Šesťčlenný tím čínskych odborníkov pod vedením Zheng-he Yua (pracovisko Hangzhou a Changsha) sa zaoberal problematikou užívania antipsychotík a rizikom infarktu myokardu. Výsledky ich štúdie v podobe systematického prehľadu a metaanalýzy publikoval odborný časopis British Journal of Clinical Pharmacology.

Objavuje sa obava, že antipsychotiká môžu byť spojené so zvýšeným rizikom infarktu myokardu (IM). Predchádzajúcim posúdením bolo zistené päť výskumných štúdií, ktoré neposkytli presné hodnotenie spojitosti medzi užívaním antipsychotík a rizikom IM. Novšie štúdie predložili premenlivé výsledky.

Autori vykonali systematické posúdenie a metaanalýzu výskumných štúdií na určenie, či používanie antipsychotík pôsobí riziko pre IM. Ich analýza zahrnula všetky výskumné štúdie, ktoré porovnávali výskyt IM medzi pacientmi uživajúcimi antipsychotiká oproti tým bez nich.

Do analýzy bolo zahrnutých deväť výskumných štúdií. Pravdepodobnosť vývoja IM bola 1,88-krát vyššia (OR = 1,88) u užívateľov antipsychotík v porovnaní s jedincami, ktorí antipsychotiká neužívali. Podskupinách rozdelených našli OR = 2,48 medzi pacientmi so schizofréniou a OR = 2,64 medzi krátkodobými (menej ako 30 dní) užívateľovi antipsychotík.

Záverom autori konštatujú, že nálezy tejto metaanalýzy podporujú zvýšené riziko IM u užívateľov antipsychotík. Poskytnutý systematický prehľad rozširuje predchádzajúce znalosti dokázáním zvýšeného a zreteľnejšom rizika IM i u krátkodobých užívateľov antipsychotík.

Zdroj: Yu Z-h, Jiang H-y, Shao L et al. Use of antipsychotics and risk of myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Clinical Pharmacology. 2016; 82 (3): 624-632