Vyberte položku Stránka

DHMO – látka, ktorá je 100% návyková, je hlavnou súčasťou kyslých dažďov

DHMO – látka, ktorá je 100% návyková, je hlavnou súčasťou kyslých dažďov

Posledné výskumy ukazujú, že niet nebezpečnejšej látky na svete ako je DHMO (dihydrogén monoxid). Nachádza sa doslova všade, prakticky neexistuje miesto na zemi bez jej výskytu. A zdá sa, že je účinky sú doslova zdrvujúce a prejavujú sa na každom z nás.

[sociallocker][/sociallocker]

Na začiatok citát z jednej internetovej diskusie:

Skúste do DHMO vložiť kus papiera a uvidíte, čo sa s ním stane!

 • Pane bože. Skúsil som to s tým papierom a ta agresívna kvapalina sa na neho okamžite naviazala a úplne narušila jeho štrukturálnu integritu. Neviem si predstaviť, čo by to svinstvo urobilo s mojimi vnútornosťami, keby som DHMO vypil. Uf uf. Vďaka za varovanie.
 • Dúfam, že to nebudú pridávať do chemtrails. Neviem si predstaviť, čo by sa stalo, keby ta substancia padala z neba. ;-(

Ale poďme po rade.

DHMO a jeho (ne)bezpečnosť

Pesticídy, ftaláty, rôzne plasty, hliník, ortuť, či arzén. To všetko straší masy ľudí už dlhé desaťročia, hlavne kvôli tomu, aký účinok majú dané látky na naše zdravie. No množstvo všetkých spomínaných látok a prvkov je nič, v porovnaní s tým koľko sa v našom okolí nachádza látky ukrývajúcej sa pod názvom dihydrogen monoxid.

S dihydrogen monoxidom (ďalej len DHMO) sa stretávame doslova každý deň. Idete si ráno umyť zuby? Prichádzate do kontaktu s DHMO. Raňajkujete? Znovu, ste v kontakte s DHMO. Cestou do práce? Všade kam sa pohnete je DHMO…

Je v ovzduší, sú ho plné kyslé dažde, nevyhnete sa mu či už idete k jazeru, alebo moru, sú ho plné aj vodné nádrže. Hlavne prostredníctvom vodných zdrojov sa dostáva do všetkých organizmov na planéte. Imúnne voči nemu nie sú ako živočíchy, tak ani rastlinyKontaminované je už prakticky skoro všetko na našej planéte.

Molekula DHMO je totiž tak malá, že prechádza všetkými filtračnými vrstvami v čističkách vôd a dokonca ju nezastavíte, ani ak máte doma reverznú osmózu.

DHMO je látka vyvolávajúca neskutočne silnú závislosť, ktorá nie je porovnateľná ani s tými najsilnejšími drogami. Závislosť na DHMO je tak hlboká, že mnohé organizmy už bez neho nie sú schopné prežiť!

Výskumy dokázali, že ak závislému človeku zabránite príjem DHMO, vo veľmi krátkej dobe umrie.

Ako sa vlastne DHMO dostáva do prírody? Ako sa vraví, obrázok je silnejší ako tisícky slov. Za všetko asi bude najviac vravieť snímka jadrovej elektrárne ktorá úplne beztrestne!!! vypúšťa DHMO do ovzdušia, či továrne z ktorá DHMO doslova vypúšťa do prírody – priamo do vodných tokov.

  

Práve v priemysle má totiž DHMO veľmi široké využitie. Využíva sa pri výrobnom procese v najrôznejších továrňach, je súčasťou mnohých produktov vrátane potravín a nápojov!!! Využíva sa ale napríklad aj v automobilovom priemysle a rôznych iných odvetviach, vrátane zbrojárskeho priemyslu (je aj súčasťou mnohých chemických, a biologických zbraní. Ako vieme, vyniká v tom Rusko – smutným prípadom je otrávenie agenta Skripaľa a jeho dcéry, resp. chemické útoky na bezbranných civilistov s využitím DHMO). Chemický priemysel je na ňom doslova závislý rovnako ako farmafirmy samotné. DHMO nájdeme aj v liekoch a používa sa aj pri výrobe vakcín.

To, že sa vo veľkom využíva aj v jadrových elektrárňach, či pri výrobe mnohých chemikálií je už len „čerešničkou na torte“.

Bohužiaľ, niekto vám nepovie, že aj tzv. čisté automobily, sú zdrojom DHMO. Ak máte alternatívny pohon, ktorý spaľuje vodík, šírite do vzduchu obrovské množstvo exhalátov DHMO. Automobilové firmy však tieto vedľajšie účinky zámerne ignorujú v honbe za ziskom.

Samotné DHMO je pri tom na prvý pohľad nevinná bezfarebná chemikália, bez zápachu. Väčšinou sa vyskytujúca buď vo forme kvapaliny, alebo v plynnom skupenstve. Často sa s ňou však stretneme aj v tuhej forme. Má tak veľmi široké spektrum využitia nie len v priemysle.

V každej forme má pri tom rôzne účinky – a že ich je. DHMO napríklad:

 • spôsobuje eróziu pôdy,
 • je hlavnou zložkou kyslých dažďov,
 • prispieva ku korózii a oxidácii kovov,
 • v prípade kontaminácie elektrických systémov často spôsobuje skraty,
 • expozícia DHMO znižuje účinnosť automobilových bŕzd,

Tam však vplyv DHMO nekončí. Čo sa pôsobenia na človeka týka tak medzi známe účinky DHMO patrí:

 • smrť v dôsledku vdýchnutia už malého množstva DHMO,
 • v prípade dlhodobého vystavenia sa pôsobeniu DHMO v pevnej forme vážne poškodenia kože,
 • vo forme plynu môže spôsobiť vážne popáleniny,
 • v kvapalnej forme môže v prípade vyššieho príjmu spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti – nerovnováhu elektrolytov a dokonca aj smrť,
 • sú známe prípady, kedy v dôsledku vysokého príjmu DHMO umierali aj trénovaní ľudia vo výbornom fyzickom stave – maratónski bežci,
 • DHMO je látka vyvolávajúca 100% závislosť. Vzniknutá závislosť je smrteľná v prípade zabránenia príjmu DHMO
 • DHMO sa našlo dokonca aj v rakovinových nádoroch pri ich biopsiách.

Je naozaj na zamyslenie, že pri tak rozšírenej chemikálii, ktorá má toľké neblahé účinky, je je používanie stále povolené. Nezakazuje sa použitie DHMO v priemysle, agronómii, potravinárstve a dokonca ani v medicíne a farmaceutike.

Americké aktivity.

Na stránke http://www.dhmo.org môžete nájsť špecifické aktivity.

Potenciálne nebezpečenstvo z používania tejto chemikálie je všadeprítomné a podľa niektorých odborníkov hrozivé. Tu len niekoľko málo charakteristík a overených faktov, s ktorými americkí aktivisti intenzívne oboznamujú verejnosť. Samozrejme, je ich oveľa viac, neustále nachádzame nové a nové formy zneužitia DHMO, zoznam je prakticky nekonečný.

 • DHMO býva zneužívaný športovcami pre zvýšenie výkonnosti.
 • DHMO býva spájaný s niektorými druhmi násilia, napr. vždy bola nájdená jeho prítomnosť v prípadoch streľby v školách.
 • Tisíce ľudí ročne zomrú na následky inhalácie kvapalného DHMO.
 • DHMO je súčasťou rôznych drogových zmesí, hlavne v kvapalnej forme.
 • Požitie väčšieho množstva DHMO môže spôsobiť smrť.
 • DHMO bol nájdený v riekach, jazerách aj v oceánoch.
 • DHMO je hlavnou zložkou kyslých dažďov.
 • Niektorí nazývajú DHMO „neviditeľný zabijak„.
 • Niektorí sa domnievajú, že látka by mala byť zakázaná.

Týmito slovami vyjadrila National Consumer Coalition Against DHMO (NCCADHMO) akútne nebezpečenstvo, ktoré hrozí ľudskému pokoleniu našej modrej planéty.

Koalícia, ktorá nie je prepojená s Koalíciou za zákaz DHMO (Coalition to Ban dihydro- monoxide), bola založená v roku 1997 v snahe zvýšiť povedomie verejnosti o tejto nebezpečnej látke v našom každodennom živote. Druhou úlohou NCCADHMO je pôsobiť vo verejnom záujme ako lobista v Kongrese a ovplyvňovať verejnú politiku smerom k zaisteniu bezpečnosti zaobchádzanie s DHMO.

Hoci nie sme financovaní Agentúrou na ochranu životného prostredia (EPA), komunikujeme s Divíziou výskumu DHMO Centra pre životné prostredie USA (US Environmental Assessment Center ‚s dihydro- monoxide Research Division),“ uvádzajú zástupcovia koalície. Toto prepojenie vzniklo ako snaha zaistiť prístup verejnosti k pravdivým informáciám a ustanoviť verejné fórum pre pokračujúcu diskusiu o DHMO.

A dodávajú: „Štátne inštitúcie nás nedostatočne informujú a odhalia! Zistite pravdu o DHMO!

Čo je to DHMO?

Dihydro- monoxide, alebo DHMO, je chemická látka bez farby a zápachu, ktorá každoročne zabíja tisíce ľudí i živočíchov. Ukazuje sa, že je tiež príčinou mnohých nešťastí a havárií ako v životnom prostredí tak v priemysle, v automobilovom prevádzke aj v domácnostiach. Finančné straty spôsobené touto látkou sú nevyčísliteľné. Preto National Consumer Coalition Against DHMO nabáda dobrovoľníkov z radov zainteresovanej verejnosti, ktorí by jej pomohli v občianskom úsilie. Ak chcete byť ich pomocníkom alebo ak potrebujete viac informácií, pošlite email.

Viac na: http://www.dhmo.org/NCCA.html 

Na základe upozornení aktivistov sa problému v USA venovali už aj niektorí politici. 

Petícia za zákaz DHMO

Ak súhlasíte s článkom, prečítajte si text petície a podpíšte ju.

DIHYDROGÉN MONOXID (DHMO) ZABÍJA!

Dihydrogén monoxid je látka bez farby, chuti a zápachu, ktorá každý rok zabíja desiatky až stovky tisíc ľudí na celom svete. Väčšina týchto úmrtí je spôsobená náhodným kontaktom s DHMO (napr. vdýchnutím), avšak nebezpečestvo sa tu nekončí. Dlhodobý kontakt s DHMO v jeho pevnom skupenstve môže spôsobiť vážne poškodenie kožného tkaniva. Kontakt s DHMO môže mať za následok nadmerné potenie a močenie, pocit nadutosti, nevoľnosťzvracanie a vážnu elektrolytickú nerovnováhu v tele.

DIHYDROGÉN MONOXID:

 • je jednou zo základných súčastí kyslého dažďa
 • prispieva k tzv. skleníkovému efektu
 • môže spôsobiť vážne popáleniny kože
 • po nadmernom vdýchnutí môže spôsobiť smrť
 • prispieva k erózii úrodných pôd
 • urýchľuje koróziu mnohých kovov
 • môže spôsobiť výpadky prúdu alebo skraty
 • bol nájdený vo vyoperovaných rakovinových nádorov

NAPRIEK TOMU SA ČASTO POUŽÍVA:

 • ako prísada mnohých fast-foodov a iných potravín
 • pri chemických postrekoch jedovatými pesticídami
 • pri mnohých krutých výskumoch na zvieratách
 • ako priemyselné rozpúšťadlo a chladidlo
 • atómových elektrárňach
 • pri výrobe polystyrénu

ZASTAVME POUŽÍVANIE DHMO!

ABY NAŠE DETI ŽILI V BEZPEČNOM, EKOLOGICKOM A ZDRAVOM SVETE!

PODPÍŠ PETÍCIU A PODPOR ZÁKAZ DIHYDROGÉN MONOXIDU!


Ak ste to dočítali až sem a ste znepokojení, rovnako ako mnoho iných ľudí, nebojte sa, je stále možné niečo s tým robiť. Sme to my ľudia, kto má v rukách skutočnú silu a moc. Nie médiá, politici, úrady, komisie, doktori, farmaceuti, … my ľudia sami môžeme spraviť ten najdôležitejší krok, aby sa strach z DHMO stal navždy len škaredou spomienkou na časy minulé.

Stačí málo – doštudovať si chémiu pre 7. ročník základných škôl. Dihydrogen monoxid (DHMO) je totiž obyčajná voda.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This