Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESLP) hovorí, že skupina Pussy Riot má právo na odškodenie od ruského štátu za poškodenie ich práv. O prípade informoval portál Human Rights Europe.

Sudcovia ESĽP dnes rozhodli v prospech členiek skupiny pri ich sťažnosti kvôli porušeniu ľudských práv zo strany Ruska.

Prípad predložili Maria Alechina, Nadežda Tolokonnikova a Jekaterina Samucevič, ktoré sa narodili v rokoch 1988, 1989 a 1982 a všetky žijú v Moskve.

Rusky sú členkami ruskej feministickej punkovej kapely, ktorá predvádza improvizované predstavenia svojich piesní v rôznych verejných priestoroch s členkami oblečenými v pestrofarebných kuklách a šatách.

Podľa článku 41 (spravodlivé  zadosťučinenie) sudcovia ESĽP vyhlásili, že pokiaľ ide o nemajetkovú ujmu, Rusko zaplatí po 16 000 eur Alechinovej a Tolokonnikovej a 5 000 eur Samucevičovej. Taktiež ocenil náklady a výdavky súdneho konania na 11 760 eur, ktoré je povinná zaplatiť žalovaná strana.

Prípad sa týkal odsúdenia a uväznenia troch členov punkovej kapely Pussy Riot za pokus o prevedenie jednej z ich protestných piesní v moskovskej katedrále v roku 2012.

Ruské súdy rozhodli, že ich výkon bol urážlivý a zakázal prístup k videozáznamom, ktoré následne stiahli z internetu, pretože boli „extrémistické„.

V dnešnom rozsudku Komora ESĽP v tejto veci rozhodla nasledovne:

  • šiestimi hlasmi k jednému, že došlo k porušeniu článku 3 (zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania) Európskeho dohovoru o ľudských právach z dôvodu podmienok prepravy členov posádky do a zo súdnej siene na účasť na vypočutiach ich prípadov, kde boli obvinené natlačené v malom priestore. A tiež preto, že museli počas svojho vypočúvania strpieť ponižovanie trvalého vystavenia v sklenenom boxe obklopenom ozbrojenými policajtmi a strážnym psom napriek zjavnej absencie bezpečnostného rizika;
  • že došlo k porušeniu článku 5 ods. 3 (právo na slobodu a bezpečnosť) Európskeho dohovoru, pretože vnútroštátne súdy poskytli len stereotypné dôvody na zadržanie vo väzbe až do súdneho konania na päť mesiacov;
  • že došlo k porušeniu článku 6 ods. 1 písm. c) (právo na spravodlivý proces / právo na právnu pomoc podľa vlastného výberu), pretože bezpečnostné opatrenia v súdnej sieni a to sklenený box a ťažkoodená strážna služba, zabránili členom skupiny komunikovať so svojimi právnikmi v súkromí bez toho, aby bola ich komunikácia počas jednomesačného súdneho konania neprístupná cudzím ušiam;
  • šiestimi hlasmi k jednému, že došlo k porušeniu článku 10 (sloboda prejavu) kvôli odsúdeniu a trestu odňatia troch členov kapely. Súd pripustil, že reakcia na porušenie pravidiel správania v mieste náboženských bohoslužieb mohla byť odôvodnená.
    Zistilo sa však, že odsúdenie na trest odňatia slobody za to, že iba nosili pestrofarebné oblečenie, mávali svojimi rukami, kopali nohami a používali vulgárny jazyk, bez analýzy textov ich piesne alebo kontextu ich vystúpenia, bolo mimoriadne ťažké, resp. neprimerané; a
    jednomyseľne, že došlo k ďalšiemu porušovaniu článku 10 z dôvodu zákazu prístupu k ich videozáznamom na internete.
    Vnútroštátne súdy neodôvodnili, prečo bol zákaz nevyhnutný. Len schválili celkové závery z lingvistickej expertnej správy bez toho, aby vykonali vlastnú analýzu.