Vyberte položku Stránka

KRISTIAN KELLER: Vatikán II, kopa poloprávd a lží. Časť 1, islam.

KRISTIAN KELLER: Vatikán II, kopa poloprávd a lží. Časť 1, islam.

Vatikán II. – zväzok poloprávd a lží: časť 1. Islám

Alarmujúca skutočnosť, ktorá si väčšina katolíckych kresťanov na Slovensku neuvedomuje. Prosím zdieľajte medzi kamarátmi. Právne záväzný koncil Vatikán II. 1965, musí byť odmietnutý ako celok, ak sa hlásite ku katolicizmu, lebo nesie známky modernizmu a falošného učenia. Články budu postupne pribúdať. Vatikán II. hlása nasledovné: islamisti majú toho istého boha ako my, židia budú spasení ak neuveria v Krista, osobný výklad je dôležitejší než dogma, ortodoxní a protestanti by mali mať podiel na eucharistii, a to aj keď nevyznávajú katolícku vieru.


Pápež Leo XII, Ubi Primum (# 14), 5. máj 1824:

Je nemožné, aby najpravdovejší Boh, ktorý je samotná pravda, najlepší, najspoľahlivejší poskytovateľ a odmeňujúci dobrých, schválil všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často protichodné, a aj protichodné medzi sebou, čo sa týka večných prísľubov ich členov….“ a dodáva: “Božskou vierou sa držíme jedného Pána, máme jednu vieru a jeden krst… Preto vyznávame, že neexistuje žiadna spása mimo Cirkev.

Časť 1: Islám

Tvrdenie Vatikánu II. voľný preklad z angličtiny:

Plán na vykúpenie zahŕňa aj tých, ktorí uznávaju Stvoriteľa. Na prvom mieste, sú medzi takými moslimovia,ktorí vyznávajú vieru Abraháma, a spolu s nami uctievajú jedného a milujúceho Boha, ktorý príde v súdny deň súdiť ľudstvo. Nie je Boh ďaleko, ani pre tých čo v tieňoch a obrazoch hľadajú neznámeho Boha, lebo je to On čo dáva všetkým ľuďom, a všetkému živému život, a náš Spasiteľ chce, aby boli všetci spasení.

  • Lumen Gentium odsek č.16

Anglicka verzia:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html
Česká verzia:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_cs.html

Komentár:

Druhá časť tvrdenia je správna, teda Boh nechce aby boli ľudia zatratení, ale akosi sa tam votrela lož. Teda tento paragraf je polopravda. Islamisti majú iného boha, falošného boha. Ak to má byť dogma pravej Kristovej cirkvy, ktorou sa majú všetci katolíci riadiť, vytvorenej na Sv.Petrovi, tak tento paragraf neobstojí. Vatikán II zahŕňa v sebe lož, herézu a ako celok je neplatný, lebo nie je inšpirovaný duchom pravdy – Duchom svätým.

Podľa ich výkladu (islam), stvoriteľ nestvoril svojho Syna. Podľa nášho výkladu Stvoriteľ nám dal svojho jediného Syna, Syna Božieho, aby sme skrze neho mali život.

V liste Jána sa hovorí: „Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.“ – (1 Ján 4:3).

Inde sa spomína: „Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna.“ – (1 Ján 2:22)

V preklade to znamená, že moslimovia majú ducha antikrista, lebo nevyznávaju Syna, ako vteleného Boha, zoslaného od Boha. Keďže majú ducha antikrista v úplnom vnútri svojej viery a súčasne Vatikán II. tvrdí, že máme toho istého Stvoriteľa s moslimami a tiež sa v dokumente tvrdí , že moslimovia sú pokračovatelia Abraháma, tak duch antikrista je zákonite v dokumente Vatikánu II. – oficiálnej doktríne všetkých katolíckych kresťanov. Preto treba niečo také odmietnuť.

Čo tvrdia pápeži?

zprava, pápeži Callixtus II (1455-1458), Pius II (1458-1464), Leo X (1513-1521)

Nasledovníci Sv. Petra – pápeži počas histórie, ešte pred vplyvom modernizmu, sa viac-krát vyjadrili k islámu a moslimom. Najlepšie výroky pravých a skutočných pápežov k islámu, pred koncilom Vatikán II.:

Pápež Callixtus III: „ Sľubujem, že … a povzbudzujem pravú vieru,  aby som vyhnal diabolskú sektu odpadlíkov a bezvercov Mohamedáncov [islámu] na východe“

Pápež Pius II: „ Obráťte hnev Všemohúceho proti bezbožným Turkom a barbarom, ktorí pohŕdajú Pánom Kristom …

V kráľovskom meste na východe zabili nástupcu Konštantína a jeho ľud, znesvätili chrámy Pána, poškvrnili ušľachtilý kostol Justiniána so svojimi mohamedánskymi ohavnosťami. Každý ich úspech bude len odrazovým mostíkom, kým neporazia všetkých západných monarchov, nezvrhnú kresťanskú vieru a nezapustia svoj zákon, svojho falošného proroka, na celom svete“

Pápež Leo X: „Turci a ostatní neveriaci … pristupujú k ceste pravého svetla a spásy s úplným opovrhnutím, a s úplnou bezškrupulóznou slepotou …“

Čo tvrdí islam? 

Podla islaskej viery, Ježiš nebol Syn Boží, ale len prorok, taktiež popierajú Ducha Svätého, Svätú Trojicu, v koráne sa tvrdí, že Ježiš nezomrel na kríži, ale Barabáš, teda že Ježiš nezomrel, a nevstal z mŕtvych, ale že učedníci mali len zlú ilúziu. Islam tvrdí, že sa Ježiš dožil svojho veku, ako proroci pred ním, a že potom bol vzatý do neba bohom Allahom. Vykladači islamskej viery tvrdia, že Ježiš pripravil cestu veľkému prorokovi Mohamedovi. Islamisti veria, že na konci sveta Ježiš príde súdiť ľudí (ale len ako prorok) s poverením boha allaha. Dodatok: Ježiš tak ako iný proroci zmieňovaní v koráne, je považovaný za moslima.

Dôkazy:

O neukrižovaní (volný preklad z anglickej verzie)

Korán, Súra 4:157-8 – (povedali si:) 157 „Pravda, my sme zabili Mesiáša, Ježiša, syna márie, proroka Allaha.“ Ale oni ho nezabili, ani ho neukrižovali, ale niekto iný tam bol miesto neho. Vskutku rozchádzali sa v tom či onom. Nemali znalosť o tom, len si domýšlali, a je isté teda, že ho nezabili. 158 Miesto toho Allah ho zobral ku sebe. A vždy je Allah Najvyšší a Najmúdrejši.“

Korán, Súra 3:59 – a podobnosť Ježiša pred Allahom, je ako tá ktorú mal Adam.

Korán, Súra 5:17 – „s určitosťou boli neveriaci*, tí čo tvrdili že Allah je Kristus, syn Márie…“ * – niektoré preklady tam majú inak vysklonované slovo bohorúhanie (blashphemy).

Korán Súra 5:75 – „Mesiáš, syn Márie, bol nič iné len prorok, proroci boli (aj) pred ním. Mária je dosvedčitelkou pravdy…“

Ďalej:

Moslimovia veria v herézu unitarianizmu, že ich boh je nedeliteľný, že je len jeden a v jednej osobe. Toto popiera Svätú Trojicu, v ktorú veria tradiční katolíci, že Boh je jeden v troch osobách: Otec, Syn, Duch Svätý. – viac v apoštolskom vyznaní viery.

Motlidba J.Ratzingera s veľkým muftím Turecka – obr. naľavo, K. Wojtyla bozkáva korán – obr. Napravo. Poznámka: ak Kresťan spácha herézu, je ipso facto exkomunikovaný, ak zastáva nejaky úrad, tak mu je odňatý, až do chvíle kým verejne nezjedná nápravu a neoľutuje svoje činy.

Záver: To čo tvrdí Vatikán II. ma za následok úplne odpadlíctvo, tí ktorí schvaľujú tento dokument, sú ipso facto heretici, podľa kanonického práva, exkomunikovaný. Treba skutočne biť na poplach, lebo hoci sme si to nevšimli, do nášho kresťanstva sa vkradla lož – a predsa sa hovorí otcom všetkých lží je diabol!

Ak sa chcú odtrhnúť ľudia od toho, musia zákonite odmietnuť Vatikán II., modernizmus, ale aj všetkých pápežov 20. a 21. storočia ktorí sa stotožňovali s novou ideológiou ekumenizmu a modernizmu.

Úvaha Angela Rancalliho (Ján XXIII.) k moslimom:Keby som sa narodil ako moslim, verím že by som aj vždy ostal dobrý moslim, verný svojej viere.– toto mal byť pápež, ktorý zvolal Vatikánsky koncil. Ktorého dnes moderná klika uvádza ako svätého.

–       Výrok je z: Allegri, Il Papa che ha cambiato il mondo, ed., Reverdito, 1998, p. 120

Obrázky zdroj: vyhladávač, wikipédia.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This