Vyberte položku Stránka

Je Slovensko atraktívnou krajinou pre investorov? Vraj áno

Je Slovensko atraktívnou krajinou pre investorov? Vraj áno

Podľa prieskumu niekoľkých obchodných komôr sme po Česku druhou najvyhľadávanejšou investičnou lokalitou v Strednej a Východnej Európe. Píše o tom portál Webnoviny

Riaditeľ firmy Advantage Austria Bratislava Hans Christian Kügerl usporiadal vo štvrtok tlačovú konferenciu, kde informoval o februárovom prieskume medzi 176 firmami pôsobiacimi na Slovensku. Organizátormi prieskumu boli Advantage Austria Bratislava a štyri obchodné komory – Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike a Slovensko-rakúska obchodná komora.

Podľa riaditeľa Kügerla zahraniční investori na Slovensku hodnotia hospodársku situáciu na Slovensku najlepšie za posledných osem rokov. Pozitívne hodnotí hospodársku situáciu na Slovensku 45 % opýtaných firiem a pre ďalších 47 % spoločností sa situácia na Slovensku javí ako uspokojivá.

Výhľad úspešnosti je do budúcnosti optimistický

Očakávania zahraničných investorov na Slovensku vo vlastnej firme sú ešte optimistickejšie. S lepšími obchodmi počíta 47 % spoločností a iba každý desiaty podnik sa pripravuje na horší hospodársky rok. Zvýšiť počet svojich pracovníkov by chcelo 44 % firiem a 37 % spoločností plánuje zvýšiť aj investície. Podľa prieskumu 64 % účastníkov prieskumu počíta so stúpajúcimi obratmi a 47 % spoločností očakáva zlepšenie obchodných výsledkov.

Úmysel zamestnať ďalších pracovníkov má 44 % opýtaných firiem a len 10 % spoločností očakáva, že počet ich zamestnancov klesne.

Problémy 

Najhoršie hodnoteným lokálnym faktorom na Slovensku bol boj proti korupcii a na druhom mieste firmy uviedli transparentnosť vo verejnom obstarávaní.

V prípade niektorých lokálnych faktorov spokojnosť investorov citeľne poklesla. Mnohým firmám robí starosti predovšetkým dostupnosť pracovnej sily. Disponibilita odborných pracovníkov bola v prieskume piatym najhoršie hodnoteným lokálnym faktorom na Slovensku. Aj systém vzdelávania z hľadiska odborného vzdelávania, ako aj vysokoškolského vzdelávania, bol hodnotený horšími známkami než v minulom roku.

Slovensko sa oplatí

Slovensko celkovo hodnotia účastníci ako druhú najatraktívnejšiu lokalitu pre investície v strednej a východnej Európe. Ako už aj v uplynulých rokoch je na prvom mieste Česká republika. Estónsko a Slovinsko sa delia o tretie a štvrté miesto. Klesol však podiel tých firiem, ktoré by svoju investíciu na Slovensku aj za dnešných podmienok zopakovali, a to z 85 % na 79 %. Je to najnižšia hodnota od zavedenia prieskumu v roku 2004.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This