Používanie slova „utečenec“ ako krycieho termínu pre elitami riadené novodobé sťahovania národov je najväčším propagandistickým klamstvom dnešnej doby. Slúži na citové vydieranie a na nálepkovanie tých, ktorým sa táto gigantická operácia nepáči, ako ľudí zlých a bezcitných.

O žiadnych utečencov tu predsa nikdy nešlo. Nikdy nešlo o ženy, deti a starcov, ktorí sa s batôžkom bežia ukryť do najbližšej bezpečnej dediny, kde prečkajú to najhoršie a vrátia sa čo najskôr do svojich domovov. V nich zostanú bojaschopní muži, ktorí tie domovy medzitým vybojujú naspäť.

Od začiatku išlo o šialený sociálno inžiniersky plán, ktorého cieľom bolo zásadne a nenávratne zmeniť demografické, kultúrne, náboženské, politické a sociálne pomery v našej civilizácii. Dôkazom je v piatok predbežne schválený Globálny pakt OSN o migrácii. Jeho cieľom je „podpora bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie a zníženie počtu prípadov pašovania ľudí„. A holá pravda je na svetle.

Najskôr malá odbočka o tom „pašovaní ľudí„. Čo to je ono „pašovanie?“ To sú prípady, keď súkromné subjekty vyhľadajú najmä medzi Afričanmi či Arabmi tých – väčšinou mladých – mužov, ku ktorým sa dostala informácia, že v Európe sa im dostane bezprácneho blahobytu. Prepravia týchto záujemcov „ilegálne“ na schengenské územie a zinkasujú za túto službu nejaké peniaze od oných prepravených.

A akože sa to robí správne? To sú tie prípady, keď štátne, medzivládne alebo oficiálne „neziskové“ organizácie urobia presne to isté a zinkasujú za túto službu peniaze od daňových poplatníkov.

Najdôležitejšie sú ale kľúčové slová Globálneho paktu „podpora„, „riadená“ a „legálna„. Tu je maska dobročinnosti voči údajným nebohým utečencom definitívne odhodená a elity natvrdo priznávajú, že chcú otvorene samy vykonávať, riadiť a podporovať masové presuny nelegálnych prisťahovalcov a ich príchod potom zlegalizovať.

Nejde teda o žiadne núdzové riešenie spontánne vzniknutej „utečeneckej krízy„, ide o cieľavedomý plán, ako pomocou umelo vyvolanej a riadene vykonávanej masovej migrácie vytvoriť novú spoločnosť, nového človeka.

To už tu raz bolo. Kedy? Keď sa nacisti prostredníctvom eugeniky snažili o vytvorenie novej, tej správnej rasy. Dnešné bruselské a svetové elity vykonávajú to isté.

Že to je príliš príkre porovnanie? Nič sa predsa neopakuje rovnako. Nežijeme v prvej polovici 20. storočia.

Preto možno oprávnene povedať, že mocensky podporovaná a riadená masová migrácia je eugenika 21. storočia. Eugenika 2.0. Kto proti nej protestuje, nie je zlý a bezcitný, len odmieta novodobé pokusy na ľuďoch a národoch.

Ak si toto verejnosť v jednotlivých krajinách neuvedomia, bude Globálny pakt na ministerskej schôdzke tento rok v decembri v marockom Marákeši oficiálne hladko prijatý. Je úplne jedno, kto v tom čase bude naším ministrom zahraničia. Ale nie je jedno, či tam tento eugenický pakt podpíše.

Zdroj: Inštitút Václava Klause


P.S.

Európska elita a Angela Merkelová pokračujú v rasovej „práci“ Adolfa Hitlera. Je to eugenika novej doby

Adolf Hitler uchvátil príslušníkov nemeckého národa jeho označením za národ vyvolených. V mene ovládnutia okolitého sveta nacisti doslova zoštátnili rodinu, eugenika určovala kto môže mať deti a z výchovy resp. plodenia plavovlasých nových pánov Európy sa stal štátny akt – známy projekt Lebensborn.

Cieľom podpory rodiny a plodenia detí s „čistým rasovým pôvodom“ bolo samozrejme vyprodukovať dostatočný počet ľudí, ktorí zaplnia uvoľnený životný priestor po zlikvidovaných Židoch a menejcenných rasách na východe Európy. Aby však boli „Noví Nemci“ uvedomelými budovateľmi Tretej ríše, výchovy detí sa ujali príslušníci jednotiek SS,.

Európska elita sa rozhodla pre opačnú cestu. Namiesto rasovej selekcie obyvateľov podľa prísnych kritérií, má vzniknúť dovozom všetkých možných rás neidentifikovateľná masa, kde budú vo svojej rôznorodosti všetci uniformní. Namiesto blonďatých detí, ako plánoval Hitler, budú po uliciach Nemecka a Európy poskakovať deti neurčitej farby a pôvodu.

Rovnakým spôsobom sa mení aj výchova a inteligencia. Namiesto selekcie, prísnej disciplíny a vzdelávania aby bol každý „Nový Európan“ čo najprospešnejší Európskemu Fuhrerovi a Európskemu Vaterlandu sa naopak uvoľňujú tieto putá a vzdelanie sa formalizuje. Eugenika novej doby tvrdí, že dôležitý je papier, úroveň vedomostí sa prispôsobuje najnižšiemu spoločnému menovateľu.

Dôsledky premiešavania nerovnako rozvinutých kultúr

Podľa rebríčka IQ sú prišelci z krajín Blízkeho a Stredného Východu, resp. z Afriky hlboko pod priemerom Nemecka a ostatných krajín Európy. Ľudovo povedané, sú v priemere oveľa sprostejší.

Samozrejme, nie všetko sú vrodené vplyvy, na hodnotu IQ má veľký vplyv socio-kultúrne prostredie. Tu však treba pripomenúť, že práve snaha migrantov vytvárať segregované štvrte je najúčinnejším prostriedkom na pretrvávanie vplyvov prostredia a teda na zotrvávaní inteligenčnej úrovne. Ak to opäť zjednodušíme – tým, že sa migranti z extrémne slabo vyvinutých destinácií dovalia v skupinách, ktoré ostatnú spolu, naďalej ostanú v priemere sprostí…

Poznámka: Na internete možno nájsť viacero rebríčkov – napr. tu, čísla sa môžu mierne líšiť, ale faktom je neoddiskutovateľný rozdiel medzi IQ rozvojových a rozvinutých krajín

Kým v Európe je priemerné IQ cca 100 (napr. Švédsko a Nemecko 99, Rakúsko 100, Slovensko 96), podaktoré krajiny Afriky sa pohybujú v úrovniach, ktoré už hodnotíme lekárskymi odbornými termínmi (Rovníková Guinea 59, Gabun a Kamerun 64, Somálsko 68, Etiópia 69). Len pre ilustráciu ako je popísaná debilita (v zmysle politickej korektnosti sa tento pojem neodporúča používať, keďže by si to niekto mohol zle vysvetliť. a namiesto toho je zavedený termín „ľahká mentálna retardácia„)

Debilita je najľahšia a zároveň najrozšírenejšia forma duševnej zaostalosti, ktorá pokrýva asi 75% všetkých prípadov oligofrénie. Jej horná hranica takmer splýva s úrovňou normálnych ľudí. Na rozdiel od imbecilov dokážu debilovia – niekedy, aj keď s väčšou námahou, pričom niekoľkokrát opakujú určitú triedu – ukončiť základnú školu. Zriaďujú sa pre nich zvláštne školy, v ktorých sú vyučovacie metódy prispôsobené ich duševnej úrovni. Rozum týchto ľudí charakterizuje mnoho obmedzení uvedených aj v prípade imbecitlity, aj keď sú to obmedzenia menšieho rozsahu.

Taktiež sa ťažko sústreďujú, myslia iba konkrétne, majú zníženú schopnosť chápať a pozorovať vzťahy a súvislosti, znalosti si osvojujú mechanicky, bez pochopenia. Ich mozog pracuje lenivo a iba pod nátlakom vychovávateľov a to tiež len za predpokladu, že aj jedinec vynakladá veľké úsilie. Sú schopní aj elementárnej abstrakcie, ich závery sú však nepresné a v novej situácii nedokážu svoje vedomosti využiť. Pri riešení zložitej úlohy je debil schopný opakovať stále len tie isté pokusy ? oveľa vytrvalejšie ako normálny človek – aj keď neprinášajú pokusy očakávaný výsledok. Myslí teda málo plasticky, je zbavený fantázie a všestrannosti. Aj napriek tomu si vie poradiť v najjednoduchších životných situáciách za priaznivých okolností sa dokáže naučiť jednoduché zárobkové činnosti a postarať sa o seba. Nehodí sa však na prácu vyžadujúcu veľkú mieru samostatnosti. V testoch inteligencie dosahujú úroveň osem až dvanásťročného dieťaťa, zatiaľ čo ich spoločenská vyspelosť môže dosiahnuť úrovne osemnásťročného človeka.

Nepripomína Vám to niečo? Správy o absurdných požiadavkách migrantov, ktorí si nárokujú domy, 2000 eur sociálny príspevok a dokonca si myslia, že dostanú vlastný Mercedes s jednou, alebo ešte lepšie dvoma blonďatými, dlhonohými krásavicami na voľné použitie, nie sú len negatívna protiimigrantská propaganda. Je to názorný popis myslenia na úrovni dieťaťa, ktorý zodpovedá priemernému veľmi nízkemu IQ týchto ľudí.

Postrehy tohto typu sa však v novinách či televízii nikdy neobjavia. Nie je to politicky korektné…

Tabuľka hodnotenia IQ

IQ rozsahklasifikácia
 nad 145Genialita alebo blízko geniality
 130-145Výnimočná, vysoko nadpriemerná inteligencia
 115-130Nadpriemerná inteligencia
 85-115Normál
70-85Hranica medzi rozumovou zaostalosťou a normou
pod 70hranica mentálnej retardácie
pod 20 idioti, pod 50 imbecili, pod 70 debili

Thilo Sarrazin

Premiešaním sa s hlúpejšou populáciou a znížením nárokov na výučbu sa dosiahne „len“ to, že viac ľudí s neeurópskym pôvodom bude „mať papier“ o vzdelaní. Ibaže to vzdelanie bude mať hodnotu oveľa nižšiu ako dnes. Čo nakoniec kritizoval už Thilo Sarrazin vo svojej dnes už legendárnej knihe „Deutschland schafft sich ab“ (vyšla aj v českom preklade pod názvom „Německo páchá sebevraždu„)

Bohužiaľ, presne toto robí dnešné vedenie Nemecka a samozrejme aj celej Únie. Dovozom neprispôsobivých, inokultúrnych prišelcov, s podstatne nižšou inteligenciou Angela Merkelová a jej bruselskí „Kameraden“ vytvárajú základ pre vznik nového európskeho národa, ktorého schopnosť bude obmedzená len na jednoduché úkony pri páse a výkonnosť bude len v posteli – alebo pri zabíjaní…

Realita vzdelania a možností migrantov

V tejto súvislosti rakúske noviny Krone Zeitung sarkasticky napísali, že utečenci asi ťažko budú prispievať do spoločnej pokladne, ak sa na štúdium vyššieho vzdelania prihlásilo len 0,09% všetkých žiadateľov o azyl, ktorí do Rakúska prišli od leta 2015. To percento je správne – môžete si prerátať sami, ak si hodíte do kalkulačky koľko je zo 111 026 utečencov (88 151 žiadateľov o azyl a 22 875 utečencov s priznaným azylom) 100 ľudí, ktorí začali štúdium na univerzite. A nezabudli pripomenúť špinavú propagandu liberálnych denníkov „Der Standard“, „Die Presse“ rovnako ako redaktorov štátnej televízie ORF, ktorí celé mesiace dokola opakovali klamstvá o „vysoko kvalifikovaných utečencoch“ zo Sýrie, Afganistanu a Iraku…

Ale netreba paušalizovať – rakúske noviny spomínajú, že medzi státisícami sa valiacimi do západných krajín sú aj skutoční doktori. Združenie nemocníc (KAV – Krankenanstaltenverbund) oznámilo, že viedenské nemocnice zamestnali celkove – 13 ľudí. Ale aj to len na „tieňových“ pozíciách. Títo tieňoví zamestnanci majú právo len sprevádzať rakúskych kolegov pri výkone ich povolania. Nesmú diagnostikovať a ani liečiť pacientov, kým nezískajú rakúsku atestáciu. Tento proces však trvá roky, ako oznámilo riaditeľstvo KAV

Krone Zeitung pokračuje v sarkastickom tóne, že pri tejto úrovni utečencov sa rakúski akademici skutočne nemusia báť konkurencie a poklesu platov

Ako to sucho zhodnotil portál New Observer

Čísla jasne ukazujú, že prakticky všetci z 111 026 v Rakúsku oficiálne registrovaných neeurópskych migrantov žijú z verejných peňazí, namiesto toho, aby ich pomáhali obstarávať. Nie je najmenší dôvod sa domnievať, že by sa situácia v ostatných európskych krajinách nejako líšila – čím sa myslí, že namiesto ekonomického prospechu invázia v skutočnosti len urýchlila rozklad sociálneho štátu