Európsky parlament dnes schválil novú legislatívu, ktorej cieľom je zvýšiť ochranu spotrebiteľov pred podvodmi pri nákupoch cez internet. Norma nadobudne platnosť o dva roky. Nové pravidlá viac zapoja do hry spotrebiteľské organizácie, ktoré majú informácie od spotrebiteľov z prvej ruky, ale dozorné orgány s nimi doteraz často nemohli alebo nechceli pracovať.

Národné úrady budú môcť napríklad požiadať registrátorov domén o informácie potrebné na identifikáciu nečestných obchodníkov alebo vykonávať skúšobné nákupy aj v utajení. Pre spotrebiteľov by malo byť predovšetkým jednoduchšie odškodnenie pri nákupoch v inej členskej krajine Európskej únie.

Nová právna úprava tiež umožní národným úradom vydať varovanie, ak usúdia, že zistené porušenie predpisov o ochrane spotrebiteľa by sa mohlo dotknúť iných členských krajín. Úrady budú môcť v prípade potreby nariadiť zrušenie digitálneho obsahu. Národné orgány budú tiež môcť ukladať nepoctivým predajcom pokuty a požadovať od obchodníka záväzok, že poškodeným spotrebiteľom poskytne zodpovedajúcu nápravu.

„Táto legislatíva posilní a zlepší spoluprácu všetkých subjektov zapojených do oblasti ochrany spotrebiteľa, aby mohli ľahšie kontrolovať dodržiavanie pravidiel a riešiť cezhraničné prípady porušenia práva EÚ,” uviedla česká poslankyňa Olga Sehnalová, ktorá za Európsky parlament viedla vyjednávania o novej legislatíve s Európskou komisiou a Radou EÚ.

Podľa europoslanca Jiřího Pospíšila sú v EÚ prípady poškodzovania záujmov spotrebiteľov nepoctivými obchodníkmi v iných členských krajinách stále častejšie. „Problémom často nie je neexistencia právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov, ale ich efektívne presadzovanie,” povedal Pospíšil.

„E-shopy ponúkajú svoj tovar bez hraníc, naprieč jednotným trhom, nedôvera spotrebiteľov k nákupu v zahraničí ale stále pretrváva,” uviedla europoslankyňa Dita Charanzová. Česi sú podľa nej spolu s Poliakmi a Rumunmi v tomto smere najkonzervatívnejší v Únii.

„Len desatina našich spotrebiteľov sa odhodlala k online nákupu v zahraničí. Potrebujeme posilniť dôveru a istotu zákazníkov, že sme schopní nekalé praktiky včas odhaliť, efektívne vyšetriť a vinníka potrestať,” uviedla poslankyňa.