Vyberte položku Stránka

Donald Trump zrušil diskrimináciu na školách

Donald Trump zrušil diskrimináciu na školách

Portál iDnes oznamuje prevratnú správu. Podľa nej Amerika ruší tzv. pozitívnu diskrimináciu na školách.

Podľa správy americká vláda v utorok oficiálne zrušila nariadenie prechádzajúceho kabinetu, ktoré umožňovalo americkým stredným a vysokým školám vyberať medzi uchádzačmi o štúdium mimo iného aj podľa rasového kľúča.

[sociallocker][/sociallocker]

Ministerstvo spravodlivosti zrušilo platnosť aj 24 ďalších dekrétov, ktoré označilo za „zbytočné, zastarané, nezlučiteľné s platnými zákonmi, alebo inak nevhodné„.

Stimulácia menšín v školstve sa zrodila v USA už v 60-tych rokoch minulého storočia s cieľom odstrániť rasovú segregáciu a dať všetkým Američanom rovnakú príležitosť v práci a vo vzdelávaní. Podpora sociálne či rasovo znevýhodnených skupín v školstve a verejnom živote sa premietla do systému prijímania na stredné a vysoké školy, ktoré smeli zvýhodňovať černošských a hispánskych uchádzačov, aby kompenzovali ich sociálny handicap.

Ministerstvo spravodlivosti s odvolaním na „obnovenie vlády práva“ prax takzvanej pozitívnej diskriminácie, nazývanej v USA „affirmative action„, novým nariadením zrušilo.

[pozn. edit. – diskriminácia je vždy diskriminácia, bez ohľadu na to, aké vznešené pomenovanie dostane. V prípade, že sa do popredia dostane rasové hľadisko, v skutočne podporuje rasizmus, pretože nezáleží na výsledkoch kandidáta, ale na jeho rase. Preferencia každého iného hľadiska ako je výsledok, degraduje úroveň školstva ako takého. V dlhodobej perspektíve likviduje výkonnosť celej spoločnosti.

Zároveň je dôležité, že výskumy ukazujú ďalšie negatíva – ľudia z demotivujúceho prostredia už pri vstupe na strednú a vysokú školu sú nevratne nastavení a dostávajú sa do škôl, na ktoré reálne nie sú pripravení. Prípadné doštudovanie je potom nie výsledkom ich schopností, ale zníženia latky celého systému. Títo ľudia sa dostávajú do kolobehu byrokracie a intenzívnejšie podporujú toto nastavenie, čím zvyšujú nerovnováhu systému.

Sústredenie sa na výsledok v školách zabraňuje skutočnej akcii, t.j. práci v teréne, práci pre vytvorenie podmienok najmladšej generácie. Školy nesmú vyberať podľa žiadneho iného kritéria než podľa výsledkov. Sociálne znevýhodneným študentom je potom možné pomôcť so štipendiom na poplatky a prípadne zaplatenie životných potrieb. Výsledkov sa to však v žiadnom prípade nesmie týkať. Ak sa majú robiť opatrenia, tak potom treba ísť do materských a základných škôl, kde je nutné pracovať s talentovanými a progresu schopnými deťmi. Nie každý je rovnako schopný a toto by mala vzdelávacia sústava akceptovať už od počiatku.]

Z komentárov utorkových amerických médií ale vyplýva, že boj nie je zďaleka dobojovaný. Ochrancovia menšinových práv v USA sa búria, rad univerzít už dala najavo, že sa rasového hľadiska pri výbere budúcich študentov nevzdá. Za kľúčové bojisko označil server Politico americké súdy, ktoré sa pozitívnou diskrimináciou už niekoľkokrát zaoberali.

Zásadný vplyv má vymenovanie nového sudcu Najvyššieho súdu

Pozornosť je hlavne upriamená na Najvyšší súd, ktorý niekoľkokrát, naposledy v roku 2007, pozitívnu diskrimináciu fakticky podporil. Toto rozhodnutie sa opieralo o právny názor sudca Anthonyho Kennedyho, ktorý teraz z najvyššej justičnej inštitúcie odchádza. Jeho nástupcu vyberá prezident Donald Trump, nomináciu musí schváliť Senát. Prezident chce svoju voľbu oznámiť budúci týždeň.

Najvyšší súd je deväťčlenný a po Kennedyho odchode bude pomer sudcov, považovaných za stúpencov demokratov či republikánov, vyrovnaný. Ak sa Trumpovi, ktorý podľa médií vyberá medzi siedmimi osobami, podarí presadiť konzervatívneho nominanta, môže to rozhodovanie o pozitívnu diskrimináciu kriticky ovplyvniť. Osud kontroverznej praxe by bol zrejme spečatený.

Aktuálne je teraz ostro sledovaná kauza Harvardskej univerzity, ktorá pozitívnu diskrimináciu uplatňuje – podľa kritikov zvýhodňuje černochov a Hispáncov na úkor belochov a Ázijcov. Vedenie univerzity zažalovala skupina zvaná Students for Fair Admissions (Študenti za spravodlivé prijímačky), ktorá tvrdí, že škola znevýhodňuje uchádzačov ázijského pôvodu. Ministerstvo spravodlivosti žalobu študentov podporuje.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This