Vedúci predstavitelia EÚ ústami svojich ministrov telekomunikácií a Európskemu parlamentu, hovoria  že do konca roka nájdu kompromis v súvislosti s viacerými digitálnymi legislatívnymi dokumentmi. Informuej EUobserver.

„Digitalizácia ponúka obrovské príležitosti na inováciu, rast, pracovné miesta a zabezpečenie našej globálnej konkurencieschopnosti,“ uviedol dokument z 9. októbra, ktorý bol publikovaný  na internetovej stránke spoločnosti Statewatch.

Text zopakoval predchádzajúci záväzok vládnych predstaviteľov, že stratégia digitálneho jednotného trhu EÚ by mala byť zavedená do konca budúceho roka.

„Napriek značnému pokroku je potrebné urýchliť prácu v tejto oblasti, aby sme splnili tento termín,“ uviedol návrh.

Na dosiahnutie tohto cieľa vedúci predstavitelia členských štátov povedali, že ministri telekomunikácií by mali na svojom zasadnutí 24. októbra „diskutovať o tom, ako urýchliť a uprednostniť prácu na jednotnom digitálnom trhu“.

Rokovania medzi Parlamentom EÚ a Radou EÚ, kde sa stretnú ministri, o geoblokovaní audiovizuálnych mediálnych služieb by mali byť ukončené pred koncom roka 2017.

Legislatíva EÚ sa zvyčajne môže stať  zákonom, ak súhlasí Európska rada aj Europarlament.

V návrhu textu sa tiež uvádza, že pred koncom roka by mali ministri telekomunikácií dosiahnuť kompromis medzi sebou (pred začatím rozhovorov s parlamentom) o ďalších dvoch digitálnych návrhoch.