Vyberte položku Stránka

Keď feministky šliapu po symboloch krásy ženy

Keď feministky šliapu po symboloch krásy ženy

Jeden z najsilnejších symbolov hodnoty ženy v našej kultúre je práve Panna Mária ako Matka a zároveň Panna. Dotýka sa tak archetypov prelínajúcich sa naprieč kultúrami a oslavuje hodnoty typické práve pre ženu. Na rozdiel od všeobecne šírených názorov v mediach, žena v stredoveku mala dosť slobodné postavenie nielen v porovnaní s takým osvietenstvom, ktoré v skutočnosti ženu v spoločnosti uponížilo a degradovalo (viď napr kniha Pernoud: Žena v dobe katedrál) ale aj v porovnaní s oveľa benevolentnejšou rímskou ríšou. Práve stredovek priniesol kultúru gentlemanského správania (jedinečnú ktorá inde na svete nie je a ani nebola) sa voči ženám, ktorá síce až donedávna platila ale aj tú už feministky ničia pod zástavou údajného „oslobodenia ženy“, takže keď dnes žene dáte prednosť do dverí tak Vás na západe môže obviniť z urážlivého konania a harašmentu.

[sociallocker][/sociallocker]

Hoci samozrejme v praxi sa muži vždy nesprávali voči ženám vždy zdvorilo ani v stredoveku ale tieto symboly ženy Matky a Panny ako vzory formovali dve tisícročia európsku kultúru a zároveň oslovovali aj neeurópske národy pretože je v nich niečo všeľudské, niečo autenticky a bytostne ľudské. Teraz to vidíme len ako kontrast s neeurópskymi civilizáciami (islam, Čína, hinduizmus) tak nám zdvorilé správanie voči ženám pripadá normálne a autenticke a ono také naozaj aj je. O islamskom prístupe k ženám(žena je majetok muža) sa v poslednej dobe hovorí dosť, ale menej sa hovori o presexualizovanej indickej kultúre ktorá ako dôsledok prináša brutalitu mužov voči ženám(stačí pravidelne sledovať správy o Indii) alebo o čínskej kultúre kde priateľský vzťah muža a ženy v manželstve v európskom ponímaní je niečo až nepredstaviteľné (Pearl S. Bucková: Pavilón žien a ďalšie jej knihy, prípadne osobné svedectvá ľudí študujúcich tie kultúry)

Dva základné symboly

Panna Mária plná radosti na Vianoce ako Matka tešiaca sa z narodenia dieťaťa kontrastuje s Bolestnou Matkou držiacou v rukách mŕtveho Syna na Veľkú noc. Syn ale splnil svoje poslanie a to ju nesie v tejto bolestnej chvíli, aby sa nezlomila .

Panna Mária ako Panna predstavuje mladé krásne čisté nevinné dievča ktoré sa odovzdáva svojmu poslaniu, pre ktoré sa zrodilo, keď hovorí Bohu svoje FIAT (áno) a zároveň na konci Dejín (porovnaj Apokalypsa a Genezis) predstavuje Pannu – bojovnicu, ktorá bosou nohou rozšliape hlavu hada  (tak je silná, že nepotrebuje na to ani meč, stačí jej bosá noha ktorou dupne)

Panna Mária zároveň symbolizuje Dcéru Siónsku čiže SZ židovský národ ako jeho reprezentantka a najkrajší výkvet celého židovského národa a zároveň  Cirkev ako prvá kresťanka. Preto v katolíckej teológii hra symbolov zachádza až tak ďaleko že z vlastnosti židovského národa sa usudzuje o Panne Márii a zasa  vlastnosti Panny Márie ako symbolu sa zároveň prisudzujú Cirkvi. Panenstvo zároveň symbolizuje sexuálnou čistotou celkovú čistotu a krásu duše.

Sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Mária, ktorý Cirkev slávi 8 decembra predstavuje zavŕšenie dvoj-tisícročnej diskusie o duchovnej kráse Panny Márie a teda aj ženy kresťanky a následne každého člena Cirkvi. Panna Mária a jej Nepoškvrnené srdce predstavuje emocionálne veľmi silne nabitý symbol Pevnosti ktorú Zlý nikdy nedobyl. V praxi to bolo obrovskou posilou pre uchovanie morálnej integrity kresťanov v čase prenasledovania komunistami keď ich jedinou obranou bolo čisté srdce. Zároveň tento symbol v sebe skrýva prísľub víťazstva nad zlom skrz čisté srdce. Osobne som aj Nežnú revolúciu 1989 prežíval ako takéto Mariánske Víťazstvo. A niečo podobné asi cítili aj vojaci pri Lepante a pri Viedni keď konečne zastavili nástup islamu v Európe.

Oficiálne síce bol sviatok Nepoškvrneného Srdca zavedený až v koncom 19 storočia, ale jeho korene sa ťahajú od čias prvotnej cirkvi ako dokazujú citácie patristických Otcov (napriklad Irenej z Lyonu okolo roku 200 alebo Augustin okolo roku 400)

No a práve tento krásny sviatok a symbol 8 december si vybrali feministicke mimovládky ako deň demonštrácie za presne opačné hodnoty.

Namiesto Matky a materstva demonštrujú ZA dostupné a štátom platené interupcie.

Namiesto Panny a čistoty propagujú „zdravý“ (rozumej konzumný) sex a antikoncepciu.

Najhoršie je že sa to netýka len ich samých ale dožadujú sa  kvalitne (rozumej ideologicky zafarbenej) sexuálnej výchovy pre deti od malička. Mám pripomínať bilboard „Skorá detská masturbácia“ spred 3 rokov? Je pravda že tam to zašlo až do vzájomného nedorozumenia, ale základná filozofia konzumizmu vedie ideologicky týchto ľudí k tomu aby presadzovali to čo presadzujú a to aj pre malé deti ako povinnú výchovu. Myslím si, že voľba 8 decembra ako termín demonštrácie s názvom Nebudeme ticho! nie je náhodná ale je to symbolický zámer.

Čo chcú?

Nebudeme ticho,

… lebo poslanci len v tomto roku podali dva legislatívne návrhy s cieľom obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám. Nedovolíme, aby o nás a našich telách rozhodovali za zavretými dverami.

… lebo obmedzovanie reprodukčných práv vedie k ohrozeniu zdravia a života žien. Počet interrupcií môžeme znížiť zavedením kvalitnej sexuálnej výchovy, hradením antikoncepcie či zlepšením životných podmienok pre ženy a rodiny.

… lebo postupné snahy obmedzovať reprodukčné práva žien sú diskrimináciou na spoločenskej úrovni. Odmietnime toto inštitucionalizované násilie.

… lebo všetky a všetci máme právo na život bez násilia, ale každá tretia žena v našej krajine zažíva fyzické a/alebo sexuálne násilie.

Ani vy nebuďte ticho a príďte 8. 12. o 16.30 na Námestie SNP povedať NIE násiliu páchanému na ženách, dievčatách, ale aj mužoch, ktorí nespĺňajú stereotypné predstavy o “tradičnej mužskosti”. Po krátkych prejavoch na námestí bude nasledovať hlasný pochod cez mesto. Transparenty, sviečky, masky, jednoduché hudobné nástroje (rapkáče, píšťalky, bubny, hrkálky a všetko, čo urobí hluk) sú vítané. Vyjadrime solidaritu so všetkými ženami.

——————————————————————————————

PREČO NEBUDEME TICHO

Jedným z dôsledkov rodovej nerovnosti je rodovo podmienené násilie. Týka sa nás všetkých – má vážne negatívne dôsledky pre ženy, ich deti a rodiny, ako aj pre celú spoločnosť. S niektorou z foriem násilia na spoločenskej či individuálnej úrovni sa stretáva každá z nás. Od 25. novembra do 10. decembra každoročne prebieha medzinárodná kampaň 16 DNÍ AKTIVIZMU PROTI NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH. Pridajme sa k nej aj my a aktívne vytvárajme spoločnosť založenú na princípoch rodovej rovnosti, ktorá bude odmietať rodovo podmienené násilie a podnikne všetky potrebné kroky na to, aby ho riešila. Postavme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať práva všetkých žien vrátane práva na život bez násilia a sexuálnych a reprodukčných práv.

AKO SÚVISÍ OBMEDZOVANIE REPRODUKČNÝCH PRÁV ŽIEN SO ŠTRUKTÚRNYM NÁSILÍM

Súčasťou štruktúrneho násilia je systematické odopieranie, obmedzovanie a porušovanie ľudských práv zo strany štátnych inštitúcií. To platí aj v prípade sexuálnych a reprodukčných práv žien. Len v tomto roku podali poslanci dva legislatívne návrhy s cieľom obmedziť prístup k bezpečným interrupciám. Rôzne snahy oklieštiť tieto práva sa objavujú pravidelne a ani teraz pravdepodobne nebudú posledné.

Stigmatizovanie a kriminalizovanie interrupcií nevedie k zníženiu ich celkového počtu, ale k zvýšeniu počtu nebezpečných a nelegálnych zákrokov. Tie ohrozujú najmä ženy, ktoré nemajú finančné prostriedky na cesty do zahraničia či do vzdialených miest a na starostlivosť v súkromných zariadeniach. Obmedzenie interrupcií najviac dopadá na tie najzraniteľnejšie skupiny žien. Postupné okliešťovanie reprodukčných a sexuálnych práv, ako aj násilie páchané na ženách sú formami diskriminácie, ktoré majú dlhotrvajúce negatívne dopady na životy žien a celú spoločnosť.

VYDAJME SA CESTOU SOLIDARITY

Aj naším cieľom je znižovať počet interrupcií, ako sa to na Slovensku deje dlhodobo bez obmedzení a zákazov. Najlepším spôsobom, ako pokračovať v tomto trende, je zaviesť kvalitnú sexuálnu výchovu, poskytovať nezaujaté informácie o plánovanom rodičovstve, zabezpečiť antikoncepciu hradenú zo zdravotného poistenia a dostupnú pre všetky ženy, ako aj predchádzať všetkým formám rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho násilia. Vydajme sa cestou pochopenia a solidarity so ženami, ktoré sa o tehotenstve rozhodujú. Urobme všetko pre to, aby boli ekonomické, pracovné a sociálne prekážky, ktoré ich nútia robiť ťažké rozhodnutia, odstránené.

Stačí si všimnúť tie pseudoargumenty:

Boj proti interupcii nazývajú ako obmedzenie reprodukčných práv Ako keby interupcia samotná nebola vlastne obmedzením a zabránením reprodukcie.

Akékoľvek obmedzenie (aj normálne ako život prinesie) podsúvajú ako ohrozenie zdravia či dokonca života ženy

Účelovo používajú slovo diskriminácia ale to už je pomaly aj štandard …

A celé to zahalia bojom proti násiliu na ženách. Každý kto s nimi nesúhlasí je automaticky násilník. Nuž aplikácia Istanbulského dohovoru v praxi dokonca ešte pred jeho prijatím.

A to by snáď ani spať nemohli keby nespomenuli genderové násilie

A na záver si pozrime mimovládky, ktoré toto presadzujú

Povstanie pokračuje

Komunita

Občianska iniciatíva proti akýmkoľvek prejavom fašizmu v spoločnosti a politike

Bratislava bez náckov

Záležitosť/Kauza/Iniciatíva/Hnutie

Bratislava bez náckov je kultúrnou reakciou na činnosť krajnej pravice v našom hlavnom meste ::: http://bratislavabeznackov.org

Možnosť voľby

Mimovládna organizácia · Bratislava, Slovakia

ASPEKT

Mimovládna organizácia · Bratislava, Slovakia

ASPEKT je feministická vzdelávacia a publikačná organizácia, ktorá v oblasti presadzovania rodovej rovnosti kontinuálne pôsobí od roku 1993 dodnes.

Máme azda chápať účasť prvej a druhej mimovládky tak že každý kto nesúhlasí je nacista a fašista ? Alebo človek ktorý odmieta nacizmus musí automaticky mať ich videnie sveta? Žeby Godwinov zákon v praxi?

Útok na symbol ženy vnímam ako násilie voči ženám, preto nemôžem mlčať keď ženy takto symbolicky hanobia práve tí ktorí sa údajne žien zastávajú a ktorí údajne bojujú proti násiliu na ženách. Preto som napísal tento článok.

Odporúčaná literatúra: Grignion z Montfortu: O pravej úcte k Panne Márii

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This