MIMORIADNA SPRÁVA: Európsky parlament rozhodol o prijatí 250 000 Somálčanov z kenského tábora Dadaab

Keňa poskytuje útočisko 500.000 somálskym utečencom a rozhodla sa postupne jednotlivé tábory uzatvárať. V máji ohlásila uzatváranie tábora Dadaab, v ktorom je cca 250.000 Somálčanov.

[sociallocker][/sociallocker]

Okrem výziev k rozsiahlemu financovaniu relokácia Somálčanov v afrických krajín a infraštruktúry v týchto krajinách, Európsky parlament vzhľadom k tomu, že EÚ by mala posilniť úsilie v oblasti presídľovania, aby sa dostala na úroveň krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, ako je napr. Austrália a Kanada, s cieľom naplniť požiadavky, ktoré UNHCR považuje za potrebné na zabezpečenie spravodlivého rozdelenia utečencov po celom svete;

V bode 3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty EÚ zohrávajú veľmi nevýraznú úlohu, pokiaľ ide o úsilie zamerané na presídlenie utečencov z Dadaab, a vyzýva EÚ, aby splnila svoje povinnosti pri zabezpečovaní spravodlivého rozdelenia záťaže;

V bode 7 sa domnieva, že vzhľadom na súčasnú situáciu pokračujúcich bezpečnostných problémov v Somálsku a vysokému riziku prepuknutia hladomoru by mali byť návraty v každom prípade dobrovoľné; žiada väčšie zdieľanie zodpovednosti, pokiaľ ide o prijímanie utečencov a stanovenie ďalších postupov, ktoré pomôžu utečencom dostať sa do tretích krajín, vrátane EÚ.

Čítajte tiež:

Po hlasovní o importe 250 tisíc Somálcov do EÚ, nás čaká odňatie azylového procesu z národných štátov. Teda Dublin III

EÚ o automatickom systéme prerozdeľovania imigrantov a sankciách k odmietavým krajinám. Po 15.5. 2017 je debata o kvótach bezpredmetná!

 

Uznesenie Európskeho parlamentu o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP))
Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie Medzivládneho úradu pre rozvoj vo východnej Afrike (IGAD), ktoré bolo podpísané 25. marca 2017 v Nairobi o trvalých riešeniach pre somálskych utečencov a reintegráciu navrátilcov do Somálska,

–  so zreteľom na newyorské vyhlásenie pre utečencov a migrantov prijaté 19. septembra 2016,

–  so zreteľom na spoločné komuniké ministerskej tripartitnej komisie pre dobrovoľnú repatriáciu somálskych utečencov žijúcich v Keni z 25. júna 2016,

–  so zreteľom na výsledok EÚ samitu o migrácii vo Vallette, ktorý sa uskutočnil 11. až 12. novembra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministerskej konferencie o chartúmskom procese (iniciatíva zameraná na migračné trasy medzi EÚ a Africkým rohom), ktoré bolo podpísané 28. novembra 2014 v Ríme,

–  so zreteľom na trojstrannú dohodu o dobrovoľnej repatriácii podpísanú 10. novembra 2013 vládou Kene, somálskou vládou a UNHCR,

–  so zreteľom na rozhodnutie kenského najvyššieho súdu z 9. februára 2017 v neprospech zatvorenia utečeneckého tábora v Dadaabe,

–  so zreteľom na rozhodnutie kenskej vlády odvolať sa proti rozhodnutiu najvyššieho súdu z 9. februára 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcov podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej, komisára EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu a komisára EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa o rozhodnutí kenskej vlády zavrieť utečenecké tábory v Dadaabe z 20. mája 2016,

–  so zreteľom na Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku,

–  so zreteľom na globálny dohovor OSN týkajúci sa spoločnej zodpovednosti za utečencov,

–  so zreteľom na národný indikatívny program pre Somálsko a východnú Afriku v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže oblasť Afrického rohu s takmer 250 miliónmi obyvateľov a rýchlo rastúcou populáciou hostí najvyšší počet vnútorne vysídlených osôb a utečencov v Afrike a vo svete; keďže región čelí výzvam týkajúcim sa neregulárnej migrácie, núteného vysídľovania, obchodovania s ľuďmi, prevádzačstva, terorizmu a násilných konfliktov;

B.  keďže výzvy majú rôzne hnacie sily, ktoré sa menia v závislosti od miestnej situácie, ktoré však všeobecne súvisia s absenciou dobrej správy vecí verejných a sociálno-ekonomických príležitostí, extrémnou chudobou, nestabilitou a zmenou klímy;

C.  keďže komplex pre utečencov v Dadaabe bol zriadený v roku 1991 ako dočasné riešenie pre tých, ktorí hľadajú prístrešie a utekajú pred prenasledovaním, násilím a nestabilitou v regióne východnej Afriky, a najmä tých, ktorí utekajú pred občianskou vojnou v Somálsku; keďže komplex v súčasnosti pozostáva z piatich rôznych táborov obývaných rôznymi národmi a rozkladá sa na ploche 50 km², pričom tábory Hagadera, Dagahaley a Ifo sú najstaršie a najhustejšie osídlené;

D.  keďže plánovaná kapacita táboru v Dadaabe bola približne 90 000 osôb, no podľa odhadov OSN sa v súčasnosti v tábore zdržiava približne 260 000 osôb, z čoho 95 % pochádza zo Somálska a 60 % má menej ako 18 rokov; keďže v máji 2016 Keňa zrušila svoje oddelenie pre záležitosti utečencov zodpovedné za registráciu, v dôsledku čoho desiatky tisíce osôb neboli zaregistrované, a teda tieto počty by v skutočnosti mohli byť oveľa vyššie;

E.  keďže utečenci v tábore sú vystavení riziku násilia, pričom ženy a deti sú obzvlášť zraniteľné;

F.  keďže Somálsko už vyše dve desaťročia trpí nestabilitou a absenciou štátnych štruktúr a závažnosť situácie navyše zhoršujú opakujúce sa prírodné katastrofy, ktoré súvisia so zmenou klímy; keďže tieto problémy sú výzvou pre odolnosť a schopnosť najzraniteľnejších komunít Somálska vyrovnať sa s následkami a stali sa hlavnou hnacou silou, pokiaľ ide o vysídľovanie v rámci Somálska a do susedných krajín;

G.  keďže situácia somálskych utečencov je po troch desaťročiach jednou z najdlhšie trvajúcich vo svete s treťou generáciou utečencov, ktorí sa narodili v exile; keďže takmer jeden milión Somálčanov je vysídlených v regióne a ďalších 1,1 milióna osôb je vysídlených v rámci samotného Somálska;

H.  keďže Somálsko patrí do prvej päťky krajín, ktoré za posledných 15 rokov vyprodukovali najviac utečencov na svete, v súčasnosti je zaregistrovaných 1,1 milióna somálskych utečencov, z čoho viac ako 80 % sa nachádza v regióne Afrického rohu a Jemenu; keďže somálska administratíva opakovane vyjadrila vôľu prijať svojich štátnych príslušníkov; keďže Keňa je hostiteľskou krajinou pre približne 500 000 utečencov, pričom ich počet neprestajne rastie v dôsledku rastúcej neistoty v regióne, najmä v Južnom Sudáne;

I.  keďže bezpečnostná situácia v Somálsku je naďalej neistá a nepredvídateľná a útoky skupiny aš-Šabáb a iných ozbrojených a teroristických skupín pokračujú; keďže 6. apríla 2017 prezident Mohamed Abdullahi „Farmajo“ Mohamed vyhlásil Somálsko za vojnovú oblasť a ponúkol amnestiu členom islamistickej militantnej skupine aš-Šabáb vrátane odbornej prípravy, zamestnania a vzdelávania, ak zložia svoje zbrane do 60 dní;

J.  keďže celý región východnej Afriky zažíva veľké sucho a v častiach Južného Sudánu bol vyhlásený hladomor, ktorý ohrozuje až milión osôb; keďže pre Somálsko bolo vydané upozornenie hladomoru, ktoré by bolo tretím hladomorom v krajine za posledných 25 rokov, pričom vláda uviedla, že 6,2 milióna osôb potrebuje okamžitú potravinovú pomoc; keďže kenský prezident Uhuru Kenyatta vyhlásil sucho v krajine za národnú živelnú pohromu, pričom 2,7 milióna osôb čelí vážnemu hladomoru; keďže sa očakáva, že situácia v Etiópii, Keni, Somálsku a Jemene sa pravdepodobne zhorší, čo by mohlo viesť k rozsiahlemu hladomoru;

K.  keďže podľa Organizácie Spojených národov v dôsledku sucha v Somálsku vzrástol počet vnútorne vysídlených osôb a viac než 683 000 ľudí bolo od novembra 2016 donútených opustiť svoje domovy; keďže počas posledného hladomoru v roku 2011 zahynulo približne 250 000 osôb;

L.  keďže 6. mája 2016 kenská vláda oznámila svoje rozhodnutie týkajúce sa tábora v Dadaabe „s minimálnym omeškaním“, pričom citovala bezpečnostné obavy a potrebu skoncovať s pretrvávajúcou situáciou utečencov v tomto regióne; keďže 30. novembra 2016 však kenská vláda oznámila, že tábor v Dadaabe sa zatvorí najneskôr v máji 2017; keďže od samitu IGAD, ktorý sa konal 25. marca 2017, sú všetky snahy zamerané na dôležitosť nájsť regionálne a udržateľné riešenie situácie somálskych utečencov;

M.  keďže medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ vyjadrilo pochopenie pre obavy a dôvody kenskej vlády, pokiaľ ide o zatvorenia tábora, ale takisto zdôraznilo, že návraty do Somálska musia prebiehať v súlade s medzinárodnými normami, musia byť dobrovoľné a informované, aby mali navrátené osoby prístup k objektívnym, nestranným a relevantným informáciám, ďalej sa musia uskutočniť bezpečným, dôstojným a udržateľným spôsobom, a navrátené osoby musia byť zároveň informované o tom, čo sa stane v prípade, ak sa rozhodnú proti dobrovoľnému návratu;

N.  keďže 9. februára 2017 kenský najvyšší súd rozhodol v reakcii na petíciu dvoch kenských organizácií pre ľudské práva – Kenskej národnej komisie pre ľudské práva a Kituo Cha Sheria – že príkaz kenskej vlády zatvoriť utečenecký tábor v Dadaabe je diskriminačný, prehnaný, svojvoľný, neprimeraný a predstavuje kolektívny trest;

O.  keďže diskusia v súvislosti so zatvorením tábora v Dadaabe upriamila pozornosť na pomalé tempo vykonávania trojstrannej dohody, ktorú podpísali UNHCR, vláda Kene a vláda Somálska v roku 2013, cieľom ktorej bolo zrealizovať dobrovoľné návraty Somálčanov do stabilných oblastí Somálska, záležitosť, ktorú otvorene kritizovali vláda Kene a iné zainteresované strany;

P.  keďže odkedy úrad UNHCR začal v roku 2014 podporovať dobrovoľné návraty somálskych utečencov, vrátilo sa približne 65 000 osôb, no cieľ zvýšiť mieru udržateľných návratov bude závisieť od situácie v Somálsku;

Q.  keďže koncom augusta 2016 somálske orgány v Jubalande pozastavili repatriácie do hlavného mesta regiónu, Kismaayo, ktoré čelilo prílevu utečencov; keďže podľa UNHCR takmer 70 % navrátených osôb tvoria deti;

R.  keďže zatvorenie tábora v Dadaabe bude mať vplyv na iné susedné krajiny ako Etiópia, kde sa v súčasnosti nachádza okolo 245 000 somálskych utečencov, a pravdepodobne spôsobí ich nový prílev; keďže táto situácia poukazuje na vzájomnú prepojenosť otázok týkajúcich sa utečencov, riadenia hraníc a stability a zdôrazňuje potrebu posilniť regionálnu spoluprácu, aby sa tieto otázky riešili, konkrétne so zreteľom na rozhodnutie zavrieť tábor v Dadaabe;

S.  keďže pre mnoho utečencov, najmä z vidieckych oblastí, perspektíva návratu závisí od schopnosti získať späť svoju pôdu v krajine, v ktorej je systém držby pôdy slabý a nútené vysťahovania sú bežné;

T.  keďže hostiteľská komunita v širšom regióne Dadaab preukázala veľkú ľudskosť, šľachetnosť a toleranciu vzhľadom na prítomnosť tábora, čelí však obrovským hospodárskym, rozvojovým a environmentálnym výzvam;

U.  keďže darcovia presunuli pozornosť na iné konflikty a znížili svoje výdavky v dôsledku dlhotrvajúceho charakteru situácie v Dadaabe, čo znamená, že utečenci v tábore čelia výzvam;

V.  keďže zmena klímy má obzvlášť ničivý vplyv na pastiersky, kočovný životný štýl, ktorý predstavuje živobytie pre veľký počet osôb v tomto regióne, ktoré okrem iných problémov takisto čelia rastúcim hrozbám spôsobeným suchom, chorobami, vojnou a znižujúcim sa počtom hospodárskych zvierat;

W.  keďže EÚ vyčlenila 286 miliónov EUR prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ERF) na obdobie 2014 – 2020 na vykonávanie dohody, budovanie štátu, mieru, potravinovú bezpečnosť, odolnosť a najmä vzdelávanie; keďže na samite vo Vallette bol 12. novembra 2015 podpísaný Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku (EUTF), ktorý bol vytvorený s cieľom riešiť základné príčiny destabilizácie, núteného vysídľovania a neregulárnej migrácie prostredníctvom podporovania odolnosti, hospodárskych príležitostí, rovnakých príležitostí, bezpečnosti a rozvoja; keďže EÚ reaguje na životne dôležité základné potreby utečencov v kenských utečeneckých táboroch;

X.  keďže EÚ je odhodlaná podporovať misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM) poskytovaním finančnej podpory na zaistenie bezpečnosti a na zníženie hrozby, ktorú predstavujú aš-Šabáb a ďalšie ozbrojené opozičné skupiny; keďže 23. marca 2017 zvolala Komisia Africkej únie konzultáciu na vysokej úrovni za účasti EÚ a OSN o budúcnosti misie AMISOM a podpore inštitúcií bezpečnostného sektora a reformy v Somálsku; keďže EÚ 11. mája 2017 na konferencii o Somálsku, ktorá sa konala v Londýne, oznámila novú podporu pre Somálsko vo výške 200 miliónov EUR;

Y.  keďže po vyhlásení vykonávacieho nariadenia prezidenta USA Trumpa z 27. januára 2017 približne 3 000 utečencov väčšinou z Dadaabu, ktorí mali byť presídlení z Kene do USA v roku 2017, väčšina ktorých už bola dôkladne preverená zamestnancami OSN a USA a ktorí na schválenie presídlenia čakali až 10 rokov, čelí neistej budúcnosti;

Z.  keďže snahy EÚ v oblasti presídľovania by sa mali zintenzívniť, aby sa vyrovnali úsiliu krajín mimo EÚ ako Austrália alebo Kanada s cieľom spĺňať parametre, ktoré UNHCR považuje za potrebné na zabezpečenie spravodlivého rozdelenia utečencov na celom svete;

AA.  keďže v globálnom akčnom pláne z Nairobi, ktorý bol prijatý počas samitu IGAD 25. marca 2017, sa ako dôvody na vysídľovanie ľudí v regióne zdôrazňujú najmä sucho a ozbrojený konflikt;

BB.  keďže po vyslaní volebnej hodnotiacej misie EÚ do Kene bolo vydané odporúčanie, podľa ktorého by bolo vyslanie volebnej pozorovateľskej misie EÚ na všeobecné voľby v auguste 2017 užitočné a účinné;

1.  vyjadruje uznanie Keni a miestnej oblasti Dadaab za ich úlohu pri prijímaní bezprecedentného počtu utečencov počas takého dlhého obdobia; zdôrazňuje však, že súčasná situácia v regióne je neudržateľná a vyžaduje si účinnú a koordinovanú reakciu zo strany vlád v regióne a medzinárodného spoločenstva ako celku vrátane EÚ s cieľom dosiahnuť udržateľné riešenie somálskej otázky utečencov a vyvinúť úsilie o zvýšenie bezpečnosti a upevnenie dlhodobého sociálno-ekonomického rozvoja v regióne;

2.  berie na vedomie vyhlásenie IGAD z Nairobi o trvalých riešeniach pre somálskych utečencov a reintegrácii navrátených osôb v Somálsku; víta záväzok dosiahnuť komplexný regionálny prístup a zároveň zachovať ochranu a podporu sebestačnosti v krajinách azylu, čo sa má uskutočniť s podporou medzinárodného spoločenstva a v súlade s medzinárodným rozdelením zodpovednosti, ako sa uvádza v komplexnom rámci reakcie na utečencov (CRRF) newyorskej deklarácie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad veľmi slabou úlohou členských štátov EÚ, pokiaľ ide o úsilie o presídlenie utečencov z Dadaabu a vyzýva EÚ, aby si plnila zodpovednosť pri zabezpečovaní spravodlivého rozdelenia záťaže;

4.  zdôrazňuje, že kým sa nestabilita v širšom regióne nevyrieši a vzhľadom na obnovené riziko hladomoru, utečenci sa nebudú viac môcť vrátiť domov; vyzýva preto EÚ, aby udržala dlhodobý rozvoj ako svoj prvoradý cieľ a aby zdvojnásobila svoje úsilie, pokiaľ ide o angažovanosť a úlohu mediátora v regióne s cieľom riešiť existujúce hospodárske, politické, environmentálne a bezpečnostné problémy, ktoré sú základnými príčinami extrémnej chudoby, trestnej činnosti, radikalizácie a terorizmu a ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú situáciu utečencov;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že na poskytnutie nepretržitej ochrany 260 000 somálskych utečencov bude v konečnom dôsledku potrebná reakcia na regionálnej úrovni; pripomína, že udržateľná reintegrácia navrátených osôb si vyžaduje holistický prístup založený na komunite s cieľom zlepšiť absorpčnú kapacitu a dosiahnuť lepší prístup k službám pre navrátené osoby, vnútorne vysídlené osoby a miestne spoločenstvá v Somálsku;

6.  víta prijatie celosvetového a regionálneho akčného plánu z Nairobi, v ktorom sa stanovuje postupné zatváranie táborov, aby sa utečencom umožnil prístup k zamestnaniu a službám v ich hostiteľskej krajine a aby sa mohli voľne pohybovať; vyjadruje však poľutovanie nad absenciou konkrétnych opatrení v Dadaabe; podporuje vytvorenie regionálneho fondu pre darcov;

7.  domnieva sa, že vzhľadom na súčasnú situáciu charakterizovanú pretrvávajúcimi bezpečnostnými problémami v Somálsku a vysoké riziko hladomoru by mali byť návraty v každom prípade dobrovoľné; žiada väčšie rozdelenie zodpovednosti, pokiaľ ide o prijímanie utečencov a vytvorenie ďalších metód na pomoc utečencom v súvislosti s prístupom do tretích krajín vrátane EÚ;

8.  opakovane zdôrazňuje svoju podporu, pokiaľ ide o ciele trustového fondu EÚ pre Afriku týkajúce sa riešenia základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v regióne východnej Afriky; žiada, aby členské štáty dodržali svoje záväzky týkajúce sa fondu; vyzýva však Komisiu, aby zintenzívnila snahy o konzultácie so subjektmi v regióne vrátane miestnych obyvateľov, regionálnej vlády a mimovládnych organizácií s cieľom zamerať sa na problémy a potreby na miestnej úrovni, vytvoriť priaznivé podnebie a zvýšiť kapacitu na návrat utečencov do ich domovských krajín; zdôrazňuje skutočnosť, že v Dadaabe bolo vytvorených približne 10 000 pracovných miest, ktoré väčšinou súvisia s humanitárnymi činnosťami;

9.  zdôrazňuje význam prístupu orientovaného na ľudí a komunitu pri vynakladaní finančných zdrojov z trustového fondu EÚ na účely pomoci, pokiaľ ide o návraty z Dadaabu a zavádzanie opatrení týkajúcich sa rozvoja a odolnosti v regióne; je hlboko presvedčený, že trustový fond EÚ by nemal byť zameraný iba na hospodársky rozvoj, ale aj na projekty na najnižšej úrovni v tomto regióne, ktorých cieľom je konkrétne zlepšenie kvality, spravodlivosti a všeobecnej dostupnosti základných služieb a odbornej prípravy pre rozvoj miestnych schopností, ako aj riešenie potrieb zraniteľných komunít vrátane menšín;

10.  zastáva názor, že trustový fond EÚ by mal klásť väčší dôraz na podporu udržateľného rozvoja v regióne prostredníctvom posilnenia hospodárskych a pracovných príležitostí a odolnosti; žiada, aby sa tieto prostriedky využili na podporu udržateľného rozvoja a na ďalšie rozšírenie využívania slnečnej energie ako zdroja energie, napríklad na čerpanie pitnej vody, čo sa osvedčilo ako úspešný projekt v niektorých častiach tábora v Dadaabe;

11.  poukazuje na skutočnosť, že ženy a deti tvoria viac ako 60 % celkovej populácie utečeneckého tábora a predstavujú najzraniteľnejšiu a najviac marginalizovanú skupinu v rámci tábora; vyzýva kenskú vládu, regionálne inštitúcie, organizácie medzinárodnej pomoci a medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ, aby prijali konkrétny prístup v súvislosti s opatreniami pomoci, ktorý rieši faktory ovplyvňujúce zraniteľnosť žien a detí v tábore ako prenasledovanie na základe pohlavia, násilie páchané na ženách, sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie, extrémna chudoba a vylúčenie;

12.  vyjadruje uznanie somálskym orgánom za pokrok dosiahnutý v posledných mesiacoch vrátane usporiadania volieb; zdôrazňuje však skutočnosť, že bezpečnosť a sociálno-ekonomické podmienky v mnohých častiach Somálska zostávajú naďalej mimoriadne náročné, pokiaľ ide o početné návraty; vyzýva preto EÚ a jej členské štáty, aby spolupracovali so somálskymi orgánmi na zintenzívnení úsilia o vytvorenie stability v krajine pred tým, ako sa uskutočnia rozsiahle repatriácie;

13.  vyzýva EÚ a medzinárodných partnerov, aby splnili svoje záväzky v Somálsku, konkrétne prostredníctvom úsilia o vytvorenie potravinovej bezpečnosti s cieľom zabrániť hroziacemu hladomoru, podporiť bezpečnosť a uzmierenie za spáchané krivdy medzi komunitami, zlepšiť riadenie verejných financií a pomáhať s dokončením revízie ústavy v záujme dosiahnutia dlhodobej stability;

14.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby sa v rámci programov premiestňovania v regióne venovala osobitná pozornosť premiestňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva do bezpečných regiónov zodpovedným spôsobom a aby sa dodržiavali práva utečencov; vyzýva EÚ a medzinárodných partnerov, aby pomohli pri budovaní infraštruktúry v krajine tak, aby sa navrátení utečenci mohli bezpečne a natrvalo reintegrovať do somálskej spoločnosti, a to bez hrozieb teroristických subjektov, ako napríklad aš-Šabáb;

15.  zdôrazňuje, že je potrebné lepšie riadiť hranice medzi Somálskom a jeho susednými krajinami, ktoré sú považované za základňu pre siete obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov, pašerákov zbraní, drog a ďalšieho nelegálneho tovaru, z čoho pochádza financovanie zločineckých a teroristických činností; očakáva, že výcviková misia EÚ v Somálsku bude úzko spolupracovať s misiou AMISOM a somálskymi orgánmi s cieľom vymieňať si najlepšie postupy na zlepšenie riadenia hraníc s cieľom zadržať obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov;

16.  uznáva, že ak sa bezpečnosť v regióne nezvýši, rozvoj nie je možný; dôrazne však podčiarkuje, že prostriedky zo zdrojov ERF a ODA musia byť vynaložené na hospodársky, ľudský a sociálny rozvoj v regióne s osobitným dôrazom na rozvojové problémy uvedené v rozhodnutí o trustovom fonde, pripomína, že prostriedky zo zdrojov ERF a ODA by sa mali výlučne použiť na rozvojové ciele, ktoré sa zaoberajú hlavnými príčinami migrácie;

17.  poukazuje na potrebu posilniť odolnosť a podporiť rozvoj postihnutých hostiteľských komunít v regióne Dadaab v Keni, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať tomu, aby postupné zmenšovanie tábora v Dadaabe, znižovanie objemu poskytovaných verejných služieb v meste, ako aj hospodársky šok, ktorý to môže spôsobiť, nemali negatívny vplyv na živobytie obyvateľstva; zdôrazňuje, že obyvateľstvo, ktoré prijal tábor v Dadaabe, vyvinulo veľký tlak na životné prostredie v regióne, čo ovplyvnilo prístup miestneho obyvateľstva k prírodným zdrojom; zdôrazňuje, že riešenie tohto problému by malo byť predmetom spoločného úsilia kenskej vlády a národného indikatívneho programu EÚ pre Keňu; očakáva, že kenská vláda a EÚ uznajú osobitné potreby tohto nestabilného regiónu;

18.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím vlády Spojených štátov znížiť príspevok pre agentúry OSN o 640 miliónov USD; vyjadruje obavy z toho, aký vplyv bude mať toto rozhodnutie na región; trvá na tom, že dobrovoľné príspevky Únie určené fondom a agentúram OSN, ktoré predstavujú polovicu ich celkového rozpočtu, sú nevyhnutné na udržanie celosvetového mieru a bezpečnosti;

19.  zdôrazňuje, že nedostatočný rozpočet agentúr OSN, ako napríklad agentúry UNHCR, ktorá poskytuje ochranu, prístrešie a humanitárnu pomoc za ťažkých a zložitých podmienok, iba prispeje k zhoršeniu bezpečnostných výziev v regióne;

20.  s veľkým znepokojením berie na vedomie závažné dôsledky zmeny klímy na región, ktoré rázne pripomínajú EÚ, jej členským štátom a medzinárodnému spoločenstvu ako takému potrebu implementovať podmienky stanovené v parížskej dohode, pričom poukazuje na priamy účinok týchto činností na vojnu a hladomor v regióne;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Kene, guvernérovi regiónu Garissa, predsedovi kenského parlamentu, vláde Somálska, predsedovi somálskeho parlamentu, Medzivládnemu úradu pre rozvoj (IGAD), vládam členských štátov IGAD, generálnemu tajomníkovi OSN a vysokému komisárovi OSN pre utečencov.

 


Publikovaný

v

, ,

od

Značky: