Agentúra Reuters vydala správu, že MMF odhaduje rast ruského HDP na rok 2018 len 1,7%

Medzinárodný menový fond (MMF) zotrval pri svojej prognóze rastu ruskej ekonomiky v tomto roku na stabilnej úrovni 1,7%. Tento rast sa očakáva aj napriek západným sankciám voči Rusku, uviedol v stredu MMF.

Šéf misie MMF v Rusku, Ernesto Ramirez Rigo, uviedol, že sankcie uložené Rusku neboli jediným faktorom pri výpočte MMF a že zohľadnili aj ceny ropy, ktoré boli v súčasnosti vyššie ako boli očakávané.

Medzinárodný menový fond uviedol, že očakáva, že hospodársky rast v roku 2019 zostane na úrovni 1,5 percenta, čo sa nezmenilo ani v porovnaní s predchádzajúcimi prognózami.

Ruská prognóza rastu MMF je sklamaním

Ako uvádza portál The Sherbrooke Times, ruská ekonomika v najbližších rokoch bude zaostávať za rastom ekonomík východnej Európy, vrátane Ukrajiny.

To je uvedené v prehľade svetového hospodárstva MMF (World Economic Outlook) v štatistickej časti.

MMF uviedol, že v rokoch 2018-2019 Rusko očakáva mierne zrýchlenie rastu (na 1,7%) a potom tempo začne klesať na 1,5%. Tento rast bude stabilný do roku 2023.

Zároveň bude globálne hospodárstvo v rokoch 2018-2019 rásť v priemere o 3,9% v roku 2023 sa spomalí na 3,7%.

Slovensko v tomto odhade môže očakávať mierne nadpriemerný rast (3.9%), ktorý do budúcnosti prekročí hranicu 4%, čo bude najlepší výsledok z unijných krajín bývalého sovietskeho bloku.

MMF

Prognóza rastu USA a krajín Európskej Únie podľa MMF

Navyše, centrálna banka Ruska uviedla, že bez štrukturálnych reforiem bude rast HDP v Rusku len 1,5-2%. Ministerstvo hospodárskeho rozvoja do roku 2020 predpovedá rast 2,3 percenta.

Čo sa týka ekonomického rastu, Rusko sa zaradí medzi ostatné krajiny východnej Európy, vrátane Ukrajiny a nedokáže dostihnúť rozvinuté ekonomiky.

Pomalý hospodársky rast, nedostatočná infraštruktúra, starnutie obyvateľstva, nadmerná prítomnosť štátu v hospodárstve, nedostatočná integrácia do svetového hospodárstva a geopolitické riziká, sú faktory ktoré zabraňujú súkromným ​​investíciám.

Pripomíname, že medzinárodný menový fond udržiava prognózu rastu HDP pre Ukrajinu pre rok 2018 stále na úrovni 3,2%.