Moja kresťanská dilema – je koronavírus „bič Boží“ za naše hriechy?

(Ilustračné foto: Pixabay)

Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.

List Rimanom Rim 1, 1-32- 18

Verím, že Boh žiadne zlo aktívne nepôsobí, len mu menej bráni ak vidí, že nejaká Sodoma a Gomora až príliš zišla z cesty ním zvestovanej. Vtedy dostanú rozkladné sily Satana voľnú ruku, aby ukázali nemravným spoločenstvám, že sa rútia do záhuby.

Priznám sa, že som v posledných rokoch udalosť typu „Boží trest“ čakal, pretože až príliš veľa európskych politikov sa vydalo pochybnou cestou ochrany a podpory toho, pred čím nás Sväté Písmo varuje. Postupne nás cez zmeny zákonov dostávajú do stavu, keď veriacemu hrozí trest od štátu za kritiku mravov, ktoré sú v jednoznačnom rozpore s Bibliou.

(Ilustračné foto: Pixabay)

V mnohých krajinách Európskej únie sa výchova k rôznym (ne)mravom dostáva už k tým najmenším, do škôl ba i škôlok. A ak by bohabojní rodičia chceli svoju ratolesť pred tým uchrániť hrozia im v mnohých krajinách Únie veľké postihy až odobratie detí.

Kým taký islam požíva priazeň európskych politikov až do takej miery, že jeho kritika hrozí rizikom svetského súdu a svetského trestu, tak voči nám kresťanom ako keby sa smelo čokoľvek, urážať našu vieru, naše symboly, našich kňazov.

Nie som za to aby sa akékoľvek náboženstvo urážalo a ani za to aby úcta k našej viere bola vyžadovaná hrozbami trestov. Len ten nepomer reakcie systému sa nedá nevidieť a kde sa v európskych štátoch stratilo to prvé Božie prikázanie: „Ja som Pán Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal !“ ?

Myslím si, že pohár Božej trpezlivosti pretiekol možno vtedy, keď mocní nášho sveta začali svetskými zákonmi stavať veriaceho človeka pred voľbu či byť v konflikte so štátom, políciou a súdmi alebo sa mu vyhnúť za cenu odvrátenia od viery.

(Ilustračné foto: Pixabay)

Hriech ako taký je individuálny a prináša svoje „ovocie“ pre  jednotlivca najneskôr pred Božím súdom.

Ale keď sám štát začne nabádať alebo dokonca cez tresty nútiť svojich občanov k hriešnemu spôsobu života, vtedy je len otázka času, keď tá či oná Sodoma a Gomora pocíti stratu časti božej milosti. Európska únia sa v mnohom reptala voči Bohu a Písmu, to nejde nevidieť.

Na našom Slovensku sú mnohé veci našťastie miernejšie ako na  tom „vyspelom západe“ a aj ten koronavírus je u nás miernejší.

Ale aj my sme sa postupne posúvali do duchovnej skazy, len si spomeňme aké zákony naša vrchnosť poprijímala za poslednú dobu, kto všetko a za aké slová bol trestne stíhaný a na druhej strane aké verejné vyhlásenia iným ľuďom prešli bez následku. Napríklad nie tak dávno sa v niektorých médiách dokonca obhajovala pedofília.

Nie vždy obstála aj cirkevná hierarchia, za všetko spomeniem zákaz cestovať za veriacimi pre Mariána Kuffu, kňaza, ktorý upozorňoval veriacich na rozpor známeho Istanbulského dohovoru s kresťanskou vierou.

(Ilustračné foto: Pixabay)

Rôzne prírodné pohromy alebo dôsledky vojen boli tradične považované za „Boží trest“ či „Boží bič“ za hriechy. Na rozdiel od prírodných katastrof, dnešný „trest“ ide mimo prírodnej ríše, dokonca prírode následná hospodárska kríza pomôže. Koronavírus spôsobuje v niektorých rodinách smútok zo straty z milovanej osoby ale takmer všetkým nám prinesie ťažšie ekonomické  časy.

Koľkí sme v čase aspoň akej takej prosperity ak nie priamo odpadli od viery alebo aspoň minimálne zleniveli vo viere?

Niekto si možno povie, veď ja som nič zlé nerobil, žijem slušne, skromne a mnoho v mojom okolí rovnako.

Naozaj??? Máš svoj diel zodpovednosti za to, kto je tam hore v parlamente, vláde, prezidentskom paláci. Tým aj za to, či štát v ktorom žiješ je miestom milým Bohu alebo miestom podobným Sodome a Gomore.

Máš právo voliť a nebol si? Chyba, Tvoja ľahostajnosť a lenivosť uvoľnila cestu zlu, služobníci Satana voliť boli…

Bol si voliť a volil si političku preto, že sa Ti páčila na plagáte, že je pekná? Chyba, to boli voľby zastupiteľa a nie súťaž miss. Ak pekná politička presadzuje hriešne veci, Ty si jej pomohol k tomu, že má na to prostriedky tak a aj Ty máš svoj diel z hriechu…

(Ilustračné foto: Pixabay)

Bol si voliť a volil toho a o ktorom písali v novinách, hovorili v rádiu či televízii, že je dobrý, dobrá, slušný slušná…Chyba, tvojím mienkotvorným médiom má byť Písmo Sväté a cez súlad politika s ním máš voliť. Rovnako to platí o stranách s názvom kresťanská, ak volil si len podľa nadpisu…

Modlime sa milí bratia a sestry v týchto časoch tak často ako sa len dá. A hlavne úprimne a v pokore pred naším Pánom a priznajme si, kde všade sme pochybili. Slúbme úprimne a pokorne, že sa polepšíme a Boh nás iste vypočuje. Vtedy sa koronavírus stratí rovnako ako sa objavil.

M.D.


Publikovaný

v

od

Značky: