Vyberte položku Stránka

Martina Šimkovičová: Poburuje ma šírenie a obhajoba scestnej gender ideológie, ktorú presadzuje Evanjelická cirkev

Martina Šimkovičová: Poburuje ma šírenie a obhajoba scestnej gender ideológie, ktorú presadzuje Evanjelická cirkev

Poslankyňa Národnej rady Martina Šimkovičová zverejnila na svojej stránke sociálnej siete zaujímavý text. Prinášame ho v plnom znení

Je mi ako evanjeličke veľmi ľúto, že náš cirkevný zbor Staré mesto v Bratislave, dokonca v spolupráci s Evanjelickou bohosloveckou fakultou a to práve pri príležitosti osláv 500. výročia Reformácie, sa rozhodol tento sviatok osláviť šírením Gender a LGBTi propagandy.

[edit redakcie – v diskusii sa ozvalo, že Evanjelická bohoslovecká fakulta sa organizácie podujatia oficiálne nezúčastnila. Na pozvánke zo sociálnej siete však bola uvedená.

Evanjelická cirkev
Pozvánka na konferenciu zo stránky sociálnej siete Facebook

Konferencie sa zúčastnil aj predstaviteľ danej fakulty, ktorý bol na programe uvedený aj s úplným názvom inštitúcie


Program konferencie zo stránky sociálnej siete Facebook

koniec editácie]

Pochádzam z Modry, z miesta ktoré bolo také určujúce pre naše obrovské evanjelické osobnosti (Štúrovci); a aj mňa osobne vyrastanie v tomto evanjelickom prostredí vyformovalo a svojím spôsobom determinovalo. Mám jednoducho k slovenskému evanjelictvu vzťah a vždy som dianie v cirkvi sledovala. O to viac ma trápi, aké tendencie v cirkvi nastali a akým smerom sa niektoré z našich spoločenstiev uberajú.Dňa 24. novembra sa konala v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici Konferencia k téme rodovej rovnosti organizovaná miestnou farárkou Annou Polckovou, za účasti pána Ondreja Prostredníka, nemeckej prednášajúcej – expertky na Gender otázky v cirkvi a teológii, Ellen Radtke a ďalej pani Jany Cvikovej a Oľgy Pietruchovej.

evanjelická cirkev

Na fotografii je prednášajúca na konferencii, Ellen Radtke (napravo), so svojou manželkou, Stefanie Radtke, farárkou. / stiahnuté zo stránky Martiny Šimkovičovej

Aby som to zhrnula, konferencia sa niesla v znamení snáh nájsť odpovede na to, ako raz a navždy zrušiť a zrúcať rodové stereotypy, ktoré podľa prvej prednášajúcej, pani Radtke, ničia našu spoločnosť a zotročujú človeka. Motívom zrušenia rodových stereotypov, je podľa tejto nemeckej teologičky, snaha „oslobodiť“ človeka, v zmysle učenia Ježiša Krista. Z tohto teda vyplýva, že podľa jej vnímania, človek, ak žije v spoločnosti, kde sa necháva voľný priebeh uplatňovaniu rodových stereotypov, teda, že žena má byť ženou a muž mužom, každý s celým spektrom svojich typických vlastností, daností a charakteristík – a spoločnosť tak na neho nahliada, tak človek v takejto spoločnosti trpí a je uväznený.

Podľa prednášajúcich biológia nehrá úlohu v rodových stereotypoch

Pretože podľa tejto teologičky sú tieto rodové stereotypy alebo tradičné role len sociálnym konštruktom a nie sú nám biologicky dané.

Ja si myslím, že ak niečo ničí našu spoločnosť a narúša medziľudské vzťahy, tak je to práve opak toho, čo vydedukovala pri svojom výskume pani Radtke a možno aj iní prívrženci Gender propagandy.

Našu spoločnosť a spolužitie mužov a žien narúša práve rúcanie rodových stereotypov, a feminizácia v zmysle požiadaviek a myšlienok feministických hnutí.

Ak niekto považuje vymieňanie si tradičných rolí muža a ženy za nové príležitosti pre obe pohlavia a nové možnosti ich rozvoja, prípadne oslobodenie od niečoho, tak ja túto relativizáciu považujem za najväčšiu hrozbu a katastrofu súčasnosti a za jeden z najvplyvnejších negatívnych faktorov na to, ako naša spoločnosť dnes vyzerá.

Ja vidím len veľké množstvo zmätených jedincov ktorí nevedia kam patria, a ktorí aj nikam skutočne nepatria, nevedia sa zaradiť, množstvo rozpadajúcich sa, prípadne bezdetných vzťahov, množstvo detí vo veľkomestách vyrastajúcich v náručí pestúnok, zatiaľ čo mamička sa kariérne realizuje, z ktorých vyrastú jedinci – budúci návštevníci ambulancií psychológov a psychiatrov. Toto všetko ako dôsledok búrania rodových stereotypov.

Rodové stereotypy totiž nevznikli ani včera, ani minulý týždeň, ani pred 200 rokmi, ale vznikli istým, konkrétnym vývojom, založeným na vlastnostiach, ktoré sú zvlášť nám ženám a zvlášť mužom dané. Za jedno storočie chce niekto zmeniť a vymazať niečo, čo vznikalo milióny rokov. Pričom – nezabúdajme, už teraz, po niekoľkých desaťročiach, negatívne následky jasne vidíme a vieme ich zdokumentovať! Ani to však nestačí, aby sme sa spamätali.

Zdravá spoločnosť a šťastní jedinci sú tam, kde žena je ženou a muž mužom a kde každý zastáva svoju tradičnú rolu. Muž je ochrancom a zabezpečovateľom, a aj napriek tomu, že ženy dnes pracujú, v istých intenciách tieto role musia ostať predznačené. Toto je aj podmienkou aby vznikol nový život. Muž daruje žene dieťa a žena má výsostné právo a krásnu úlohu, toto dieťa vynosiť a porodiť. A práve v dnešnej pohnutej dobe, kedy populačná krivka v Európe klesá, je mimoriadne dôležité, aby sa deti rodili.

Evanjelická cirkev podporuje scestnú ideológiu

Aj samotná prednášajúca pod paľbou otázok priznala, že nový spôsob života, ktorý sa v jej domovskej krajine pretlačil do popredia za posledné desaťročia, teda, že ženy pracujú v rovnakej miere ako muži a uchádzajú sa o funkcie, je jedným z dôvodov vymierania ich spoločnosti a aj následnej imigrácie, z dôvodu nedostatku vlastného obyvateľstva a pracovnej sily. Napriek tomu však samozrejme považuje svoje teórie za správne.

Práve toto sú dôvody, prečo ma tak poburuje, že šíriteľom ideológie Gender a jej scestných myšlienok sa stávajú nie len feministky, ale pre tieto myšlienky sa podarilo získať už aj osobnosti v evanjelickej cirkvi, ktoré či už zištne, pre vlastný prospech, alebo vo svojej pomýlenosti, tieto ideológie šíria ďalej.

Nechajme ženy byť ženami a mužov mužmi. Nechajme ženy byť tým tmelom rodiny a teplým prvkom, ktorý zahreje muža. Najlepšie, čo my, politici a iné verejne vplyvné osoby môžeme robiť je, podporovať prirodzené trendy. Úlohou politikov v súčasnosti je zabezpečiť také podmienky, aby rodiny boli motivované mať viac potomkov, aby ženy, ktoré sa starajú o deti, boli finančne motivované. Materstvo je záslužná a mimoriadne ťažká práca, čo mi dá za pravdu každá matka. Ideálny stav by bol, ak by štát ženy na materskej dovolenke podporil sumou, ktorá sa aspoň približuje sume za prácu v zamestnaní. Tak podporíme tradičné role v spoločnosti a to, čo ľudia sami vo svojom vnútri cítia ako jedinú správnu cestu.

[podnadpisy doplnené redakciou]

 

O autorovi

Martina Šimkovičová

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej Republiky

Pin It on Pinterest

Share This