Je CHYBA vyzývať na odchod Michala Havrana z obrazoviek RTVS

Podľa správ z Internetov Národná koalícia vyzýva riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, aby zvážil, či moderátor Michal Havran môže ďalej pôsobiť na obrazovkách RTVS.

[sociallocker][/sociallocker]

To je zásadné nepochopenie plurality verejnoprávnych médií. Skutočný rozsah názorov verejnosti je možné pokryť len vtedy, keď priestor dostanú skupiny a názory, ktoré zastupujú významnú časť verejnosti. A či sa to niekomu páči, alebo nie, názory Michala Havrana reálne reprezentujú takúto časť pohľadov na spoločnosť.

Zároveň je to aj strategická chyba. Národná koalícia nemala pri hodnotení Michala Havrana posudzovať subjektívnym spôsobom jeho vystupovanie s cieľom odstrániť ho. Ak si myslí, že je to názor s ktorým nesúhlasia, jej predstavitelia mali žiadať od riaditeľa RTVS konzervatívny formát, ktorý by vyvažoval veľmi jednostranné názorové zameranie Michala Havrana.

Pokiaľ nie je Michal Havran v konflikte záujmov, pokiaľ nekoná proti štatútu RTVS, pokiaľ nebol právoplatne odsúdený, má právo na vysielanie svojej relácie.

Na všetky námietky existujú príslušné inštrumenty. Ak sa niekomu nepáči vyváženosť relácií, ak si myslí, že je porušený štatút RTVS, je tu Rada RTVS, ktorá je kompetentná v uvedenej veci rozhodnúť.

Ak Michal Havran podľa iných porušuje zákon, nech podajú žalobu, či trestné oznámenie a súd rozhodne, či sa Havran niečím previnil.

Osobne si myslím, že sťažnosti ľudí treba využiť nie na elimináciu nežiadúcich názorov, ale na posilnenie demokracie a demokratickej diskusie.  Okrem spomínanej konkurenčnej relácie, ktorá by bola hodnotovo orientovaná skôr konzervatívnym smerom, by som napríklad doporučil diskusnú reláciu, programovo určenú na komunikáciu otvorene antagonistických názorov.

Ak totiž niečo chýba, je to práve stret názorov. Ak máme spoločnosť, ktorá je zásadne napr. proti presadzovaniu gender ideológie, je fascinujúce, že RTVS nedáva priestor tomuto vyjadreniu. Rovnako je však žiadúce v diskusii vyhladzovať hrany medzi rôznymi postojmi, čo by možno prispelo k zmierneniu napätia v spoločnosti a lepšej informovanosti.

Diskusia je nutná aj k tomu, aby si na základe takýchto výmen vedeli poslucháči urobiť obraz a v prípade demokratických volieb by na tomto základe mohli voliči smerovať svoju podporu politickým stranám.

Rozhodne si myslím, že nie je cestou zákaz, ako chcú niektoré skupiny obyvateľov. V skutočnosti sú Havranove relácie príležitosťou ako rozšíriť pluralitu názorov. Len to treba správne pochopiť a správne odkomunikovať.


Publikovaný

v

, ,

od