Vyberte položku Stránka

Chceme veriť, že pán v tričku nie je redaktor RTVS Peter Valovič. Stránka „ZOMRI“ bude čeliť súdnemu sporu. Dozvieme sa mená adminov?

Chceme veriť, že pán v tričku nie je redaktor RTVS Peter Valovič. Stránka „ZOMRI“ bude čeliť súdnemu sporu. Dozvieme sa mená adminov?

1. O nadradeností ľudí, čo si myslia, že môžu všetko.

Ten pán v bielom tričku, fotografujúci holohlavého pána bez trička je pravdepodobne redaktor RTVS Peter Valovič.

Nejakým „nedopatrením“ sa jeho fotografia dostala na FB stránku Zomri. Tam pána bez trička hrdinovia „zpoza kompov“ nazývali „slovänským prakokotom“ a podobne.

Pán bez trička nelenil a vyžiadal si záznam kamery v obchode. Tak vznikli tieto fotografie.

Je neskutočné čo si títo samozvaní „lepší ľudia“ dovoľujú voči iným, ktorých považujú za lúzu.

Nie je to prvý a určite ani posledný prípad kyberšikany, keďže momentálne sú nedotknuteľní… aspoň sa tak prezentujú.

Podla našich zdrojov,  by sa pán bez trička mal brániť  súdnou cestou.

Snáď to bude mat úspech, dostane sa mu satisfakcie a my ostatní sa dozvieme mena všetkých adminov stranky Zomri…, kedže oni sa evidentne, hrdinsky narodili bez mena. Ako každý správny BetaMale…

2. Peter Valovič je reportér Slovenského rozhlasu a editor Online News RTVS.

Jeho facebookový profil nájdete tu https://www.facebook.com/peter.valovic. Pripomíname ešte raz, že ide o človeka, plateného z našich daní a nie z prostriedkov súkromného sektora.

Čo robil pracovník verejnoprávneho média na akcii, ktorú poriada človek pravdepodobne prepojený s tretím sektorom na poli propagandy a s človekom, ktorý je nielen politicky aktívny, ale aj jednou z hlavných postáv propagandy mainstreamu?

Situácia je o to horšia, že podľa textu na príprave akcie, uvedený redaktor sa priamo zapája do propagandy ako administrátor facebookovej skupiny „Prečo ľuďom hrabe„. K tejto stránke sa dá skonštatovať len to, že presne napĺňa ciele, ktoré si podľa uniknutých dokumentov OSF na DC leaks, zadala táto organizácia na presadenie svojej propagandy.

 

3. Úniky dokumentov DC Leaks explicitne dokazujú, že činnosť organizácii Georga Sorosa má politický a nie dobročinný resp. humanitárny charakter.

Týka sa to mnohých krajín, organizácii resp. osobností, kde napr. Pamella Gellar priamo obviňuje Sorosa z podpory nedemokratických a totalitných praktík. Vplyvu Sorosa neuniklo ani Slovensko.

Čítajúc dokumenty o Slovensku a popis projektov financovaných Sorosovou nadáciou sa zdá, že arogantná a cynická komunikácia zameraná na dehonestáciu, zosmiešňovanie a relativizovanie iných názorov je programová metóda platených komunikátorov.

Porovnajte ciele projektu OSF

The campaign plans to identify, expose, and ridicule hate speech on the internet and aims to create a movement that will counter the influx of public and anonymous hateful comments. The choice of the controversial word and its connotations is a conscious one as it aims to be easily remembered. The online campaign featuring a website aggregating references to use of hate speech online and highlighting key messages against it and an outreach strategy to promote the tool will be complemented by a set of offline activities, namely capacity building workshops for activists, campaigners and NGO representatives as well as for young people in advertising and communication fields, and public debates and regional roundtables on related issues.

a výsledky práce občianskeho združenia „Spoločnosti pre občiansku diskusiu“ (SOD), ktorá je aj autorom stránky „Prečo ľuďom hrabe“ (PĽH).

Je to ako keby to bolo presne písané podľa uvedeného manuálu, aj keď kauzalita môže byť opačná. Uvedený projekt je z roku 2014 a SOD vznikla o rok skôr. Na stránkach „Prečo ľuďom hrabe“ je napísané, že myšlienka facebookovej skupiny vznikla z diskusií SOD. Rozhodne napĺňa všetko, čo je v popise Sorosovej nadácie spomenuté.  „Kampaň chce identifikovať, odhaľovať a vysmievať prejavy nenávisti na internete“ = PĽH alebo „…kampaň vedome volí kontroverzné slová a ich súvislosti, pretože si kladie za cieľ byť ľahko zapamätateľná“ = PĽH. Rovnako ako v Sorosovom projekte aj PĽH zhromažďuje „nevhodné“ výroky on-line a zosmiešňuje ich. Videá, ktoré SOD zverejnila, zase napĺňajú cieľ vytvoriť platformu na stretávanie sa a diskusiu aktivistov, spriaznených osobností z politikov a a zástupcov neziskových organizácií.

Celkom by ma zaujímalo, či SOD má niečo spoločné s OSF. Žiadne zdroje financovania neuvádzajú, avšak zadarmo diskusie v divadle GUNAGU určite nerobia ? Pretože je zarážajúce, ako presne sa kryjú aktivity SOD s programovými cieľmi OSF projektu.

 

4. OSF na Slovensku a jej aktivity a možné prepojenia.

V uniknutých dokumentoch OSF sa ako kontaktná osoba pre Slovensko uvádzal Ondrej Starinský. Rovnaký človek je dnes členom redakcie Denníka N (kde zodpovedá za neziskové organizácie a podujatia), ktorý v mnohých smeroch zachádza až do krajnosti pri snahe presadzovať multikultúrne názory, zhodné so zámermi, ktoré presadzuje aj OSF.

Dnes už „slniečkármi“ vymazaná stránka „Prečo Amerikanofilom hrabe“ zverejnila zaujímavý komentár k tomuto obrázku: „A čekujte túto náhodu, Jaslo so Sorosovou „kontaktnou osobou“ na jednom prťavom koncerte v roku, keď to celé začalo, v zozname hostí hneď vedľa seba, ale veď… Ja viem, Bratislava je malá, blbá náhoda ?“
http://chillweek.com/event/dnes-frank-zappa-s-grandmothers-of-invention-nu-spirit-club

 

5. Konzekvencie a záverečný komentár.

Hoci spoločná účasť na hudobnom podujatí nie je niečím, čo by naznačovalo nejaké konšpiračné prepojenie, fakt, že sa Jaslovský (administrátor PĽH) a Starinský (kontaktná osoba OSF) zapísali prakticky súčasne, s veľmi veľkou mierou pravdepodobnosti dokazuje ich blízku väzbu. A teda, že minimálne po ľudskej stránke projekt OSF a aktivity SOD nemajú k sebe ďaleko.

Jednoducho sa nedá vylúčiť, že stránka „Prečo ľuďom hrabe“ a ľudia s ňou spojení sú súčasťou veľkého, bohato sponzorovaného masmediálneho cirkusu, ktorý nemá problémy klamať, konšpirovať, zosmiešňovať, alebo špicľovať, udávať a kariérne likvidovať každého, kto sa odváži s nimi nesúhlasiť.

Potom účasť na projekte PĽH (a možno aj Zomri) jasne ukazuje ideologickú profiláciu autora. Ak je zamestnancom verejnoprávneho média a svoje názory prenáša aj do tejto práce, evidentne porušuje zákony Slovenska. Podľa Zákona č. 532/2010 Z. z., ktorý sa cituje ako Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska, verejnoprávne médiá …poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov Nakoniec je jeho účasť na online projekte PĽH je podľa všetkého zásadným porušením „Etického kódexu pracovníkov a spolupracovníkov Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS pre správanie sa na sociálnych sieťach“ Píše sa tam že  sa pracovníci nesmú prezentovať škodlivým obsahom, ktorý

  • zasahuje do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,
  • propaguje násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecuje nenávisť, znevažuje alebo hanobí na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propaguje vojnu alebo opisuje kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, (Tu treba poznamenať, že jeden z administrátorov PĽH nevidí na kriminálnych a vojnových aktivitách neonacistov na Ukrajine nič závadné)

Účasť na kyberšikane je zas porušením predpisu, kde sa hovorí, že „Programoví pracovníci a spolupracovníci RTVS na sociálnych sieťach nenavádzajú k protizákonnej činnosti“

Podľa kódexu pri prejavoch na sociálnych sieťach programoví pracovníci a spolupracovníci RTVS musí mať na zreteli to, že ich súkromné postoje a názory môžu byť vnímané ako postoje RTVS. Programoví pracovníci a spolupracovníci RTVS by sa preto mali vyjadrovať tak, ako keby sa vyjadrovali verejne. Pri rozhodovaní o tom, k akej iniciatíve (napríklad fanúšikovskej stránke či skupine na Facebooku) sa pridajú, musia prihliadať na hodnoty, ktoré RTVS vyznáva, ako aj na jej verejnoprávny charakter.

6. Záver.

Ako pikantnosť uvádzame, že programoví pracovníci a spolupracovníci RTVS na sociálnych sieťach nezneužívajú osobné údaje iných osôb, nepublikujú ich. Ak sa ukáže, že Valovič si fotil človeka a zverejnil jeho fotografiu na sociálnej sieti za účelom jeho diskreditácie, skutočne by jeho zamestnanecký pomer mal byť definitívne ukončený na základe hrubého porušenia princípov, ktoré je ako pracovník RTVS povinný dodržiavať.

 

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This