Vyberte položku Stránka

Do Európy prúdia psychicky chorí, analfabeti a kriminálnici z Afriky

Do Európy prúdia psychicky chorí, analfabeti a kriminálnici z Afriky

Bohužiaľ, žiadni doktori, inžinieri a jadroví fyzici, čo nás majú obohatiť, ale odpad Afriky s vážnymi mentálnymi a psychickými poruchami s agresívnymi sklonmi. To sú závery nezávislých štúdií aj závery všeobecného pozorovania.

[sociallocker][/sociallocker]

Len za polovicu mesiaca júl 2018 sa do Španielska dostalo podľa dát z IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) okolo 6000 migrantov zo štátov Severnej a subsaharskej Afriky, najviac z Maroka, Guinei, Mali a Pobrežie Slonoviny. Do Talianska vďaka zásahu tamojšej vlády sa za posledných štrnásť dní dostalo „len“ necelých 600 migrantov predovšetkým z Tunisu, Eritrey, Sudáne, Nigérie. V Grécku v tom istom období pribudlo na 1300 nových migrantov prevažne zo Sýrie, Iraku, Afganistanu, Kamerunu a Konga.

Od začiatku tohto roka je to viac ako 70 tisíc migrantov. To je oproti rokom 2015, 2016, 2017 v tom istom období viac než o polovicu menej, však snaha o presídľovania pokračuje. Za hlavné povšimnutie ale stojí, že sa mení skladba imigrantov a ich toky. Už to nie sú ľudia na úteku z krajín bezprostredne ohrozených vojnou, ale vyslovene nelegálne ekonomickí migranti z menej rozvinutých krajín predovšetkým subsaharskej Afriky.

Ako je známe, táto oblasť je typická najmenšou mierou vzdelanosti. Nikde som nenašla štatistiku utečencov zo subsaharskej Afriky, čo sa gramotnosti týka, ale ak vezmeme do úvahy, že v týchto štátoch dosahuje gramotnosť iba 40 až 60%, potom je jasné, že podľa mňa viac ako 50% utečencov je analfabetov. Osobne si trúfam predpokladať, že to bude možno len 30% tých, ktorí sú vzdelávateľní a vedia čítať a písať.

Veci, s ktorými idú migranti k nám do Európy

  • Veľká chudoba,
  • žiadne pracovné návyky,
  • psychické traumy, ktoré si títo ľudia nesú od narodenia vzhľadom k sociálno-politickej a hospodárskej situácii v krajinách ich pôvodu,
  • zlé kultúrno-genetické predpoklady,
  • nedostatočné hygienické a iné návyky,
  • veľký výskyt infekčných chorôb,
  • a iné zdravotné riziká, ako sú psychické problémy a agresivita.

Nedávna štúdia asociácie „Street psychológ„, ktorá bola vykonaná v Padove, v severnom Taliansku tvrdí, že väčšina imigrantov, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Talian trpí mentálnou poruchou, ktorá u nich vyvoláva agresívne správanie a psychotické stavy. 54% žiadateľov o azyl preukázalo znaky typické pre post-traumatický stres.

Švédska štúdia z roku 2016 zase poukazuje na veľký výskyt schizofrénie u utečencov, ktorí sú pre túto diagnózu vysoko rizikovou skupinou a trpí ňou až trikrát viac ľudí, než pôvodné švédske obyvateľstvo. Schizofrénia je chronické, oslabujúce ochorenie, symptómy často zahŕňajú halucinácie, bludy a paranoju. Traumatizujúce udalosti, ako je prenasledovanie, konflikty alebo prírodné katastrofy, prispievajú k riziku vzniku takýchto porúch. Švédsko zaznamenalo v roku 2015 rekordný počet žiadateľov o azyl a obdržalo 163 000 žiadostí. Štúdia zdôrazňuje potrebu špecializovanej starostlivosti a podpory.

Ako posledný príklad uvediem závery britského výskumu, ktorý uvádza, že psychotické správanie je veľmi časté u Afričanov a ľudí z Karibskej oblasti. V tejto štúdii bol zistený až deväťkrát vyšší výskyt psychických chorôb, ako pri bielej britskej populácii. Tieto rozdiely boli najvýraznejšia u úzko definovanej schizofrénie a manickej psychózy.

Keď k tomu prirátame už uvádzanú negramotnosť černochov zo subsaharskej Afriky, má Európa zamiesené na naozaj veľký problém. Vzdelaní Afričania a Afričania s vyšším postavením vraj do Európy nemieria, podľa niekoľkokrát popísaných správ, sa jedná o spodinu Afriky, ktorá prúdi do Európy.

Nazhromaždený stres, ktorý si nesú z krajín svojho pôvodu, z cesty do vysnívanej Európy, ešte znásobí zistenie, že sa tu musí pracovať. Domy a byty, že sa nedostávajú zadarmo, peniaze že neprúdia z bankomatu len stlačením tlačítok, že sex je tu viacmenej otázkou predovšetkým lásky a partnerstva a váľaním sa po zemi sa nedá najesť. Obrovské materiálne, sociálne a sexuálne frustrácie budú spúšťačom všetkých týchto psychických chorôb. Najviac sa rozvinie v čase, kedy prisťahovalci zistia, že výdobytky Európy nie sú ich PRÁVOM, ale musia sa o ne zaslúžiť. Toto bude schopné len malé percento z nich. Všetci hrať futbal alebo rapovať a tancovať nemôžu a stáť vo fabrike pri páse denne osem hodín na smeny? Vážne si niekto myslí, že budú, vydržia a porozumejú automaticky riadenej výrobe?

Má snáď niekto z autorov presídľovania a podpory migrácie plán, ako uživiť dlhodobo také množstvo ľudí z našich daní? Je snáď niekto z vizionárov o miešaní rás presvedčený, že sa európske dievčatá poženú do vzťahov s takou zdivočenou entitou – negramotnou, psychicky labilnou, fyzicky odpornoi a živiacou sa prevažne kriminalitou, krádežami, predajom drog, násilnictvom – bojom vo vojnách, vydieračstvom, ako v krajinách ich pôvodu?

Nestrážené hranice a voľný pohyb týchto osôb po celej Európe, ČR nevynímajúc, je časovanou bombou. Kto tomu nechce stále veriť a myslí si, že títo ľudia pôjdu integrovať, začlenia sa do našej spoločnosti a budú sa v krajinách EÚ správať slušne, je naozaj veľký blázon a nezodpovedný hazardér s budúcnosťou našich ďalších generácií. V pohybe je vraj na šesť miliónov imigrantov.

zdroje

Zdroj: Jiřina Holotová

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This