Vyberte položku Stránka

JOZEF KAMENSKÝ: Hubením k mieru

JOZEF KAMENSKÝ: Hubením k mieru

Včera  som počul zaujímavú myšlienku, že je tu snaha zlikvidovať národy preto, lebo to bude cesta k mieru a láske medzi ľuďmi. Tak to bude asi so všetkým.

[sociallocker][/sociallocker]

Problémy v rodine? Škriepky a dokonca domáce násilie? Zlikvidujme rodinu. Problémy medzi pohlaviami? Zlikvidujme objekt problémov, zlikvidujme pohlavia. A tak postupne a pomaly zlikvidujme všetko …

Netvrdím, že to nemá logiku, lenže takú tu jednoduchučkú, detskú. A je tam aj dosť cynizmu, pripomína to aj onen vtip o človeku, ktorý prišiel o nohy, ale ho utešovali, že mu aspoň nebudú smrdieť …

Je to veľmi povrchné vysvetlenie príčin vojen  a triafa vedľa. Ak k tomu pridáme aj onú odrhovačku, že všetky vojny sa viedli pre Boha, okrem toho národa, pozrime sa bližšie, o čo presnejšie išlo. O územia, majetky, korisť, prípadne pudové vyžitie sa. Netvrdím, že v každej bitve nebolo aj zopár idealistov, ale nalejme si čistého vína – mnohokrát vodca musel sľúbiť vyplienenie mesta a prznenie žien, aby prinútil vojaka chytiť šabľu do ruky. Samozrejme žold.
Kdeže idea Nebeského kráľovstva hnala väčšinu vojakov pod Sobieskym vyprášiť Turkom prdel …. Pápež pekne poslal bubáky, zadarmo proste ani kura nehrabe. Samému Sobieskemu mohla byť motívom aj pomsta – Turci mu spolu asi so stovkou poľských šľachticov popravili brata.

Mimochodom Sobieski … Ten aj bojoval proti Poliakom na strane Švédov. Nepreceňujme úlohu národa vo vojnách. Agresivita tu je a svoj dôvod na vybúrenia sa, si už nájde.

Aj Hitler čoby nacista viac ako Duchu národa blábolil o životnom priestore, zaujímala ho najnovšia veda a technika a ako rád chcel Európu križovať diaľnicami …. Ruských kozákov dal vyzbrojiť po tom, ako jeho historik na rozkaz  vytvoril bájku o ich germánskom pôvode.  Všetko sa dá upraviť, ak ide o moc a bohatstvo kvázi národa, pojem národa  a rasy bol aj u roduverných nacistov pomerne flexibilným pojmom, pretože hlavne skutočnú národnosť nepochopili … A nepochopili rovnako,  ako ich protivníci, ale ani dnešní progresivisti.

V dnešných dňoch zaznieva z viacerých strán, povedzme aj u Halíka v jeho postoji proti Piťhovi, že kresťanstvo v základe akoby negovalo národy, pretože tam ide o viac. Súhlasím, že v kresťanstve ide o viac,  ako o národy, pretože tam ide aj o viac ako je hmota, pudy, ego a pod., ale ak ide o Pavlovo známe, že „už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3, 28).“, to o Židovi a Grékovi by sa žiadalo vysvetlenie.

A nie len  toto, ale všetko, kde aj Kristus zaujíma takpovediac akoby nadnárodný postoj. Lenže ono je to trocha inak, v tých všetkých narážkach na národnosť sa chce určite poukázať na protiklad Židov a tých ostatných. Treba si uvedomiť kontext, a ten je o tom, že Mesiáš z národa, ktorý sa pokladá za vyvolený ujasňuje svoj postoj v otázkach národa práve hlavne len v zmysle vyvolenosti.

Treba si proste uvedomiť, že očakávania Židov boli také, že Mesiáš spasí iba ich. A práve na tento kontext narážajú výpovede, ktoré spásu rozširujú aj na ostatné národy, ktoré týmto nepopierajú, neberú im nárok na existenciu, iba chcú povedať, že vyvolený je každý, kto nasleduje Krista, kto plní vôľu Boha a je jedno z akého je národa, či je muž, alebo žena a pod.

To sú veci dosť jemné na pochopenie, preto aj mám podozrenie, že tí, ktorí takto uvažujú, že treba zničiť národy, aby neboli vojny, tak to myslia pre seba. Oni vedia, že ak by sa stali patriotmi, museli by bojovať …. Ale prečo? Ak majú sklon k agresivite, nech riešia seba, to úplne stačí. Podobne je to aj s ostatným. Prečo by nemohla existovať rodovo stereotypná rodina, kde nie sú zvady? Lebo to oni nedokážu? Tak zas – nech riešia seba, prečo aplikovať svoj osobný problém na celú spoločnosť?

Ono niečo podobné riešili už komunisti, snili o beztriednej spoločnosti, internacionálnej, prípadne postupne chceli národy rušiť. Kultúra mala byť len nadstavbou výroby, čo je zarážajúco podobné s kapitalizmom v jeho extrémnej forme, kde nič neexistuje iba výroba konzum. Pôvodne komunisti tiež chceli zrušiť klasickú rodinu.

Na také zásahy, takéto zmeny ale potrebujete totalitný štát, to jednoducho nepôjde, prirodzenosť nepustí.

Ale ešte kým sa dostanem k prirodzenosti, niečo ešte ku kresťanskému ponímaniu národa a patriotizmu.

Veru kresťanský univerzalizmus je zložitejší , ako ten kec o zničení všetkého aby bol mier. Tam máte hierarchie anjelov, dokonca aj tých národných. Európa má heslo – Zjednotení v mnohosti, čo je idea myslím ešte od Aristotela, ale voľne si žila aj v kresťanstve. A protestanti zvlášť bazírovali na národnosti, že Písmo musí byť prekladané do národných jazykov a pod.

Pozrime sa na to, aký mal názor na vlasť a vlastenectvo pápež Ján Pavol II.

„Vlasť ako otčina pochádza od Boha ale v istom zmysle aj zo sveta. Patriotizmus má teda morálnu hodnotu. Patriotizmus patrí do štvrtého prikázania, ktoré nás zaväzuje ctiť si otca a matku. Ide o druh vzťahu ktorý latinčina vyjadruje slovom „pietas“ ktoré vyjadruje náboženský rozmer úcty k rodičom.

Patriotizmus obsahuje takýto vnútorný postoj vo vzťahu k vlasti, ktorá je pre každého matkou. Patriotizmus označuje zamilovanie si všetkého , čo je súčasťou vlasti: histórie, tradície, jazyka i samotnej rodnej krajiny. Ide o lásku ktorá zahŕňa diela rodákov a plody ich génia.

Vlasť je spoločné dobro všetkých občanov a predstavuje pre nich veľkú povinnosť. Vlasť je veľká skutočnosť. Možno povedať že je to skutočnosť, v službe ktorej sa v priebehu času rozvinuli a rozvíjajú spoločenské štruktúry, počnúc kmeňovými tradíciami.

Základné cesty utvárania všetkých spoločností vedú cez rodinu a to isté možno povedať o národe. Kultúrnu a historickú identitu spoločnosti zabezpečuje a oživuje všetko, čo tvorí obsah pojmu národ.

Katolícka náuka považuje tak rodinu ako národ za prirodzené spoločenstvá, teda nie za výsledok konvencie. V dejinách sa nedajú ničím nahradiť. Nemožno národ nahradiť štátom. hoci by aj národ chcel existovať vo forme štátu. O to viac nemožno národ zamieňať s demokratickou spoločnosťou. Demokracii je bližší štát ako národ. Národ predstavuje základ z ktorého sa rodí štát. Demokracia je ale už len o politike.“

Dobre, nie je každý veriaci katolík, to ale mala byť odpoveď Halíkovi …

Ak sa ale naozaj chceme dostať do tajov národa v spojení s problémami, máme tu farmu na takéto kolónie mikróbov.

Alebo inak. Viete čo sa stane vymiznutím národov, rás a etník? Vniknú nové.

Všimnime si už len tie bubliny na internete. Tvoria ich ľudia so spoločnými záujmami, názormi, ktorí si aj za životných partnerov berú sebe podobných. Apropo videli ste už progresivistu, ktorý káže vodu a aj vodu pije, teda si vyberie životného partnera inokulturáka? Nedajbože inofarebňáka … Ja takých ľudí poznám, ale nepatria medzi elitu. Nie,  pekne čisto po nacisticky  a idú iným nadávať do nacistov. To im fakt tí farební až tak smrdia, alebo čo? Nie, oni sú myšlienkovo úplne sterilní, chcú všetko čisté, chcú všetko vyčistiť, čistá nová rasa a tak … Šedá, ako otroci pre korporácie.

Národ má niečo s individualizovaním sa, s onou diverzitou, rozmanitosťou, ktorú predsa všetci chceme, nie?
Už každý človek je niečim osobitý. Temperament, mentalita, duch a duša sa premieta do jazyka. Každý máme svojský rečový prejav. A možno sú tým niektorí ľudia navzájom aj protivní a to teraz máme zakázať túto diverzitu a nastoliť jednu jedinú totalitnú šablónu?

Pri národoch je to tak, že ide o ľudí príbuzných si geneticky, ale hlavne kultúrne. Konzervovať národy by bolo ale hlúpe, no rovnako ich aj zakazovať. Ide o ľudí podobného zmýšľania a temperamentu a kto si chce vybrať iné myslenie a temperament, prosím. Hoci často je to o tom,  ako prekročiť svoj tieň, proste miesto a rod kde som sa narodil so mnou ako individuálnou bytosťou hlboko a azda aj  neoddeliteľne súvisí.

Lívia v známom virálnom videu povedala veľmi pravdivú vec – Ak zmiešame národy a etniká, vznikne šedá masa. No áno a tak smrť oných národov. Multi-kulti zničí kultúry.  Darmo niekto namietne, že tam a tam čosi také je, ale ide o skanzen, ktorý sa už ďalej nevyvíja, nie o živú kultúru.

Tu by aj bola oprávnená otázka – Tak ako je to s tými národmi a kultúrami? Na jednej strane sú sociálny konštrukt, na druhej strane ideme ten to sociálny konštrukt zachraňovať. Schizofrénia? Ani nie, skôr lož pre úplne iný účel.

Na Západe je to celé o tom, že do anglosaskej kultúry, ktorá sa zamerala ma konzum a má tú vedu a techniku, má prosperitu došli iné kultúry, aby sa mali materiálne lepšie. To v prvom rade. Nikdy to nezačalo akýmsi pudením k miešaniu len pre kultúry, už na počiatku tam bolo ego, konzum, na oboch stranách. Dotiahnutím černochov z Afriky do Ameriky ako otrokov, to iba podčiarkuje.

A ono tie najhlasnejšie hlášky o migrácii hovoria práve len o lacnej pracovnej sile  a pod. Samozrejme títo rytieri konzumu si do svojich chrámov biznisu pozývajú spievať zbory na tému o humanizme a kresťanskej láske. A zopár marxistov. To sú zdá sa užitoční idioti pre oligarchov, pre boha Mamona.

Agresivita, hnev, vojna a pod. vôbec nepotrebuje národ k tomu, aby sa prejavila. Smrť môže byť aj tichá a môže nastať aj ako dôsledok príjemných vecí. Smrť a degradácia ako dôsledok rozpadu osobnosti vplyvom postmoderného nihilizmu. A nejde len o AIDS, rakovina  a pod.

Vojny tu boli preto, lebo človek neobrátil pozornosť do seba, na zlo v sebe, vždy ho videl kdesi vonku, podobne ako aj dnes si mnohí riešia problémy svojho vnútra cez druhých.

Nie národy, ale nespracovaný egoizmus u každého je problém. A pri takejto konštelácii, kde sú zdroje už takmer spočítané, ľudstvo geometrickým radom rastie, pričom obrovská časť umiera hladom,  a čaká nás možno situácia, kedy si ešte s nostalgiou zaspomíname na časy klasický vojen …  V tom boji miliárd  o fyzické prežitie, aj keď pôjde snáď len o soft verziu, kde možno mnohí odídu hlavne  dobrovoľne. Legislatíva je k tomu už pripravená.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This