Vyberte položku Stránka

MIMORIADNA SPRÁVA: Európsky parlament rozhodol o prijatí 250 000 Somálčanov z kenského tábora Dadaab

MIMORIADNA SPRÁVA: Európsky parlament rozhodol o prijatí 250 000 Somálčanov z kenského tábora Dadaab

Keňa poskytuje útočisko 500.000 somálskym utečencom a rozhodla sa postupne jednotlivé tábory uzatvárať. V máji ohlásila uzatváranie tábora Dadaab, v ktorom je cca 250.000 Somálčanov.

[sociallocker][/sociallocker]

Okrem výziev k rozsiahlemu financovaniu relokácia Somálčanov v afrických krajín a infraštruktúry v týchto krajinách, Európsky parlament vzhľadom k tomu, že EÚ by mala posilniť úsilie v oblasti presídľovania, aby sa dostala na úroveň krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, ako je napr. Austrália a Kanada, s cieľom naplniť požiadavky, ktoré UNHCR považuje za potrebné na zabezpečenie spravodlivého rozdelenia utečencov po celom svete;

V bode 3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty EÚ zohrávajú veľmi nevýraznú úlohu, pokiaľ ide o úsilie zamerané na presídlenie utečencov z Dadaab, a vyzýva EÚ, aby splnila svoje povinnosti pri zabezpečovaní spravodlivého rozdelenia záťaže;

V bode 7 sa domnieva, že vzhľadom na súčasnú situáciu pokračujúcich bezpečnostných problémov v Somálsku a vysokému riziku prepuknutia hladomoru by mali byť návraty v každom prípade dobrovoľné; žiada väčšie zdieľanie zodpovednosti, pokiaľ ide o prijímanie utečencov a stanovenie ďalších postupov, ktoré pomôžu utečencom dostať sa do tretích krajín, vrátane EÚ.

Čítajte tiež:

Po hlasovní o importe 250 tisíc Somálcov do EÚ, nás čaká odňatie azylového procesu z národných štátov. Teda Dublin III

EÚ o automatickom systéme prerozdeľovania imigrantov a sankciách k odmietavým krajinám. Po 15.5. 2017 je debata o kvótach bezpredmetná!

 

Uznesenie Európskeho parlamentu o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP))
Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie Medzivládneho úradu pre rozvoj vo východnej Afrike (IGAD), ktoré bolo podpísané 25. marca 2017 v Nairobi o trvalých riešeniach pre somálskych utečencov a reintegráciu navrátilcov do Somálska,

–  so zreteľom na newyorské vyhlásenie pre utečencov a migrantov prijaté 19. septembra 2016,

–  so zreteľom na spoločné komuniké ministerskej tripartitnej komisie pre dobrovoľnú repatriáciu somálskych utečencov žijúcich v Keni z 25. júna 2016,

–  so zreteľom na výsledok EÚ samitu o migrácii vo Vallette, ktorý sa uskutočnil 11. až 12. novembra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministerskej konferencie o chartúmskom procese (iniciatíva zameraná na migračné trasy medzi EÚ a Africkým rohom), ktoré bolo podpísané 28. novembra 2014 v Ríme,

–  so zreteľom na trojstrannú dohodu o dobrovoľnej repatriácii podpísanú 10. novembra 2013 vládou Kene, somálskou vládou a UNHCR,

–  so zreteľom na rozhodnutie kenského najvyššieho súdu z 9. februára 2017 v neprospech zatvorenia utečeneckého tábora v Dadaabe,

–  so zreteľom na rozhodnutie kenskej vlády odvolať sa proti rozhodnutiu najvyššieho súdu z 9. februára 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcov podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej, komisára EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu a komisára EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa o rozhodnutí kenskej vlády zavrieť utečenecké tábory v Dadaabe z 20. mája 2016,

–  so zreteľom na Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku,

–  so zreteľom na globálny dohovor OSN týkajúci sa spoločnej zodpovednosti za utečencov,

–  so zreteľom na národný indikatívny program pre Somálsko a východnú Afriku v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže oblasť Afrického rohu s takmer 250 miliónmi obyvateľov a rýchlo rastúcou populáciou hostí najvyšší počet vnútorne vysídlených osôb a utečencov v Afrike a vo svete; keďže región čelí výzvam týkajúcim sa neregulárnej migrácie, núteného vysídľovania, obchodovania s ľuďmi, prevádzačstva, terorizmu a násilných konfliktov;

B.  keďže výzvy majú rôzne hnacie sily, ktoré sa menia v závislosti od miestnej situácie, ktoré však všeobecne súvisia s absenciou dobrej správy vecí verejných a sociálno-ekonomických príležitostí, extrémnou chudobou, nestabilitou a zmenou klímy;

C.  keďže komplex pre utečencov v Dadaabe bol zriadený v roku 1991 ako dočasné riešenie pre tých, ktorí hľadajú prístrešie a utekajú pred prenasledovaním, násilím a nestabilitou v regióne východnej Afriky, a najmä tých, ktorí utekajú pred občianskou vojnou v Somálsku; keďže komplex v súčasnosti pozostáva z piatich rôznych táborov obývaných rôznymi národmi a rozkladá sa na ploche 50 km², pričom tábory Hagadera, Dagahaley a Ifo sú najstaršie a najhustejšie osídlené;

D.  keďže plánovaná kapacita táboru v Dadaabe bola približne 90 000 osôb, no podľa odhadov OSN sa v súčasnosti v tábore zdržiava približne 260 000 osôb, z čoho 95 % pochádza zo Somálska a 60 % má menej ako 18 rokov; keďže v máji 2016 Keňa zrušila svoje oddelenie pre záležitosti utečencov zodpovedné za registráciu, v dôsledku čoho desiatky tisíce osôb neboli zaregistrované, a teda tieto počty by v skutočnosti mohli byť oveľa vyššie;

E.  keďže utečenci v tábore sú vystavení riziku násilia, pričom ženy a deti sú obzvlášť zraniteľné;

F.  keďže Somálsko už vyše dve desaťročia trpí nestabilitou a absenciou štátnych štruktúr a závažnosť situácie navyše zhoršujú opakujúce sa prírodné katastrofy, ktoré súvisia so zmenou klímy; keďže tieto problémy sú výzvou pre odolnosť a schopnosť najzraniteľnejších komunít Somálska vyrovnať sa s následkami a stali sa hlavnou hnacou silou, pokiaľ ide o vysídľovanie v rámci Somálska a do susedných krajín;

G.  keďže situácia somálskych utečencov je po troch desaťročiach jednou z najdlhšie trvajúcich vo svete s treťou generáciou utečencov, ktorí sa narodili v exile; keďže takmer jeden milión Somálčanov je vysídlených v regióne a ďalších 1,1 milióna osôb je vysídlených v rámci samotného Somálska;

H.  keďže Somálsko patrí do prvej päťky krajín, ktoré za posledných 15 rokov vyprodukovali najviac utečencov na svete, v súčasnosti je zaregistrovaných 1,1 milióna somálskych utečencov, z čoho viac ako 80 % sa nachádza v regióne Afrického rohu a Jemenu; keďže somálska administratíva opakovane vyjadrila vôľu prijať svojich štátnych príslušníkov; keďže Keňa je hostiteľskou krajinou pre približne 500 000 utečencov, pričom ich počet neprestajne rastie v dôsledku rastúcej neistoty v regióne, najmä v Južnom Sudáne;

I.  keďže bezpečnostná situácia v Somálsku je naďalej neistá a nepredvídateľná a útoky skupiny aš-Šabáb a iných ozbrojených a teroristických skupín pokračujú; keďže 6. apríla 2017 prezident Mohamed Abdullahi „Farmajo“ Mohamed vyhlásil Somálsko za vojnovú oblasť a ponúkol amnestiu členom islamistickej militantnej skupine aš-Šabáb vrátane odbornej prípravy, zamestnania a vzdelávania, ak zložia svoje zbrane do 60 dní;

J.  keďže celý región východnej Afriky zažíva veľké sucho a v častiach Južného Sudánu bol vyhlásený hladomor, ktorý ohrozuje až milión osôb; keďže pre Somálsko bolo vydané upozornenie hladomoru, ktoré by bolo tretím hladomorom v krajine za posledných 25 rokov, pričom vláda uviedla, že 6,2 milióna osôb potrebuje okamžitú potravinovú pomoc; keďže kenský prezident Uhuru Kenyatta vyhlásil sucho v krajine za národnú živelnú pohromu, pričom 2,7 milióna osôb čelí vážnemu hladomoru; keďže sa očakáva, že situácia v Etiópii, Keni, Somálsku a Jemene sa pravdepodobne zhorší, čo by mohlo viesť k rozsiahlemu hladomoru;

K.  keďže podľa Organizácie Spojených národov v dôsledku sucha v Somálsku vzrástol počet vnútorne vysídlených osôb a viac než 683 000 ľudí bolo od novembra 2016 donútených opustiť svoje domovy; keďže počas posledného hladomoru v roku 2011 zahynulo približne 250 000 osôb;

L.  keďže 6. mája 2016 kenská vláda oznámila svoje rozhodnutie týkajúce sa tábora v Dadaabe „s minimálnym omeškaním“, pričom citovala bezpečnostné obavy a potrebu skoncovať s pretrvávajúcou situáciou utečencov v tomto regióne; keďže 30. novembra 2016 však kenská vláda oznámila, že tábor v Dadaabe sa zatvorí najneskôr v máji 2017; keďže od samitu IGAD, ktorý sa konal 25. marca 2017, sú všetky snahy zamerané na dôležitosť nájsť regionálne a udržateľné riešenie situácie somálskych utečencov;

M.  keďže medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ vyjadrilo pochopenie pre obavy a dôvody kenskej vlády, pokiaľ ide o zatvorenia tábora, ale takisto zdôraznilo, že návraty do Somálska musia prebiehať v súlade s medzinárodnými normami, musia byť dobrovoľné a informované, aby mali navrátené osoby prístup k objektívnym, nestranným a relevantným informáciám, ďalej sa musia uskutočniť bezpečným, dôstojným a udržateľným spôsobom, a navrátené osoby musia byť zároveň informované o tom, čo sa stane v prípade, ak sa rozhodnú proti dobrovoľnému návratu;

N.  keďže 9. februára 2017 kenský najvyšší súd rozhodol v reakcii na petíciu dvoch kenských organizácií pre ľudské práva – Kenskej národnej komisie pre ľudské práva a Kituo Cha Sheria – že príkaz kenskej vlády zatvoriť utečenecký tábor v Dadaabe je diskriminačný, prehnaný, svojvoľný, neprimeraný a predstavuje kolektívny trest;

O.  keďže diskusia v súvislosti so zatvorením tábora v Dadaabe upriamila pozornosť na pomalé tempo vykonávania trojstrannej dohody, ktorú podpísali UNHCR, vláda Kene a vláda Somálska v roku 2013, cieľom ktorej bolo zrealizovať dobrovoľné návraty Somálčanov do stabilných oblastí Somálska, záležitosť, ktorú otvorene kritizovali vláda Kene a iné zainteresované strany;

P.  keďže odkedy úrad UNHCR začal v roku 2014 podporovať dobrovoľné návraty somálskych utečencov, vrátilo sa približne 65 000 osôb, no cieľ zvýšiť mieru udržateľných návratov bude závisieť od situácie v Somálsku;

Q.  keďže koncom augusta 2016 somálske orgány v Jubalande pozastavili repatriácie do hlavného mesta regiónu, Kismaayo, ktoré čelilo prílevu utečencov; keďže podľa UNHCR takmer 70 % navrátených osôb tvoria deti;

R.  keďže zatvorenie tábora v Dadaabe bude mať vplyv na iné susedné krajiny ako Etiópia, kde sa v súčasnosti nachádza okolo 245 000 somálskych utečencov, a pravdepodobne spôsobí ich nový prílev; keďže táto situácia poukazuje na vzájomnú prepojenosť otázok týkajúcich sa utečencov, riadenia hraníc a stability a zdôrazňuje potrebu posilniť regionálnu spoluprácu, aby sa tieto otázky riešili, konkrétne so zreteľom na rozhodnutie zavrieť tábor v Dadaabe;

S.  keďže pre mnoho utečencov, najmä z vidieckych oblastí, perspektíva návratu závisí od schopnosti získať späť svoju pôdu v krajine, v ktorej je systém držby pôdy slabý a nútené vysťahovania sú bežné;

T.  keďže hostiteľská komunita v širšom regióne Dadaab preukázala veľkú ľudskosť, šľachetnosť a toleranciu vzhľadom na prítomnosť tábora, čelí však obrovským hospodárskym, rozvojovým a environmentálnym výzvam;

U.  keďže darcovia presunuli pozornosť na iné konflikty a znížili svoje výdavky v dôsledku dlhotrvajúceho charakteru situácie v Dadaabe, čo znamená, že utečenci v tábore čelia výzvam;

V.  keďže zmena klímy má obzvlášť ničivý vplyv na pastiersky, kočovný životný štýl, ktorý predstavuje živobytie pre veľký počet osôb v tomto regióne, ktoré okrem iných problémov takisto čelia rastúcim hrozbám spôsobeným suchom, chorobami, vojnou a znižujúcim sa počtom hospodárskych zvierat;

W.  keďže EÚ vyčlenila 286 miliónov EUR prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ERF) na obdobie 2014 – 2020 na vykonávanie dohody, budovanie štátu, mieru, potravinovú bezpečnosť, odolnosť a najmä vzdelávanie; keďže na samite vo Vallette bol 12. novembra 2015 podpísaný Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku (EUTF), ktorý bol vytvorený s cieľom riešiť základné príčiny destabilizácie, núteného vysídľovania a neregulárnej migrácie prostredníctvom podporovania odolnosti, hospodárskych príležitostí, rovnakých príležitostí, bezpečnosti a rozvoja; keďže EÚ reaguje na životne dôležité základné potreby utečencov v kenských utečeneckých táboroch;

X.  keďže EÚ je odhodlaná podporovať misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM) poskytovaním finančnej podpory na zaistenie bezpečnosti a na zníženie hrozby, ktorú predstavujú aš-Šabáb a ďalšie ozbrojené opozičné skupiny; keďže 23. marca 2017 zvolala Komisia Africkej únie konzultáciu na vysokej úrovni za účasti EÚ a OSN o budúcnosti misie AMISOM a podpore inštitúcií bezpečnostného sektora a reformy v Somálsku; keďže EÚ 11. mája 2017 na konferencii o Somálsku, ktorá sa konala v Londýne, oznámila novú podporu pre Somálsko vo výške 200 miliónov EUR;

Y.  keďže po vyhlásení vykonávacieho nariadenia prezidenta USA Trumpa z 27. januára 2017 približne 3 000 utečencov väčšinou z Dadaabu, ktorí mali byť presídlení z Kene do USA v roku 2017, väčšina ktorých už bola dôkladne preverená zamestnancami OSN a USA a ktorí na schválenie presídlenia čakali až 10 rokov, čelí neistej budúcnosti;

Z.  keďže snahy EÚ v oblasti presídľovania by sa mali zintenzívniť, aby sa vyrovnali úsiliu krajín mimo EÚ ako Austrália alebo Kanada s cieľom spĺňať parametre, ktoré UNHCR považuje za potrebné na zabezpečenie spravodlivého rozdelenia utečencov na celom svete;

AA.  keďže v globálnom akčnom pláne z Nairobi, ktorý bol prijatý počas samitu IGAD 25. marca 2017, sa ako dôvody na vysídľovanie ľudí v regióne zdôrazňujú najmä sucho a ozbrojený konflikt;

BB.  keďže po vyslaní volebnej hodnotiacej misie EÚ do Kene bolo vydané odporúčanie, podľa ktorého by bolo vyslanie volebnej pozorovateľskej misie EÚ na všeobecné voľby v auguste 2017 užitočné a účinné;

1.  vyjadruje uznanie Keni a miestnej oblasti Dadaab za ich úlohu pri prijímaní bezprecedentného počtu utečencov počas takého dlhého obdobia; zdôrazňuje však, že súčasná situácia v regióne je neudržateľná a vyžaduje si účinnú a koordinovanú reakciu zo strany vlád v regióne a medzinárodného spoločenstva ako celku vrátane EÚ s cieľom dosiahnuť udržateľné riešenie somálskej otázky utečencov a vyvinúť úsilie o zvýšenie bezpečnosti a upevnenie dlhodobého sociálno-ekonomického rozvoja v regióne;

2.  berie na vedomie vyhlásenie IGAD z Nairobi o trvalých riešeniach pre somálskych utečencov a reintegrácii navrátených osôb v Somálsku; víta záväzok dosiahnuť komplexný regionálny prístup a zároveň zachovať ochranu a podporu sebestačnosti v krajinách azylu, čo sa má uskutočniť s podporou medzinárodného spoločenstva a v súlade s medzinárodným rozdelením zodpovednosti, ako sa uvádza v komplexnom rámci reakcie na utečencov (CRRF) newyorskej deklarácie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad veľmi slabou úlohou členských štátov EÚ, pokiaľ ide o úsilie o presídlenie utečencov z Dadaabu a vyzýva EÚ, aby si plnila zodpovednosť pri zabezpečovaní spravodlivého rozdelenia záťaže;

4.  zdôrazňuje, že kým sa nestabilita v širšom regióne nevyrieši a vzhľadom na obnovené riziko hladomoru, utečenci sa nebudú viac môcť vrátiť domov; vyzýva preto EÚ, aby udržala dlhodobý rozvoj ako svoj prvoradý cieľ a aby zdvojnásobila svoje úsilie, pokiaľ ide o angažovanosť a úlohu mediátora v regióne s cieľom riešiť existujúce hospodárske, politické, environmentálne a bezpečnostné problémy, ktoré sú základnými príčinami extrémnej chudoby, trestnej činnosti, radikalizácie a terorizmu a ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú situáciu utečencov;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že na poskytnutie nepretržitej ochrany 260 000 somálskych utečencov bude v konečnom dôsledku potrebná reakcia na regionálnej úrovni; pripomína, že udržateľná reintegrácia navrátených osôb si vyžaduje holistický prístup založený na komunite s cieľom zlepšiť absorpčnú kapacitu a dosiahnuť lepší prístup k službám pre navrátené osoby, vnútorne vysídlené osoby a miestne spoločenstvá v Somálsku;

6.  víta prijatie celosvetového a regionálneho akčného plánu z Nairobi, v ktorom sa stanovuje postupné zatváranie táborov, aby sa utečencom umožnil prístup k zamestnaniu a službám v ich hostiteľskej krajine a aby sa mohli voľne pohybovať; vyjadruje však poľutovanie nad absenciou konkrétnych opatrení v Dadaabe; podporuje vytvorenie regionálneho fondu pre darcov;

7.  domnieva sa, že vzhľadom na súčasnú situáciu charakterizovanú pretrvávajúcimi bezpečnostnými problémami v Somálsku a vysoké riziko hladomoru by mali byť návraty v každom prípade dobrovoľné; žiada väčšie rozdelenie zodpovednosti, pokiaľ ide o prijímanie utečencov a vytvorenie ďalších metód na pomoc utečencom v súvislosti s prístupom do tretích krajín vrátane EÚ;

8.  opakovane zdôrazňuje svoju podporu, pokiaľ ide o ciele trustového fondu EÚ pre Afriku týkajúce sa riešenia základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v regióne východnej Afriky; žiada, aby členské štáty dodržali svoje záväzky týkajúce sa fondu; vyzýva však Komisiu, aby zintenzívnila snahy o konzultácie so subjektmi v regióne vrátane miestnych obyvateľov, regionálnej vlády a mimovládnych organizácií s cieľom zamerať sa na problémy a potreby na miestnej úrovni, vytvoriť priaznivé podnebie a zvýšiť kapacitu na návrat utečencov do ich domovských krajín; zdôrazňuje skutočnosť, že v Dadaabe bolo vytvorených približne 10 000 pracovných miest, ktoré väčšinou súvisia s humanitárnymi činnosťami;

9.  zdôrazňuje význam prístupu orientovaného na ľudí a komunitu pri vynakladaní finančných zdrojov z trustového fondu EÚ na účely pomoci, pokiaľ ide o návraty z Dadaabu a zavádzanie opatrení týkajúcich sa rozvoja a odolnosti v regióne; je hlboko presvedčený, že trustový fond EÚ by nemal byť zameraný iba na hospodársky rozvoj, ale aj na projekty na najnižšej úrovni v tomto regióne, ktorých cieľom je konkrétne zlepšenie kvality, spravodlivosti a všeobecnej dostupnosti základných služieb a odbornej prípravy pre rozvoj miestnych schopností, ako aj riešenie potrieb zraniteľných komunít vrátane menšín;

10.  zastáva názor, že trustový fond EÚ by mal klásť väčší dôraz na podporu udržateľného rozvoja v regióne prostredníctvom posilnenia hospodárskych a pracovných príležitostí a odolnosti; žiada, aby sa tieto prostriedky využili na podporu udržateľného rozvoja a na ďalšie rozšírenie využívania slnečnej energie ako zdroja energie, napríklad na čerpanie pitnej vody, čo sa osvedčilo ako úspešný projekt v niektorých častiach tábora v Dadaabe;

11.  poukazuje na skutočnosť, že ženy a deti tvoria viac ako 60 % celkovej populácie utečeneckého tábora a predstavujú najzraniteľnejšiu a najviac marginalizovanú skupinu v rámci tábora; vyzýva kenskú vládu, regionálne inštitúcie, organizácie medzinárodnej pomoci a medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ, aby prijali konkrétny prístup v súvislosti s opatreniami pomoci, ktorý rieši faktory ovplyvňujúce zraniteľnosť žien a detí v tábore ako prenasledovanie na základe pohlavia, násilie páchané na ženách, sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie, extrémna chudoba a vylúčenie;

12.  vyjadruje uznanie somálskym orgánom za pokrok dosiahnutý v posledných mesiacoch vrátane usporiadania volieb; zdôrazňuje však skutočnosť, že bezpečnosť a sociálno-ekonomické podmienky v mnohých častiach Somálska zostávajú naďalej mimoriadne náročné, pokiaľ ide o početné návraty; vyzýva preto EÚ a jej členské štáty, aby spolupracovali so somálskymi orgánmi na zintenzívnení úsilia o vytvorenie stability v krajine pred tým, ako sa uskutočnia rozsiahle repatriácie;

13.  vyzýva EÚ a medzinárodných partnerov, aby splnili svoje záväzky v Somálsku, konkrétne prostredníctvom úsilia o vytvorenie potravinovej bezpečnosti s cieľom zabrániť hroziacemu hladomoru, podporiť bezpečnosť a uzmierenie za spáchané krivdy medzi komunitami, zlepšiť riadenie verejných financií a pomáhať s dokončením revízie ústavy v záujme dosiahnutia dlhodobej stability;

14.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby sa v rámci programov premiestňovania v regióne venovala osobitná pozornosť premiestňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva do bezpečných regiónov zodpovedným spôsobom a aby sa dodržiavali práva utečencov; vyzýva EÚ a medzinárodných partnerov, aby pomohli pri budovaní infraštruktúry v krajine tak, aby sa navrátení utečenci mohli bezpečne a natrvalo reintegrovať do somálskej spoločnosti, a to bez hrozieb teroristických subjektov, ako napríklad aš-Šabáb;

15.  zdôrazňuje, že je potrebné lepšie riadiť hranice medzi Somálskom a jeho susednými krajinami, ktoré sú považované za základňu pre siete obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov, pašerákov zbraní, drog a ďalšieho nelegálneho tovaru, z čoho pochádza financovanie zločineckých a teroristických činností; očakáva, že výcviková misia EÚ v Somálsku bude úzko spolupracovať s misiou AMISOM a somálskymi orgánmi s cieľom vymieňať si najlepšie postupy na zlepšenie riadenia hraníc s cieľom zadržať obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov;

16.  uznáva, že ak sa bezpečnosť v regióne nezvýši, rozvoj nie je možný; dôrazne však podčiarkuje, že prostriedky zo zdrojov ERF a ODA musia byť vynaložené na hospodársky, ľudský a sociálny rozvoj v regióne s osobitným dôrazom na rozvojové problémy uvedené v rozhodnutí o trustovom fonde, pripomína, že prostriedky zo zdrojov ERF a ODA by sa mali výlučne použiť na rozvojové ciele, ktoré sa zaoberajú hlavnými príčinami migrácie;

17.  poukazuje na potrebu posilniť odolnosť a podporiť rozvoj postihnutých hostiteľských komunít v regióne Dadaab v Keni, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať tomu, aby postupné zmenšovanie tábora v Dadaabe, znižovanie objemu poskytovaných verejných služieb v meste, ako aj hospodársky šok, ktorý to môže spôsobiť, nemali negatívny vplyv na živobytie obyvateľstva; zdôrazňuje, že obyvateľstvo, ktoré prijal tábor v Dadaabe, vyvinulo veľký tlak na životné prostredie v regióne, čo ovplyvnilo prístup miestneho obyvateľstva k prírodným zdrojom; zdôrazňuje, že riešenie tohto problému by malo byť predmetom spoločného úsilia kenskej vlády a národného indikatívneho programu EÚ pre Keňu; očakáva, že kenská vláda a EÚ uznajú osobitné potreby tohto nestabilného regiónu;

18.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím vlády Spojených štátov znížiť príspevok pre agentúry OSN o 640 miliónov USD; vyjadruje obavy z toho, aký vplyv bude mať toto rozhodnutie na región; trvá na tom, že dobrovoľné príspevky Únie určené fondom a agentúram OSN, ktoré predstavujú polovicu ich celkového rozpočtu, sú nevyhnutné na udržanie celosvetového mieru a bezpečnosti;

19.  zdôrazňuje, že nedostatočný rozpočet agentúr OSN, ako napríklad agentúry UNHCR, ktorá poskytuje ochranu, prístrešie a humanitárnu pomoc za ťažkých a zložitých podmienok, iba prispeje k zhoršeniu bezpečnostných výziev v regióne;

20.  s veľkým znepokojením berie na vedomie závažné dôsledky zmeny klímy na región, ktoré rázne pripomínajú EÚ, jej členským štátom a medzinárodnému spoločenstvu ako takému potrebu implementovať podmienky stanovené v parížskej dohode, pričom poukazuje na priamy účinok týchto činností na vojnu a hladomor v regióne;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Kene, guvernérovi regiónu Garissa, predsedovi kenského parlamentu, vláde Somálska, predsedovi somálskeho parlamentu, Medzivládnemu úradu pre rozvoj (IGAD), vládam členských štátov IGAD, generálnemu tajomníkovi OSN a vysokému komisárovi OSN pre utečencov.

 

O autorovi

16 komentárov

 1. Antonia

  Je to ľudská tragédia, keď do týchto rozmerov dorástlo vykorisťovanie človeka človekom, a miliardári sa idú hrať na riaditeľa zemegule, konajúc proti Božej Vôli.
  Vytvárali dlhodobo podhubie pre skoro všetky problémy a nešťastia na Zemi, či už skryto alebo otvorene.

 2. Antonia

  Je to ľudská tragédia, keď do týchto rozmerov dorástlo vykorisťovanie človeka človekom, a miliardári sa idú hrať na riaditeľa zemegule, konajúc proti Božej Vôli.
  Vytvárali dlhodobo podhubie pre skoro všetky problémy a nešťastia na Zemi, či už skryto alebo otvorene.

 3. jozef

  Tu nebudu skurvenci zabyt ich

 4. jozef

  Tu nebudu skurvenci zabyt ich

 5. Jozef

  Ak je v Somálsku hladomor a vojny,tak načo tam ľudia jebú ????. Načo tam rodia deti keď je sucho,vojny a hlad??? . My si nechceme utečencov, oni za to môžu sami.

 6. Jozef

  Ak je v Somálsku hladomor a vojny,tak načo tam ľudia jebú ????. Načo tam rodia deti keď je sucho,vojny a hlad??? . My si nechceme utečencov, oni za to môžu sami.

  • Pavel

   Lebo Alláhu akbar – a žena slouží chlapovi jako matrace a rodit bude tak dlouho dokud bude mít její děloha vajíčka. To je Islám milý pane. A může stokrát psát na Věku světla pan Mašek, že podle jeho názoru je Islám mírumilovné náboženství – i kdyby byl tak mnohé jeho teze vedou právě k tomu, že žena je povinná sloužit muži a rodit mu děti a t následně vyvolává ty tlaky na okolní země – přelidněnost negramotného a nevzdělatelného obyvatelstva – hlavně že se hodí 5x denně na zem a Alláhu akbar. Tak už víte proč tam jebú a ženy rodí děti – protože ženy nemají žádnou možnost se těm mužským debilům vzepřít. A protože v Bibli ať si o ní myslíme cokoliv je pár moudrých vět je tam i tato – „Podle ovoce poznáte strom“. A Islám přináší bídu a hlad – v konečném důsledku. Takže je to špatný strom – plodí špatné ovoce.

 7. Viktor

  Ak Európsky parlament rozhodol o prijatí nejakých skurvených negrov, môže ich napchať tej kurve fašistickej Merkelovej do piči. Slovensko nesmie prijať ani jediného privandrovalcov. To je besná zver, nie ľudia.

 8. Viktor

  Ak Európsky parlament rozhodol o prijatí nejakých skurvených negrov, môže ich napchať tej kurve fašistickej Merkelovej do piči. Slovensko nesmie prijať ani jediného privandrovalcov. To je besná zver, nie ľudia.

 9. Pavel

  A hlavně a především jsou besná zver a skurvení v povaze naši politici,kteří jsou koupení nebo zastrašení nebo oboje dohromady a jsou to povětšinou kurvy fašistické – (a nyní nemyslím pana Kotlebu – to je národovec) – fašisté jsou ti kteří podporují korporátní fašismus a to jsou všichni, kteří jsou u moci jak na Slovensku tak i v Česku.

 10. Pavel

  A hlavně a především jsou besná zver a skurvení v povaze naši politici,kteří jsou koupení nebo zastrašení nebo oboje dohromady a jsou to povětšinou kurvy fašistické – (a nyní nemyslím pana Kotlebu – to je národovec) – fašisté jsou ti kteří podporují korporátní fašismus a to jsou všichni, kteří jsou u moci jak na Slovensku tak i v Česku.

 11. Antonia

  Kto žije na matke Zemi, mal prvú a najväčšiu povinnosť, položiť si základné otázky o zmysle života na Zemi a dôvodoch prečo je tu. Ateisti a ľahostajní si ich nedali, tak sa hneď zaradili do prúdu tzv. Je mi to jedno(následky prídu aké ste nečakali, väčšinou ako ste sa správali voči iným bytostiam, ľuďom, faune i flore.)
  Tí, ktorí stojíme o zmysluplné bytie v Božom Vesmíre, prosíme nášho Nebeského Otca, trojjedineho Boha o posilnenie na duši i na tele. Aby sme hľadali a vydržali kráčať za Svetlom Pravdy a odovzdali tým štafetu našim potomkom.
  Len čistota cítenia bez nadávok,teda v čistej vecnosti/večnosti dokáže nájsť spojenie s čistotou nebeských výšin, aby sme boli na ceste k ľahkosti Bytia. Trvalého šťastia, trvalej radosti. Dnes je treba brániť svoj národ a svoju štátnosť, podobne ako to robil Ghandi pre Indiu.

 12. Antonia

  Kto žije na matke Zemi, mal prvú a najväčšiu povinnosť, položiť si základné otázky o zmysle života na Zemi a dôvodoch prečo je tu. Ateisti a ľahostajní si ich nedali, tak sa hneď zaradili do prúdu tzv. Je mi to jedno(následky prídu aké ste nečakali, väčšinou ako ste sa správali voči iným bytostiam, ľuďom, faune i flore.)
  Tí, ktorí stojíme o zmysluplné bytie v Božom Vesmíre, prosíme nášho Nebeského Otca, trojjedineho Boha o posilnenie na duši i na tele. Aby sme hľadali a vydržali kráčať za Svetlom Pravdy a odovzdali tým štafetu našim potomkom.
  Len čistota cítenia bez nadávok,teda v čistej vecnosti/večnosti dokáže nájsť spojenie s čistotou nebeských výšin, aby sme boli na ceste k ľahkosti Bytia. Trvalého šťastia, trvalej radosti. Dnes je treba brániť svoj národ a svoju štátnosť, podobne ako to robil Ghandi pre Indiu.

 13. Karla

  Nekonečná bieda a hlad v Somálsku splodila niekoľko komunít a kmeňov, kde sa navzájom „konzumujú“. Je o tom nespočetné množstvo dokumentov…… rodia sa medzi nimi novodobí kanibalovia. O tomto noviny určite nepíšu….. A týchto ľudí chce EÚ sem privážať a ešte v takomto množstve???? Len aby nám nezačali jesť deti 🙁

 14. Karla

  Nekonečná bieda a hlad v Somálsku splodila niekoľko komunít a kmeňov, kde sa navzájom „konzumujú“. Je o tom nespočetné množstvo dokumentov…… rodia sa medzi nimi novodobí kanibalovia. O tomto noviny určite nepíšu….. A týchto ľudí chce EÚ sem privážať a ešte v takomto množstve???? Len aby nám nezačali jesť deti 🙁

Spätné odkazy / Pingbacks

 1. Európsky parlament o automatickom systéme prerozdeľovania imigrantov a sankciách k odmietavým krajinám. Po 15.5. 2017 je debata o kvótach bezpredmetná! – KVonline - […] sme Vás informovali o uznesení Európskeho parlamentu, ktoré navrhuje import 250 000 imigrantov zo Somálska do krajín EÚ. Toto uznesenie…
 2. Európsky parlament o automatickom systéme prerozdeľovania imigrantov a sankciách k odmietavým krajinám. Po 15.5. 2017 je debata o kvótach bezpredmetná! – KVonline - […] sme Vás informovali o uznesení Európskeho parlamentu, ktoré navrhuje import 250 000 imigrantov zo Somálska do krajín EÚ. Toto uznesenie…
 3. EÚ o automatickom systéme prerozdeľovania imigrantov a sankciách k odmietavým krajinám. Po 15.5. 2017 je debata o kvótach bezpredmetná! – KVonline - […] sme Vás informovali o uznesení Európskeho parlamentu, ktoré navrhuje import 250 000 imigrantov zo Somálska do krajín EÚ. Toto uznesenie…
 4. EÚ o automatickom systéme prerozdeľovania imigrantov a sankciách k odmietavým krajinám. Po 15.5. 2017 je debata o kvótach bezpredmetná! – KVonline - […] sme Vás informovali o uznesení Európskeho parlamentu, ktoré navrhuje import 250 000 imigrantov zo Somálska do krajín EÚ. Toto uznesenie…
 5. Po hlasovní o importe 250 tisíc Somálcov do EÚ, nás čaká odňatie azylového procesu z národných štátov. Teda Dublin III – KVonline - […] MIMORIADNA SPRÁVA: Európsky parlament rozhodol o prijatí 250 000 Somálčanov z kenského tábora… […]
 6. Po hlasovní o importe 250 tisíc Somálcov do EÚ, nás čaká odňatie azylového procesu z národných štátov. Teda Dublin III – KVonline - […] MIMORIADNA SPRÁVA: Európsky parlament rozhodol o prijatí 250 000 Somálčanov z kenského tábora… […]

Pin It on Pinterest

Share This