuje sa miera investícií do výroby. Zastarávaním priemyselných komplexov sa znižuje konkurencieschopnosť a Rusko sa prepadáva v rôznych rebríčkoch (Doing Business, Global Competitiveness Report, Corruption Perception Index). Všetky sily sú venované len zvyšovaniu ťažby ropy a plynu. Bez zarátania príjmov z predaja ropy, plynu a ropných produktov, ktoré tvoria dve tretiny exportu, by bol deficit hospodárstva na úrovni vyše 20%.

Celé roky sa opakujú neriešené problémy ekonomiky:

 • štrukturálne problémy (surovinový charakter ekonomiky)
 • nedostatočná stimulácia hospodárskeho rastu
 • problémy finančného bankového sektora (slabá dosažitelnost úverov)
 • zlá úroveň hospodárskej legislatívy a jej časté zmeny
 • vysoký stupeň regulácie a zásahy inštitúcií
 • hospodárska kriminalita, korupcia (zamorenie šedou ekonomikou)
 • slabá kvalita podnikateľského a investičného prostredia, nedostatočná stimulácia malého a stredného podnikania
 • veľké sociálno-ekonomické nerovnosti medzi regiónmi
 • sociálna nerovnováha, kde existujú obrovské nerovnosti :
  – medzi príjmami horných a dolných 10% obyvateľov
  – medzi pracovníkmi rozpočtovej sféry a podnikateľským sektorom
  – medzi regiónmi RF
  .
 • stále nepriaznivá demografická situácia, ktorá sa v ďalšej perspektíve stane faktorom obmedzujúcim rozvoj
 • nízka konkurencieschopnosť ruského priemyslu; zvyšujúca sa závislosť na importe
 • nízky rast produktivity práce pri porovnaní s tempom rastu miezd
 • nedostatočné investície do výrobnej infraštruktúry

 

K tomu treba pridať

 • nízke investície do základnej a zanedbanej infraštruktúry
 • nízka stimulácia pokrytia vnútornej spotreby vlastnými zdrojmi
 • nízke investície do základného a aplikovaného výskumu
 • neustále sa zvyšujúce výdavky na armádu

Charakteristické pre Rusko je kupovanie si ľudí neustále sa zvyšujúcimi výdavkami do sociálnej oblasti. To je však plne závislé na cenách ropy a dnes už Rusko potrebuje cenu ropy na úrovni vyše 100dolárov za barel pri rekordnej ťažbe, aby udržalo financovanie sociálneho zmieru. Napriek masívnym investíciám do sociálneho aparátu, stále pretrváva chudoba. Hoci sa podarilo zastaviť Jeľcinovský demografický kolaps, Rusko je v pasci komoditného charakteru ekonomiky. Akákoľvek dlhodobá kríza, alebo pokles ceny ropy/plynu ohrozí tento model. Sociálna situácia obyvateľstva teda nekopíruje reálny stav ekonomiky, krajina si žije nad pomery.

Rusko je extrémne závislé na kredite, ktorý má ako spoľahlivý dodávateľ komodít. Politické turbulencie tento kredit znižujú na nulu a nútia odberateľov prehodnotiť budúcnosť vzájomných vzťahov. Ohrozenie vzťahov s Ukrajinou tento problém ešte viac prehlbuje, pretože Ukrajinu nie je možné pri exporte potrubím obísť. Hospodárske sankcie akéhokoľvek druhu a reštrukturalizácia dodávateľsko-odberateľských vzťahov v Európe bude pre Rusko v dlhodobej perspektíve veľmi nepríjemné. Samozrejme, že Rusko hľadá nových odberateľov na ázijskom trhu, tu sa však stretáva s konkurenciou Iránu a hlavne Kataru, ako flexibilného dodávateľa dopravujúceho skvapalnený zemný plyn do celého sveta.

Ak poklesnú príjmy z exportu surovín, Rusko ich nie je schopné nahradiť nijakým spôsobom. Bude menej peňazí pre voličov a spoločnosť sa bude búriť. Súčasná nespokojnosť hlavne medzi inteligenciou sa rozšíri do celej spoločnosti a podpora vlády sa stane mizivou. Ak sa bude chcieť verchuška udržať pri moci, Rusko sa stane totalitárnym štátom v ďaleko vyššej miere než je dnes. Kroky k tejto zmene sa už začínajú prejavovať.

Zdroje :
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_patents
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-ekonomicka-charakteristika-zeme-19086.html
http://www.privatbanka.sk/sk/blog/2014/03/rusko-menej-chleba-viac-hier
http://ekonomika.etrend.sk/svet/ruska-ekonomika-sa-stale-viac-podoba-na-sovietsku.html
http://www.e-polis.cz/ekonomie/198-ekonomicka-situacia-v-ruskej-federacii.html

Publikované: 24.03.2014

O autorovi

Príspevky za Máj

Pin It on Pinterest

Share This