Vyberte položku Stránka

JAN BARÁNEK: Voľby ako davové šialenstvo

JAN BARÁNEK: Voľby ako davové šialenstvo

Nasledujúci text píšem s chladnou hlavou, ale aj s vedomím, že viacerí z vás mi už naozaj nesmierne idú na nervy.

[sociallocker][/sociallocker]

Priatelia, zajtra je druhé kolo prezidentských volieb. Možno niektorí z vás odo mňa, mylne, očakávajú že oznámim, koho budem voliť, resp. dám nejaké odporúčania. Nie. Priatelia, desaťročia sme bojovali za slobodné voľby. To sú ale aj také, kde môžete aj NEVOLIŤ. Bojovali sme aj za právo nevoliť. Totiž – za boľševika bola neúčasť na voľbách vnímaná skoro ako protištátna činnosť. Takže, ctím si a teším sa aj z možnosti – slobodne nevoliť! Čo nakoniec urobím –úprimne, v okamihu, kedy píšem tento text, ešte neviem.

Namiesto nejakého môjho odporúčania a pod., napíšem niečo, čo sa asi bude páčiť málokomu z vás. Lebo viacerí z vás sa v nasledujúcom texte určite nájdete. Nájdete v ňom svoju malosť, niektorí zadubenosť, svoju nenávisť a svoje v žule vytesané „pravdy“. Nájdete v ňom ale aj to, že takto to je celé zle. Že niektorí z vás sú hlupáci, niektorí fanatici a niektorí sa potešia, že sa tam nenájdu. Tým už teraz gratulujem. Takže čítajte, milí priatelia, akí sme:

Zobral som si moju obľúbenú publikáciu „Psychologie davu“, ktorej autorom je Gustave le Bon. Ešte musím podotknúť, že to, čo sa odohráva na sociálnych sieťach vnímam pomaly ako „davové šialenstvo“ – je jedno, z ktorej strany (voličov) a vnímam jednotlivé skupiny na sociálnej sieti ako to, čo le Bon nazýva „psychologický dav“, keďže viacerí z vás, ktorí možno budete tento text čítať, toto kritérium navýsosť spĺňate. Navyše si dovoľujem tézy a pravidlá le Bona aplikovať na davy vo virtuálnom priestore, keďže tento má aj fyzické a reálne dopady. Čo le Bon prirodzene urobiť nemohol, keďže umrel v r. 1931. Pre inšpiráciu, možno aj pre sobotňajšiu voľbu, som pre vás vybral niektoré citáty od spomínaného autora. Zdroj: Gustave le Bon, Psychologie davu. Nakladateľstvo KRA, 1997, preklad L. K. Hofman a Z. Ullrich. Z češtiny si dovolil prekladať autor príspevku.

Namiesto motta: „Slepá sila množstva sa stáva na okamih jedinou filozofiou dejín.

A ďalej:

 • „Tým, že sa obyčajné vlastnosti stali spoločnými, sa dá vysvetliť, prečo nie sú davy schopné urobiť skutok, ktorý vyžaduje vyššiu inteligenciu.“
 • „Rozhodnutia o spoločenských záujmoch, urobené zhromaždením vynikajúcich, ale rôznorodých ľudí, nemajú omnoho väčšiu cenu, ako uznesenia schôdze hlupákov…“
 • „Davy nehromadia inteligenciu, ale priemernosť.“
 • „Nech sú jedinci, z ktorých sa dav skladá, akokoľvek rôznorodí, nech je spôsob ich života, zamestnania, povahy, alebo inteligencie, akokoľvek odlišný, nadobúdajú faktom, že sú „dav“ akúsi kolektívnu dušu. Tá spôsobuje, že cítia, myslia a konajú úplne odlišne, ako by každý z nich cítil, myslel a konal, keby bol sám.“
 • „Jedinec nadobúda v dave pocit neprekonateľnej moci… Mizne u neho pocit zodpovednosti, ktorý ho inak vždy krotí. Osamotený bol snáď vzdelaným človekom, v dave je bytosťou pudovou a barbarom.“
 • „Pre jednotlivca v dave mizne pocit, že je niečo nemožné.“
 • „Normálny stav davu, ktorý narazí na prekážku, je zbesilosť.“
 • „Kto sa opiera o davy, môže vystúpiť veľmi vysoko a veľmi rýchlo. Ale pohybuje sa na okraji Tarpejskej skaly (Pozn. aut.: Miesto na južnej strane Rímskeho kapitolu, z ktorého boli zhadzovaní zločinci.) a môže si byť istý, že z nej jedného dňa bude zvrhnutý.“
 • „Davy poznajú iba prosté a výstredné city: názory a myšlienky, ktoré sú im vnucované, sú považované buď za absolútne pravdy, alebo absolútne omyly.“
 • „Dav je teda neznášanlivý, lebo nemá pochybnosti o tom, čo je pravda a čo lož.“
 • „Náboženskými nie sme iba vtedy, keď vyznávame nejakého boha, ale aj keď dávame všetky svoje sily, oddanosť, fanatizmus do služieb nejakej bytosti, ktorá sa stáva cieľom a vodcom našich myšlienok a činov.“
 • „Problém psychológie davu je teda aj v tom, že treba byť bohom, alebo ničím.“
 • Dav je stádo, ktoré sa nemôže obísť bez pána.
 • Absurdnosť určitých všeobecných presvedčení (v dave) nikdy nebola na prekážku ich víťazstva.
 • Osobná prestíž kandidáta (davu) môže byť nahradená iba prestížou bohatstva. Talent a dokonca genialita nie sú prvky úspechu.

Milí facebookoví priatelia. Dnes je situácia taká, že viacerí z vás sú členmi virtuálnych davov vo virtuálnom priestore. Nenádejajte sa, že pravidlá, ktoré ste čítali, na vás neplatia. Pozrite sa na Facebook a začítajte sa, čo si v súvislosti s druhým kolom prezidentských volieb medzi sebou píšete a ako. Nech vás neutešuje myšlienka, že le Bon sa mýlil. Nemýlil. Nemýlil sa až do tej miery, že bol hlavným zdrojom poznatkov, ako manipulovať masy, pre Adolfa Hitlera. Takže, choďte zajtra voliť, ak máte koho. Za seba, nie za dav, ktorého sa niektorí z vás možno stali súčasťou.

Svoj príspevok by som si dovolil uzavrieť iným autorom. Sigmund Freud, Psychologie masy a analýza Ja, Archa Bratislava, 1996, prel. Michal Krankus:

Masy (davy) nikdy nepoznali smäd po pravde. Dožadujú sa ilúzií, ktorých sa nedokážu vzdať. Ireálne má u nich prednosť pred reálnym, neskutočné ich ovplyvňuje takmer rovnako, ako skutočné…

Zdroj: sociálna sieť

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This