Maďarsko oficiálne požiadalo OSN o zmenu ukrajinského školského zákona, pretože je presvedčené, že ukrajinský zákon porušuje predpisy OSN o právach príslušníkov národnostných menšín,“ povedal minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó.

„Ukrajina hanebným rozhodnutím schváliť novelu školského zákona obmedzila právo menšín na vzdelávanie, kedy po dosiahnutí 10 rokov deti strácajú právo na vzdelanie vo svojom rodnom jazyku,“ pokračoval minister. Podľa neho nový zákon nielenže porušuje medzinárodné záväzky Ukrajiny, európske právo, ale aj nariadenie OSN o menšinách.

Szijjarto povedal novinárom, že Maďarsko predložilo vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva písomnú žiadosť o vyšetrovanie. Okrem toho oznámil, že Maďarsko požiada Valné zhromaždenie OSN, aby vyvíjalo tlak na Ukrajinu, aby zrušila zmenu a doplnenie školského zákona.

Pred zasadnutím Rady ministrov zahraničných vecí Szíjjártó tiež hovoril so svojím náprotivkom z Rakúska, ktorý v súčasnej dobe stojí na čele OBSE, o vyvíjanie tlaku na Ukrajinu, aby nové pravidlá nenadobudli platnosť. Minister tiež povedal, že inštruoval maďarských diplomatov, aby zablokovali akékoľvek rozhodnutie v akejkoľvek medzinárodnej organizácii, ktorá by mohla byť pre Ukrajinu dôležitá.

„Maďarsko tiež trvá na tom, aby nedošlo k prijatiu akejkoľvek spoločnej európskej iniciatívy na súčasnom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva, nie skôr než bude odsúdená Ukrajina v súvislosti so školským zákonom,“ zdôraznil maďarský minister.