Denník SME relativizuje pojem kolektívna vina.

(ilustračné foto: Pixabay)

Zuzana Vasičáková Očenášová napísala v komentári A potom si tí policajti kľakli:

„Pri kolektívnej vine sa však vec komplikuje. Tam sa nevyhraňujeme voči zodpovednosti za činy iného človeka, ale snažíme sa uniknúť oblude, ktorá nás presahuje – teda prevzatiu zodpovednosti za spoločenské udalosti nepatriace jednému a za ktoréhokoľvek jedinca môjho kmeňa.“

Nie tak dávno boli na denníku SME články, podľa ktorých mali čitatelia pochopili osud pedofilov. Tentokrát autorka načrela minimálne do rovnako kontroverznej témy.

Obzvlášť v geopolitickom priestore, kde aplikovanie pojmu kolektívna vina spôsobilo strašné zlo. Autorka si možno myslí, že po desaťročiach od dôb hitlerovského nacizmu je možné démona kolektívnej viny popustiť na svetlo sveta len tak málinko, tak akosi kontrolovane, moderovane.

Kolektívna vina je vždy zlá, zlá už zo svojej podstaty, pretože robí nevinného vinným už len s toho dôvodu, že sa narodil tam, kdesa narodil. V hodnotení pojmu kolektívna vina preto nie je priestor na kompromis, jeho používanie je vždy vec zlá.

Jedinou potešujúcou vecou na článku je diskusia pod ním, kde väčšina čitateľov tento myšlienkový konštrukt autorky jasne odmietla.


Publikovaný

v

od

Značky: