Podľa prieskumu niekoľkých obchodných komôr sme po Česku druhou najvyhľadávanejšou investičnou lokalitou v Strednej a Východnej Európe. Píše o tom portál Webnoviny

Riaditeľ firmy Advantage Austria Bratislava Hans Christian Kügerl usporiadal vo štvrtok tlačovú konferenciu, kde informoval o februárovom prieskume medzi 176 firmami pôsobiacimi na Slovensku. Organizátormi prieskumu boli Advantage Austria Bratislava a štyri obchodné komory – Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike a Slovensko-rakúska obchodná komora.

Podľa riaditeľa Kügerla zahraniční investori na Slovensku hodnotia hospodársku situáciu na Slovensku najlepšie za posledných osem rokov. Pozitívne hodnotí hospodársku situáciu na Slovensku 45 % opýtaných firiem a pre ďalších 47 % spoločností sa situácia na Slovensku javí ako uspokojivá.

Výhľad úspešnosti je do budúcnosti optimistický

Očakávania zahraničných investorov na Slovensku vo vlastnej firme sú ešte optimistickejšie. S lepšími obchodmi počíta 47 % spoločností a iba každý desiaty podnik sa pripravuje na horší hospodársky rok. Zvýšiť počet svojich pracovníkov by chcelo 44 % firiem a 37 % spoločností plánuje zvýšiť aj investície. Podľa prieskumu 64 % účastníkov prieskumu počíta so stúpajúcimi obratmi a 47 % spoločností očakáva zlepšenie obchodných výsledkov.

Úmysel zamestnať ďalších pracovníkov má 44 % opýtaných firiem a len 10 % spoločností očakáva, že počet ich zamestnancov klesne.

Problémy 

Najhoršie hodnoteným lokálnym faktorom na Slovensku bol boj proti korupcii a na druhom mieste firmy uviedli transparentnosť vo verejnom obstarávaní.

V prípade niektorých lokálnych faktorov spokojnosť investorov citeľne poklesla. Mnohým firmám robí starosti predovšetkým dostupnosť pracovnej sily. Disponibilita odborných pracovníkov bola v prieskume piatym najhoršie hodnoteným lokálnym faktorom na Slovensku. Aj systém vzdelávania z hľadiska odborného vzdelávania, ako aj vysokoškolského vzdelávania, bol hodnotený horšími známkami než v minulom roku.

Slovensko sa oplatí

Slovensko celkovo hodnotia účastníci ako druhú najatraktívnejšiu lokalitu pre investície v strednej a východnej Európe. Ako už aj v uplynulých rokoch je na prvom mieste Česká republika. Estónsko a Slovinsko sa delia o tretie a štvrté miesto. Klesol však podiel tých firiem, ktoré by svoju investíciu na Slovensku aj za dnešných podmienok zopakovali, a to z 85 % na 79 %. Je to najnižšia hodnota od zavedenia prieskumu v roku 2004.