Vyberte položku Stránka

KOMENTÁR: Európski politici klamú, Minské dohody sa Ruska netýkajú.

KOMENTÁR: Európski politici klamú, Minské dohody sa Ruska netýkajú.

Denník Pravda priniesol správu agentúry TASR. V nej sa píše, že európska ministerka zahraničných vecí Federica Mogherini kritizovala minimálny pokrok zo strany Ruska v implementácii Minských dohôd.

Podľa Mogherini je malý pokrok Ruska v „rešpektovaní ukrajinskej mierovej dohody“ dôvodom, prečo Európska Únia nezruší budúci mesiac sankcie proti Rusku

[sociallocker][/sociallocker]

Treba neustále pripomínať, že Rusko sa v dohodách vôbec nespomína? Asi áno. Účelom týchto prehlásení je nielen démonizovať Rusko, ale hlavne odvrátiť pozornosť od toho, že porušovateľom dohôd je ukrajinská vláda. Kyjev si nesplnil prakticky žiadnu z povinností, napriek tomu je „úctyhodným“ partnerom Bruselu. Od roku 2015 nebola upravená Ústava Ukrajiny, ktorá by podľa dohôd stanovila zvláštny status Donecka a Luhanska.

Ak niekto potrebuje dôkaz, prečo sme na pokraji totality orwellovského typu, nech si prečíta, o čom Minské dohody sú. Jasne sa ukáže, že nič z toho, čo Mogherini tvrdí, nie je pravda. A že nemá zmysel Bruselu veriť ani slovo.

Napriek tomu Brusel núti okolitý svet, aby tejto alternatívnej realite uveril. Samozrejme, pravda to nie je a preto je dôveryhodnosť médií a inštitúcií na klesajúcej krivke.

Minská dohoda 2

Plné znenie dohody o prímerí na východe Ukrajiny. Dohoda bola dosiahnutá v noci z 11. na 12. februára na rokovaniach lídrov Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny v bieloruskom Minsku. Dohodu nepodpísal nikto zo zúčastnených lídrov – t.j. Holland, Merkelová, Putin a Porošenko, ale zástupcovia tzv. kontaktnej skupiny

1. Okamžité a úplné prímerie na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny a jeho prísne plnenie od 0.00 h (kyjevského času) 15. februára 2015.

2. Stiahnutie všetkých ťažkých zbraní oboma stranami na rovnaké vzdialenosti s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu širokú najmenej 50 km pre delostrelecké systémy kalibru 100 milimetrov a viac, bezpečnostnú zónu širokú 70 km pre raketomety a širokú 140 km pre raketomety „Tornado-S“, „Uragan“, „Smerč“ a taktické raketové systémy „Točka“ („Točka-U“):

– pre ukrajinské vojenské oddiely: od faktickej línie kontaktu;

– pre ozbrojené útvary jednotlivých častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny: od línie kontaktu v súlade s Minským memorandom z 19. septembra 2014.

Stiahnutie uvedených ťažkých zbraní sa má začať najneskôr na druhý deň prímeria a skončiť do 14 dní.

Tento proces bude podporovať OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) s podporou Trojstrannej kontaktnej skupiny.

3. Zabezpečiť účinné monitorovanie a overovanie režimu prímeria a stiahnutia ťažkých zbraní zo strany OBSE od prvého dňa odsunu s využitím všetkých potrebných technických prostriedkov vrátane satelitov, bezpilotných lietadiel, radarových systémov atď.

4. V prvý deň po odsune začať dialóg o spôsoboch uskutočnenia komunálnych volieb v súlade s ukrajinskou legislatívou a zákonom Ukrajiny „o dočasnom systéme miestnej samosprávy na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti“, ako aj o budúcom režime týchto území na základe uvedeného zákona.

Bezodkladne, najneskôr 30 dní odo dňa podpísania tohto dokumentu, prijať uznesenie Najvyššej rady Ukrajiny so stanovením územia, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim v súlade so zákonom Ukrajiny „o dočasnom systéme miestnej samosprávy na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti“ na základe línie ustanovenej v Minskom memorande z 19. septembra 2014.

5. Zabezpečiť omilostenie a amnestiu prostredníctvom prijatia zákona zakazujúceho stíhanie a trestanie osôb v súvislosti s udalosťami, ktoré sa odohrali na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny.

6. Zabezpečiť prepustenie a výmenu všetkých rukojemníkov a nezákonne zadržiavaných osôb na základe zásady „všetkých za všetkých“. Tento proces sa má skončiť najneskôr v piaty deň po odsune.

7. Zabezpečiť bezpečný prístup, dodávku, skladovanie a distribúciu humanitárnej pomoci tým, ktorí ju potrebujú, na základe medzinárodného mechanizmu.

8. Určenie spôsobov úplného obnovenia sociálno-ekonomických vzťahov, vrátane sociálnych prevodov, ako sú vyplácanie dôchodkov a ďalšie platby (príjmov a výnosov, včasného uhradenia všetkých komunálnych účtov, obnovenie zdaňovania v právnom rámci Ukrajiny).

S týmto cieľom Ukrajina opätovne získa kontrolu nad segmentom svojho bankového systému na územiach postihnutých konfliktom a možno bude vytvorený medzinárodný mechanizmus na zjednodušenie takýchto prevodov.

9. Obnovenie úplnej kontroly štátnej hranice zo strany vlády Ukrajiny v celej zóne konfliktu, ktoré sa má začať v prvý deň po komunálnych voľbách a dokončiť po úplnom politickom urovnaní (komunálne voľby na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti na základe zákona Ukrajiny a ústavná reforma) do konca roka 2015, za predpokladu splnenia bodu 11 – v konzultácii a po súhlase predstaviteľov určitých území Doneckej a Luhanskej oblasti v rámci Trojstrannej kontaktnej skupiny.

10. Stiahnutie všetkých zahraničných ozbrojených útvarov, vojenskej techniky, ako aj žoldnierov z územia Ukrajiny pod dozorom OBSE. Odzbrojenie všetkých nelegálnych skupín.

11. Uskutočnenie ústavnej reformy na Ukrajine a nadobudnutie účinnosti novej ústavy, ktorej kľúčovým prvkom bude decentralizácia (s ohľadom na osobitosti určitých území Doneckej a Luhanskej oblasti, skoordinovaných s predstaviteľmi týchto území), do konca roka 2015, ako aj prijatie stálej legislatívy o osobitnom štatúte určitých území Doneckej a Luhanskej oblasti v súlade s opatreniami uvedenými v poznámke (1) do konca roka 2015.

12. Na základe zákona Ukrajiny „o dočasnom systéme miestnej samosprávy na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti“ budú otázky týkajúce sa miestnych volieb prerokované a zosúladené s predstaviteľmi určitých území Doneckej a Luhanskej oblasti v rámci Trojstrannej kontaktnej skupiny. Voľby sa budú konať v súlade s príslušnými normami OBSE za dohľadu Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR).

13. Zintenzívniť činnosť Trojstrannej kontaktnej skupiny, okrem iného prostredníctvom zriadenia pracovných skupín pre uskutočnenie príslušných aspektov minských dohôd. Tieto (pracovné skupiny) budú odrážať zloženie Trojstrannej kontaktnej skupiny.

Poznámka (1)

Tieto opatrenia, v súlade so zákonom „o osobitnom systéme miestnej samosprávy na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti“, zahŕňajú:

– oslobodenie od trestania, stíhania a diskriminácie osôb spojených s udalosťami, ktoré sa odohrali na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti;

– právo na jazykové sebaurčenie;

– účasť orgánov miestnej samosprávy na určení vedúcich orgánov prokuratúry a súdov na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti;

– možnosť, aby ústredné orgány výkonnej moci uzavierali s príslušnými orgánmi miestnej samosprávy dohody o ekonomickom, spoločenskom a kultúrnom rozvoji určitých území Doneckej a Luhanskej oblasti;

– štát poskytuje podporu sociálno-ekonomického rozvoja určitých území Doneckej a Luhanskej oblasti;

– pomoc zo strany ústredných orgánov moci pri cezhraničnej spolupráci určitých území Doneckej a Luhanskej oblasti s oblasťami Ruskej federácie;

– vytvorenie oddielov ľudových milícií uznesením miestnych zastupiteľstiev s cieľom zachovania verejného poriadku na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti;

– mandát poslancov miestnych zastupiteľstiev a iných osôb zvolených v predčasných voľbách, vymenovaných Najvyššou radou Ukrajiny na základe tohto zákona, nemôže byť predčasne ukončený.

Dokument podpísali účastníci Trojstrannej kontaktnej skupiny:

  • Veľvyslankyňa (OBSE) Heidi Tagliaviniová
  • Druhý prezident Ukrajiny Leonid D. Kučma
  • Veľvyslanec Ruskej federácie na Ukrajine Michail Ju. Zurabov
  • Alexandr V. Zacharčenko (líder Doneckej ľudovej republiky)
  • Igor V. Plotnickij (líder Luhanskej ľudovej republiky)

Termíny

Dohoda o prímerí na východe Ukrajiny, ktorú dosiahli v noci z 11. na 12. februára lídri Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Francúzska na rokovaniach v bieloruskom Minsku, obsahuje viacero termínov.

15. februára: Prímerie sa začína o polnoci na nedeľu 15. februára 2015 kyjevského času (sobota 14. februára 23.00 h SEČ).

16. februára: Do tohto dňa musia obe strany začať sťahovať ťažké zbrane z frontovej línie pod dohľadom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

2. marca: Termín na dokončenie odsunu ťažkých zbraní.

3. marca: Má sa začať „dialóg“ o uskutočnení komunálnych volieb v separatistami kontrolovaných oblastiach.

7. marca: Prepustení majú byť všetci „rukojemníci a nezákonne zadržiavané osoby“.

14. marca: Do tohto termínu má ukrajinský parlament, Najvyššia rada, vymedziť územie s osobitným režimom samosprávy.

Koniec roka 2015: Do platnosti má vstúpiť nová ústava Ukrajiny. Za podmienky úplného politického urovnania konfliktu by ukrajinská vláda mala opätovne získať úplnú kontrolu nad štátnou hranicou s Ruskom v celej zóne konfliktu.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This