EÚ zatočí s diskrimináciou podľa veku

Bruselská vrchnosť pracuje na novej regulácii, pomocou ktorej chce raz a navždy vyriešiť problém diskriminácie podľa veku. Pri jej návrhu sa inšpirovala opatreniami, ktoré sa tak osvedčili pri riešení otázky rodovej diskriminácie.

[sociallocker][/sociallocker]

Pre začiatok uveďme, že ide zatiaľ len o tézy, ktoré sa podarilo agentúre HOAX získať od nemenovanej bruselskej upratovačky. Pozrime sa teda na najzaujímavejšie pasáže dokumentu.

Jedným z hlavných zámerov navrhovateľov je odstrániť stereotyp a predsudok, že seniori sú ľudia, ktorí potrebujú niečiu starostlivosť a naopak upraviť vnímanie seniorov v spoločnosti ako sebavedomých a sebestačných ľudí. K tomu majú napomôcť rôzne opatrenia.

Napríklad budú odstránené vyhradené miesta na sedenie v dopravných prostriedkoch. Seniori tak budú chránení pred ponižovaním tým, čomu sa predtým pokrytecky hovorilo slušnosť. Keď im bude napríklad niekto chcieť (vplyvom zlých návykov získaných v minulosti) uvoľniť miesto na sedenie, budú mať právo ho žalovať z dôvodu „vekom podmieneného diskriminačného správania„. Alternatívne ho môžu aj pretiahnuť palicou. Teda len do chvíle, než budú palice zakázané ako spoločensky neprijateľný atribút spájajúci daného človeka s vyšším vekom.

Zároveň budú zrušené všetky zľavy pre seniorov a zastavené vyplácanie penzií. Sociálne vplyvy tohto opatrenia potom budú riešené tým, že každý bude pracovať až do svojej smrti a miesto malej penzie tak bude poberať veľký plat. Aby sa predišlo možným problémom so zamestnávaním seniorov a zároveň sa pokrylo obdobie, než sa spoločnosť sama dobrovoľne zbaví historických predsudkov, tak sa stanovia vekové kvóty pre všetky profesie. Teda od leteckých posádok až po pracovníkov v baniach.

Zaujímavým detailom je napríklad opatrenia v oblasti nosenia inkontinenčných pomôcok. Aby neboli starší ľudia znevýhodňovaní nutnosťou ich používať, budú ich povinne nosiť všetci občania EÚ. Toto opatrenie má hneď niekoľko pozitívnych vedľajších efektov. Jednak sa podporí odvetvie výroby týchto pomôcok a tým aj zamestnanosť v danom odbore (štruktúra zamestnancov pochopiteľne musí zodpovedať predpísaným vekovým kvótam). A jednak sa nebudú musieť rodičia naďalej zdržovať učením svojich ratolestí robiť potrebu na nočníček. Takto ušetrený čas potom budú venovať rozhovorom so svojimi deťmi na tému „aký si vyberieš gender„.

Tých navrhovaných opatrení je oveľa viac. Zasahujú rôzne oblasti ľudského života a na detailnejšie zoznámenie s nimi nie je v tomto článku bohužiaľ priestor. Avšak ide zatiaľ len o prvý krok v boji s vekovými predsudky. Ďalším je vyhlásenie veku za spoločenský konštrukt s tým, že každý sa bude môcť prihlásiť k určitému veku podľa svojho uváženia.

Radenie oboch krokov sú logické a opäť sa v ňom prejavuje múdrosť bruselských úradníkov. Keby totiž nedošlo k tomu prvému, teda na odstránenie všetkých diskriminačných výnimiek pre vekovú skupinu seniorov, hrozilo by, že by sa neuvedomelá časť spoločnosti vyhlásila hromadne za seniorov, čo by vyvolalo veľkú nestabilitu v celej spoločnosti. Trebárs v tom, že by bol nedostatok vyhradených miest pre seniorov v električkách, alebo by začali byť vlaky preplnené „novoseniormi“ cestujúcimi za štvrtinové cestovné rozfofrovať svoju penzičku „za hranice všedných dní„.

Čaká nás krásna doba. Spoločnosť bude jednak bezpohlavne mnohopohlavná a jednak vekovo bezveká. Bude tak pripravená na dosiahnutie ďalšieho pokrokového cieľa. Zjednotenie intelektuálnych schopností blbcov a zvyšku spoločnosti.

Zdroj: Kateřina Lhotská


Publikovaný

v

,

od