Vyberte položku Stránka

INFO.CZ: Len láska nestačí. Deti z rodín s nízkymi príjmami sú náchylnejšie k chorobám

INFO.CZ: Len láska nestačí. Deti z rodín s nízkymi príjmami sú náchylnejšie k chorobám

Pediatri varujú – akokoľvek by sa mohlo zdať, že je v krajinách vyspelého sveta problém s nízkymi príjmami či chudobou marginálnou záležitosťou, ohrozujú tieto aspekty zdravia detí. Prieskum vykonaný vo Veľkej Británii ukázal, že sú deti z rodín s nižšími príjmami častejšie choré než ich lepšie zaistení rovesníci, píše INFO.CZ.

Britskí pediatri v súvislosti s nadchádzajúcimi predčasnými voľbami v krajine apelujú na tamojších politikov, aby podnikli kroky potrebné na riešenie problému nerovností v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Ich pacienti z nemajetných rodín sú totiž častejšie chorí. Detskí lekári sa obávajú, že by súčasný vývoj mohol mať vplyv na rozšírenie zdravotných ťažkostí v budúcich generáciách.

Výskum, ktorý spustila a vyhodnocovala Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCh), sa celkovo zúčastnilo 250 pediatrov z celej krajiny.

Dve tretiny z nich potom podľa záverečnej správy organizácie publikovanej tento rok v máji spozorovali „skutočne významnú“ súvislosť medzi materiálnym zabezpečením a zdravotným stavom svojich pacientov.

„Vzrastajúci výskyt chudoby v populácii pôsobí na detské zdravie zničujúcim spôsobom. Vplyv chudoby na zdravie detských pacientov je významný –  chudobné deti sú náchylnejšie k dýchacím ťažkostiam, mentálnym problémom alebo obezite, ako deti žijúce v blahobyte, “ tvrdí profesor Russell Viner, referent RCPCh.

Starosti mu pôsobí aj fakt, že polovica pediatrov uviedla, že sa problémy neustále zhoršujú.

Štúdia bola vykonávaná medzi rokmi 2014 a 2015, kedy sa relatívna chudoba vo Veľkej Británii týkala takmer štyroch miliónov detí.

Vzťah medzi majetkom a zdravím si 60% zainteresovaných problémov vysvetľuje skutočnosťou, že si chudobné rodiny často nemôžu dovoliť investovať do potravín, ktoré by boli pre ich potomkov vzhľadom na vek adekvátne.

Dve tretiny pediatrov potom prišli so znepokojujúcim zistením, že je množstvo ich malých pacientov bezprostredne ohrozených ťažkosťami s bývaním, či dokonca bezdomovstvom.

Desať percent doktorov referovalo o tom, že sa stretli s prípadmi, kedy mala rodina v poslednom polroku ťažkosti po finančnej stránke a vôbec zabezpečiť základné životné potreby potomka.

Situácia je komplikovaná ale ešte viac.

„Rodičia nezostávajú s deťmi v nemocnici, netrávia zodpovedajúci čas na detskej jednotke špeciálnej starostlivosti s tými najmenšími. Majú strach jednak z možnej straty pracovného miesta, jednak z nákladov spojených s dopravou do nemocnice, “ vysvetlil denníku The Independent jeden z lekárov, ktorí sa prieskumu zúčastnili.

Ďalší pediatri poukazovali na nevhodné ubytovanie, kedy deti často žijú vo vlhkých, preplnených alebo pre bývanie úplne nevhodných priestoroch.

Podľa niektorých to predstavuje väčší problém ako riziko sociálneho vylúčenia.

Jedno z detí opakovane postihovali záchvaty, pričom sa ukázalo, že byt, v ktorom rodina žije, nemá kúrenie. Problémy pôsobí u detí i nevhodné stravovanie. Prieskum ukázal, že mnoho rodičov zanedbáva vlastné jedlo, aby mohli zaobstarať lepšie potraviny svojim potomkom.

Aj tak je, ale mnoho rodín odkázaných na potravinové banky, ktoré prerozdeľujú verejnosti jedlo, ktoré je síce už nepredajné, ale stále konzumovateľné.

Pritom i deti, ktoré by inak mali všetky predpoklady na to, byť zdravé, môžu ochorieť, v dôsledku nedostatočnej stravy, a studeného a stiesneného bývania.

Ak je potom reč o deťoch, ktoré trpia napríklad niektorou formou autizmu alebo poruchami učenia, môžu vyššie uvedené podmienky priviesť ich situáciu na okraj zvládnuteľnosti.

 

O autorovi

Príspevky za Júl

Pin It on Pinterest

Share This