Komentáre  k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_0Tti3Rld4Q

hearthis.at: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/komentare-sv-159-2017-10-04/