Vyberte položku Stránka

KRISTIAN KELLER: Kult smrti. Dovysvetlenie.

KRISTIAN KELLER: Kult smrti. Dovysvetlenie.

Štát New York, alebo inak prezývaný aj hlavné mesto potratov, schválil zákon, umožňujúci potrat aj po 24 týždni tehotenstva, to znamená až do doby pôrodu. Ospravedlňujem sa, ak som v prvom článku nezachádzal až príliš do detailov. Link na prvý článok.

[sociallocker][/sociallocker]

Dovysvetlenie je však ovela desivejšie:

Oficiálne štatistiky sú veľmi hrozné. New York je so svojou jurisdikciou,  v porovnaní s ostatnými štátmi USA, na popredných priečkach v rebríčkoch potratov. Za ročné obdobie 2012-2014, bolo vykonaných 285 127 legálnych potratov oproti  237 499 pôrodom. To znamená, že za toto obdobie bolo vykonaných viac potratov, než pôrodov, až 1,2 krát viac potratených detí, než narodených!

Predošlý zákon dovoľoval ukončenie života nenarodeného dieťaťa voľbou „len“ do 24 týždňa. Čokoľvek po 24 týždni bolo v štáte New York klasifikované ako vražda. Výnimku tvorili nútene potraty, záležalo prípad od prípadu, no pri takýchto, zo zákona už od 20 týždňa, musel vždy asistovať aj náhradný lekár. Bolo to najmä pre prípady, že sa potratový zákrok nepodarí, dieťa sa zázrakom narodí živé, a tým pádom bolo nutnosťou asistujúceho lekára dbať o život nenarodeného.

Novým zákonom – kliknutie sem, sa rušia práva zdravého nenarodeného dieťaťa, čakajúce na počatie od svojej matky. Po novom predčasné ukončenie života (angl. „abortion“), už nebude brané ako vražda 1. a 2. stupňa, alebo zabitie z nedbanlivosti po 24 týždni. Nenarodené dieťa počas celého trvania tehotenstva, nespadá pod ochranu zákona, nie je chránené pred zabitím, alebo vraždou.

To znamená, keď niekto, napríklad násilný muž dobije svoju tehotnú manželku, alebo aj náhodná osoba spôsobí ťažkú ujmu na zdraví matke,
následkom čoho dôjde k nútenému potratu, tak trestné sadzby sa v spojitosti s nenarodeným dieťaťom po novom neviažu. Dieťa nie je posudzované ako žijúca osoba, nie je posudzované ani ako vec, je menej než vec.

Podmienka lekára, ktorý ma asistovať pri dbaní o zdravie a život nenarodeného, novými reguláciami odpadá. – link.

Po starom.  Zatiaľ čo pred 24 týždňom, od 20 týždňa asistuje život zachraňujúci lekár, „matka“ sa mohla voľne rozhodnúť pre potrat. Od 24 týždňa bol zákaz, s výnimkou, ktorú stanoví lekár, ale i aj tak sa musí dbať o život nenarodeného, asistovať musí život zachraňujúci lekár. Pri zabití, alebo vražde takého dieťaťa sú stanovené trestné sadzby, tak ako pri žijúcej ľudskej bytosti. Lekár musí dávať pozor, aby nedopatrením a svojim rozhodnutím nezabil dieťa, ktoré malo šancu na život, potrat je krajné riešenie. Potrat, teda samotný zákrok je povolený aj na súkromných klinikách, vždy však po 20 týždni musel byť prítomný druhý lekár.
V takých prípadoch sa pristupuje vždy citlivo, prípad od prípadu, lebo trestné sadzby platia aj pre lekára.

Zmena zákona ruší vraždu nenarodeného jedinca, vyníma ho z jurisdikcie.

Po novom. Potrat je povolený kedykoľvek, aj neprofesionálom a aj na súkromných klinikách. Asistujúci život zachraňujúci lekár nie je povinnosť. Do 24 týždňa „matka“ nemusí udať dôvod. Po 24 týždni je výnimkou ohrozenie zdravia matky – ktoré nie je v zákone definované. Môže tam spadať aj psychická nepripravenosť, psychické zdravie, rozhodnutie robí lekár a už na neho nespadá trestná zodpovednosť. Nenarodené dieťa počas celej doby tehotenstva, pred zabitím, alebo vraždou nechráni žiaden zákon.

Pre tento „úspech“, sa rozhodol guvernér Cuomo vysvietiť stožiar budovy svetového obchodného centra na ružovo, ako na znak oslavy feminizmu.

Proti sa vyjadrila, Michele Sterlace-Accorsi, z organizácie Feministky pre život, vo svojom článku.

Kde Michele tvrdí, že vyňatím slova „potrat“ z trestného práva  zákonom RHA – Reproductive Human Act, dochádza k nepostihnuteľnosti násilníkov, a tých ktorí toto budú chcieť zneužiť. Štúdie potvrdili, že násilné aktivity vo vzťahoch stúpajú počas doby tehotenstva. Vražda plodu spadala pod trestné právo, ktoré ale RHA to ruší.

Ako mohli nejaké feministky, ktoré toto podporujú, zobrať právo žene stíhať násilníka? Neschopnosť potrestať vinníka, ich násilného partnera, je niečo čo ide proti právam žien.

RHA dehumanizuje schopné a zdravé plody. RHA taktiež ruší zákon Public Health Law 4164, kde po 20 mesiaci asistujúci lekár mal možnosť zachrániť dieťa pri nepodarenom potratovom úkone. Bez tohto nemožno vedieť, či vôbec nejakú ochranu, alebo šancu bude takéto dieťa mať. Pre ženy, ktoré si prešli cez históriu týrania mužmi, by RHA zákon mal byť hanbou – ukončuje autorka.

V preklade – boli to trestné sadzby a právo, ktoré v obrátenom garde stanovovali regulácie. Krokmi a zmenami sa tieto osoby – lebo to nie sú ľudia, v miestnom senáte zasadili o totálne fiasko zrušením týchto trestných sadzieb. Treba pripomenúť, že s víťazoslavnym potleskom, jasaním a oslavou guvernéra Andrewa Cuoma. Je to fiasko, kde sa v honbe za pofidérnym feminizmom pod heslom: „moje telo, moja voľba“, degradoval ľudský plod na menej než vec.

Nikde sa totiž nespomína, čo pri ochrane ženského zdravia treba spraviť pre udržanie života dieťaťa. Hoci po 24 týždni žena dobrovoľne nemôže ísť na potrat, žiadna regulácia nebráni, ale ani nechráni nenarodené dieťa. Kto chce svoje dieťa zabiť, nejakú okľuku si už nájde. Taktiež lekárova interpretácia je nenapadnuteľná a nespochybniteľná, relevantným pojmom „v záujme zdravia rodičky“ môže byť aj psychická nepripravenosť, či iný druh zdravotnej diagnózy.

Pre tehotné matky, Slovenky, žijúce v štáte New York tento zákon otvára dvere pre násilie, na vašom nenarodenom dieťati. Vaše nenarodené dieťa po novom nechráni žiaden zákon. Lebo podla legislatívy nie je posudzované ako ľudská bytosť.

Ministerstvo zahraničia SR by taktiež malo vydať varovanie pred cestovaním do tejto destinácie pre tehotné matky z dôvodu, že ich dieťa v lone nespadá na území štátu NY do žiadnej jurisdikcie. Nedajbože, keby sa niekto počas pobytu matky dopustil na nej násilia, čoho následkom by bola smrť, alebo poškodenie jej nenarodeného dieťaťa. Prípad by nikdy nebol potrestaný ako vražda, alebo spôsobenie ťažkej ujmy a vinníkovi by hrozilo maximálne len sadzba za ublíženie na zdraví matke. Z uvedeného vyplýva, že ak neplatia iné medzinárodne zmluvy, slovenskí diplomati a minister zahraničia by mali zareagovať.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This