Je CHYBA vyzývať na odchod Michala Havrana z obrazoviek RTVS

Treba využiť Havranove relácie na presadenie konzervatívnych formátov do vysielania RTVS