Vyberte položku Stránka

KOMENTÁR: Keď si policajti robia z Ústavy záchodový papier

KOMENTÁR: Keď si policajti robia z Ústavy záchodový papier

Prípad Oskara Dobrovodského a jemu podobných poukazuje na závažné zlyhanie štátnej moci pri ochrane práv občanov

[sociallocker][/sociallocker]

Oskar Dobrovodský na sociálnej sieti napísal

Bol som s priateľkou v bratislavskom Hornbachu, keď k nám pribehol jeden chlapík a spýtal sa, či sa s nami môže porozprávať o asociáloch. Spolu s jeho mamou zažívali podobný teror v Šahách, mali niečo podobné v susedstve, ako sme mali kedysi my.

Ukázal mi hrôzostrašné video, ktoré nám nepríjemne pripomenulo 10 ročné utrpenie… Vo videu sme videli a počuli to smutnoznáme škriekanie, hnusné vyrevovanie asociálov, kde v spoločnom dvore s neprispôsobivými asociálmi žila staršia pani, po ktorej agresívne decká asociálov hádzali kamene…proste drsné video.

Zaujímavý bol fakt, ze v Šahách sa policajti stavali k spravodlivosti a dodržiavaniu zákonov Slovenskej republiky podobne ako v Malackách, čiže postavili sa na stranu tých, ktorí páchali priestupky, trestné činy a terorizovali slušných, dane platiacich občanov. Takže absolútne žiadna pomoc terorizovaným, psychicky a fyzicky týraným ľuďom, ktorým tie zlovestné kreatúry ubližovali, po ktorých hadžu kamene. Aj nám „radili“ v zmysle, aby sme sa vysťahovali z nášho domu, alebo aby sme si zvykli na ich mentalitu apod.

Spýtal som sa chlapíka, že ako to riešil. Vravel, že skúšali tiež všetko možné ako aj my, no keďze všetci vieme, že títo asociáli sú na Slovensku chránení, že pre nich neplatia žiadne zákony, pravidlá tohto štátu, tak sa spravodlivosti nedočkal a vyriešil to tým, že nehnuteľnosť za úplne smiešnu sumu predal a odsťahoval sa s mamou preč…

Napísal som o tomto stretnuti aj preto, že mnoho ľudí na Slovensku si ani v najhoršom sne nevie predstaviť, čo je to mať takých asociálov v susedstve, aké je to utrpenie… V skorých ranných hodinách vás budia kamene hádzané do vášho okna, šialený rev asociálov, ktorý trvá až do neskorých nočných hodín. Vy máte len 3 možnosti na výber, buď utečiete z vlastného domu (predať ho už nepredáte, lebo by ho nikto nekúpil), trpieť to peklo naďalej, nechať sa obhadzovať kameňmi, výkalmi asociálov, bojovať s nimi, ako aj s úradmi, súdmi, policajtami… Alebo to všetko ukončiť ako ten chlapík kúsok od Bratislavy…

ČO BY STE ROBILI VY? AKO BY STE TO RIEŠILI? Priznám sa, aj ja som to chcel s priateľkou riešit koncom roka 2012 tak, že odídeme z nášho domu.

Odkaz na snímku príspevku

Prípady porušovania základných práv a slobôd občanov orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) pri riešení konfiktov neprispôsobivých osôb sa stávajú stále bežnejšími. Bohužiaľ čím viac sa ustupuje, tým sú tieto skupiny arogantnejšie a drzejšie

Čo k tomu hovorí Ústava Slovenskej republiky?

Článok 12
(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

Aké práva majú asociáli len kvôli tomu, že sa hlásia k nejakej minorite? Ústava predsa zakazuje preferovať kohokoľvek Aké právo majú rôzne mimovládky vykrikovať niečo o rasizme a podobných hlúpostiach, ktorými poškodzujú ľudí v okolí asociálov? Aj keď ich je možno menšina – aká náhoda – veľmi často sú v miestach konfliktu vo väčšine

Ale poďme ďalej

Článok 20
(1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje.

(3) Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

(5) Iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných. Podmienky ustanoví zákon.

Zdá sa vám v poriadku, keď OČTK mlčky prihliadajú fakticky k nútenému vyvlastňovaniu nehnuteľnosti zo strany asociálov? Nič iné totiž predaj pod cenu nie je. Pritom Ústava hovorí jednoznačne, že občan má právo na vlastníctvo majetku a žiadny subjekt, či je to štát, alebo skupina asociálov nemôže človeka nútiť k zbavenia sa majetku.

Možno si pamätáte videá, ktoré posielal Oskar Dobrovodský. Asociáli boli hrozbou nielen pre neho samotného, ale aj pre svoje okolie zamorovaním výkalmi, splaškami, chemikáliami apod Aj na to ústavný zákon pamätá. Vlastníctvo zaväzauje a pokiaľ človek nevie vlastnú nehnuteľnosť užívať bez ohrozovania svojho okolia, OČTK majú povinnosť zasiahnuť.

Krátky status Oskara Dobrovodského vynáša na svetlo sveta protiústavnú a dokonca kriminálnu činnosť celého radu subjektov. Ide nielen o spomínaných asociálov zo Šiah, resp z Malaciek, sú v tom až po uši politici, ktorí to buď tolerujú, alebo priamo podporujú. Sú v tom aktivisti, ktorí tvrdia, že asociál je nekritizovateľná skupina, hoci ako vidno porušujú ich ochranou ústavné práva dotknutých osôb a v mnohých prípadoch prehliadajú, utajujú, alebo dokonca spolupáchajú trestnú činnosť. V neposlednom rade sú to všetky zložky štátnej moci, ktoré majú povinnosť konať pri porušení zákona a to aj dokonca ex offo, t.j bez podania trestného oznámenia.

Porušovania zákona zo strany uvedených sú tak zjavné že priamo ohrozujú hladký chod spoločnosti. Ľudia vystavení nepretržitej protizákonnej činnosti a to dokonca aj zo strany štátnych orgánov platených z ich vlastných daní strácajú dôveru nielen v spomenutý štát. Buď prestávajú veriť v budúsoť, stávajú sa apatickí a končia v zabudnutí, alebo sa rozhodnú s tým „niečo“ spraviť.

Ak dnešné „slušné“ médiá hľadajú dôvod podpory protestných a radikálnych hnutí, tu je jeden z dôvodov. Ľudia nie sú hlúpi. Ak sa proti nim postavila mafia štátnej moci, mimovládnych organizácií, médií a politikov, ak sú svedkami že toto tzv. Slušné Slovensko proti nim pácha doslova dennodennú kriminálnu protiústavnú činnosť, budú voliť každého, kto sľúbi, že nastolí vládu práva.

Ľudia v konflikte so štátom ťahajú za kratší koniec Musia pracovať, živiť rodinu, platiť hypotéky. Nemajú čas, vôľu, ani peniaze na to, aby sa ťahali celé roky po súdoch. Asociálov vždy zastúpi nejaká ochotná mimovládna organizáciu, ktorú naviac platí štát, tzn. občan si platí vlastných katov, zločincov, ktorí proti nemu budú viesť vojnu.

Ani slávni ombudsmani, ktorí by mali protiústavnú činnosť žalovať a zastupovať občana nepomôžu. v ich očiach sa jedná o porušenie Ústavy len keď sa ozve asociál. Ak tu niekto nevidí evidentný dvojitý meter, ktorý rozlišuje podľa rasy, ergo propaguje rasizmus, potom žijeme v spoločnosti slepých.

Zákon je na ilustračných snímkach predstavovaný bohyňou, ktorá ma zakryté oči. Dôvodom je, že každému má vymerať rovnako Je jedno, či je niekto biely čierny, žltý, alebo farebný, nezaáleží na tom , či je homosexuáal alebo nie, nepozerá na to, či ide o ateistu, alebo kresťana Porušenie zákona by nemalo byť nikdy tolarované vzhľadom na príslušnosť k nejakej skupine Ak to niekto obhajuje, potom je on ten pravý extrémista.

Oskar Dobrovodský, či občan zo Šiah, ktorého štát obral o majetok, sú obete tohto systému A treba povedať, že neskutočne rasistického a protizákonného.

O autorovi

Príspevky za Júl

Pin It on Pinterest

Share This