Počet moslimov v Európe bude aj v budúcnosti prudko rásť, a to dokonca aj v prípade, že by sa všetka migrácia úplne zastavila. Naopak, v prípade pokračujúcej migračnej vlny by počet moslimov mohol v Európe do roku 2050 dosiahnuť 76 miliónov. 

    

Štúdia nazvaná Rast moslimskej populácie v Európe sa zaoberá budúcnosťou 25,8 miliónov moslimov, ktorí v Európe aktuálne žijú. S využitím rozsiahleho súboru dát odhaduje pre nasledujúce desaťročie vývoj európskej moslimskej populácie v závislosti od miery migrácie.

Podľa vedcov bude bez ohľadu na ďalší priebeh migrácie počet moslimov aj naďalej rásť. Dôvodom je ich nižší priemerný vek a vyššia pôrodnosť.

 

Aj v prípade „nulovej migrácie“ vzrastie do roku 2050 podiel moslimskej populácie zo súčasných 4,9 percenta na 7,4 percenta (asi 36 miliónov). Naopak, keby migrácia pokračovala podobným tempom ako medzi rokmi 2014 – 2016, potom by podiel moslimov na európskej populácii dosiahol 14 percent (75 miliónov), čo je takmer trojnásobok súčasného stavu.
Vo Švédsku môžu moslimovia tvoriť tretinu populácie.

 

V niektorých krajinách by podiel moslimov mohol dosiahnuť vysoké číslo. Vo Švédsku by to mohla byť v roku 2050 takmer tretina populácie (4,5 milióna, to znamená 30 percent). V Rakúsku a Nemecku by moslimská menšina mohla dosiahnuť až 19 percent.

 

V Británii by podľa tohto scenára malo za 30 rokov byť 17,2 percenta moslimov, vo Fínsku 15 percent a v Nórsku 17 percent.

 

Závery štúdie tiež ukazujú, že európska moslimská populácia je veľmi rozmanitá. Pre niektoré z nich nie je moslimská identita to najdôležitejšie v ich živote. A naopak pre iných ich príslušnosť k islamu „hlboko ovplyvňuje ich každodenný život“.

Doterajšie prieskumy naznačujú, že väčšina Európanov sa moslimskej migrácie obáva. Bertelsmannova nadácia v auguste tohto roku zistila, že každý piaty Európan nechce moslimov za svojich susedov. Britský think tank Clatham House uskutočnil prieskum v 10 európskych krajinách, v ktorých 55 percent opýtaných „súhlasilo s tým, aby bola zastavená ďalšia migrácia, a to hlavne z moslimských krajín“.