Ministerstvo financi Slovenskej republiky dalo do medzirezortného pripomienkového konania materiál k Národnému programu reforiem pre rok 2017. Tento popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré plánuje vláda SR realizovať v najbližších dvoch rokoch. Najväčšími výzvami okrem HDP majú byť trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo. Téma detí je spomínaná vo viacerých oblastiach. Plánuje sa napríklad podpora budovania kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov,  flexibilné zamestnávanie matiek s deťmi či podpora služieb obetiam domáceho násilia.

Súčasný právny poriadok je nastavený spôsobom, ktorý podporuje rodinu a zdravý vývoj detí práve tým, že je umožnené rodičom byť na materskej a následnej rodičovskej dovolenke do troch rokov veku dieťaťa. Ak dieťa zo zdravotných dôvodov nie je pripravené navštevovať predškolské zariadenie môžu rodičia byť s ním do jeho piatich rokov. Takáto legislatíva je spomedzi západných krajín Európy a sveta ojedinelá. Avšak z praxe OZ Deti patria rodičom musíme potvrdiť, že je veľmi dobrá. Deti tým, že majú možnosť s podporou štátu byť so svojimi rodičmi, majú veľmi dobré základy na ich psychický aj fyzický vývin. Sú vytvorené veľmi úzke rodinné väzby, čo je odbornou psychologickou obcou podporované.

Nie sme spiatočnícky a nepredstavujte si nás ako skupinu žien, ktoré chcú sedieť doma pri šporáku a čakať na muža doma. Aj my sme popri materskej a rodičovskej dovolenke pracovali. Čo by sme však očakávali od štátu viac ako budovanie zariadení pre deti do troch rokov, je podpora rodiča starajúceho sa o dieťa tým, že jeho práca bude zrovnoprávnená s minimálnou mzdou. Preto sme vo svojich pripomienkach namietali hlavne možnosť zostať na rodičovskej dovolenke a podporu rodiny zvýšením rodičovského príspevku na výšku minimálnej mzdy.

Druhou zásadnou pripomienkou sme chceli konkretizovať pomoc obetiam domáceho násilia a podporu služieb pre nich. V Národnom programe reforiem je uvedenému venované veľmi málo a keďže vidíme, ako štát zlyháva v oblasti ochrany práv obetí domáceho, sexuálneho či iného typu násilia, sme považovali za nutné jasne špecifikovať oblasti, v ktorých vidíme potrebu zlepšenia. Do návrhu systémového riešenia sme zahrnuli políciu, úrady práce, súdy či súdnych znalcov – teda všetky zložky, ktoré priamo vstupujú do procesu ochrany obetí. Je dôležité v Programe reforiem konkrétne určiť zámery štátu.

Zaujíma nás váš názor, poďte s nami diskutovať o téme na Slobodnom vysielači v pondelok 17.4.2017 od 20,30 hod.