Vyberte položku Stránka

Drobné spomalenie v rotácii Zeme by mohlo vyvolať veľké zemetrasenia

Drobné spomalenie v rotácii Zeme by mohlo vyvolať veľké zemetrasenia

Spomalenie rotácie Zeme v budúcom roku by mohlo byť príčinou častejších zemetrasení, ako je obvyklé.

 

Predchádzajúce spomalenie zemskej rotácie v posledných 100 rokoch sa totiž časovo zhodovalo s vyšším počtom zemetrasení, než je ich priemerný výskyt.Podľa serveru Live Science to naznačuje výsledok nového vedeckého výskumu.


„Počet zemetrasení, ku ktorým došlo v uplynulom storočí každý rok, je dobre známy. Množstvo zmien rotácie Zeme je tiež veľmi dobre známe,“ uviedol geofyzik Roger Bilham, ktorý pôsobí na štátnej univerzite v coloradskom Boulderi a ktorý je spoluautorom príslušnej vedeckej správy. „My sme teda len porovnali dva dobre známe prehľady čísel a informovali o zaujímavých a užitočných súvislostiach.“

Základná myšlienka spočíva v tom, že keď sa rotácia Zeme mierne spomalí, rovník sa zmrští. Avšak tektonické dosky sa nezmršťujú tak ľahko, čo znamená, že sa okraje dosiek stláčajú. Hoci toto stláčanie nie je obrovské, zvyšuje napätie na hraniciach dosiek, na ktoré už pôsobí tlak, teda tam, kde sú zemetrasenia pravdepodobnejšie.

Bilham a jeho kolegyňa Rebecca Bendicková z Montanské univerzity v Missoule skúmali históriu zemetrasení siedmeho alebo vyššieho stupňa od roku 1900.

V priemere bolo od roku 1900 ročne okolo 15 veľkých zemetrasení. Avšak v určitých obdobiach planéta zažila ročne 25 až 35 zemetrasení o sile väčšej ako sedem stupňov. Pri bližšom pohľade tím vedcov zistil, že tieto obdobia sa zhodujú s dobou, kedy sa Zem otáčala pomalšie, čo znamená, že dni boli o niečo dlhšie.

Zmeny v rýchlosti rotácie Zeme môžu spôsobovať klimatické javy ako napríklad El Niňo, oceánske prúdy a prúdy v roztavenom jadre planéty. Keď sa pohyb tekutín zrýchľuje, pevná krajina musí svoj pohyb spomaliť, vysvetľuje Bilham. Pretože NASA sleduje dĺžku dňa na mikrosekundy, možno toto spomalenie rotácie Zeme predpovedať päť rokov dopredu, dodáva vedec.

Na základe týchto dát Zem teraz vstupuje do obdobia dlhšieho spomalenia rotácie. Výsledkom je, že budúci rok môže byť viac zemetrasení, ak údaje z minulosti niečo indikujú. Zatiaľ čo v priemere možno ročne počítať s približne 15 zemetraseniami o sile sedem alebo viac stupňov, v nasledujúcich štyroch rokoch sa môže vyskytnúť 20 zemetrasení s touto intenzitou.

 

„Vedieť, že zemetrasenia budú v nasledujúcich piatich, šiestich alebo siedmich rokoch hojnejší, je užitočná informácia. Pretože ak plánovacie úrady miest uvažujú o vylepšení budov, aby boli bezpečnejšie pri zemetraseniach teraz alebo za desať rokov, potom znalosť toho, že sa blíži väčšie množstvo týchto katastrofálnych javov, ich prinúti konať skôr teraz než neskôr, „hovorí Bilham.

O autorovi

Michal Sumichrast

Zameranie na Umenie a Kultúru / Editor Slobodného Výberu

Pin It on Pinterest

Share This