YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lCJMezAfNG0
hearthis.at: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/komentare-sv-158-2017-10-03/

Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom.