Novo zverejnená štúdia ukazuje, že moslimovia narodení v Dánsku prejavujú väčšiu zúrivosť pri západných zahraničných intervenciách a sú viac ochotní pomáhať radikálnym moslimom ako imigranti, ktorí sa prisťahovali z oblastí konfliktov v rokoch 2015 -2017.

Medzinárodný tím výskumníkov, vedený Milanom Obaidim zo švédskej univerzity v Uppsale, vykonal dva prieskumy. Tie ukazujú, že najviac extrémni sú moslimovia, ktorí sa narodili v Európe a ktorí nikdy nežili mimo tento kontinent. Práve ich často rozzúri to, ako sa zaobchádza s moslimami v zahraničí, a kvôli tomu zvažujú podporu násilných činov.

Výskumníci porovnali postoje moslimov narodených v Dánsku so zahraničnými prisťahovalcami, ktorí žili v konfliktných zónach počas západných vojenských operácií. Zaoberali sa tým, ako sa sami moslimovia identifikujú a tiež skupinovým hnevom a vnímaním západných vojenských zásahov vo väčšinovo moslimských krajinách. Zamerali sa tiež na tendencie k násiliu a ich nenásilné úmysly brániť alebo podporovať islam a iných moslimov.

V porovnaní s moslimskými prisťahovalcami moslimovia z Dánska vykazovali vyššie skóre vo väčšine ukazovateľov násilia a silnejšie sa tiež identifikovali s moslimami po celom svete. Moslimovia, ktorí sa narodili v Dánsku, „považujú západnú zahraničnú politiku za nespravodlivú, cíti viac hnevu a prejavujú silnejšie zámery podporovať radikálnych moslimov“, píše sa v dokumente. Uvádza sa v ňom tiež, že hnev môže znamenať podporu násilia.

Výskumní pracovníci uviedli, že výsledok je „zarážajúci vzhľadom k tomu, že je diametrálne odlišný od toho, čo by sa dalo očakávať z ich osobných zážitkov“, ale zároveň tiež uviedli, že zistenia sú „v súlade s inými tvrdeniami, že európski moslimovia druhej a tretej generácie silne bojujú s krízami identity, pocitmi odcudzenia, diskriminácie a hnevu „.

„Nedávne štúdie ukazujú, že v dôsledku vnímania diskriminácie sa moslimovia oddeľujú viac od hostiteľských spoločností v porovnaní s porovnateľnými menšinami patriacimi k iným náboženstvám, a zdá sa, že tento účinok je pre moslimov druhej a tretej generácie väčší,“ uvádza sa v texte.

Moslimovia, ktorí sa sťahovali do Dánska, sú menej naštvaní na hostiteľskú spoločnosť a inak vnímajú celosvetová previnenie zo strany Západu, tvrdia vedci. Podľa nich je možné, že táto skupina zistila, že „je ľahšie oceniť, že Dánsko ponúklo ich rodinám nový domov, A následne sa cítia menej znepokojení.“