Vyberte položku Stránka

Český rozhlas vyhovuje slniečkovej názorovej bubline

Český rozhlas vyhovuje slniečkovej názorovej bubline

Andrej Kiska vystúpil v českom rozhlase. Odozvy na sociálnej sieti boli nadšené.

Ľudia majú často tendenciu hodnotiť svet podľa názorov skupiny, v ktorej sú uzavretí. Tento názor potom považujú za obecný a každého, kto má iný názor považujú za extrémistu.

Štatistika však zvykne ukazovať iný obraz.

Andrej Kiske bol pri príležitosti osláv 100.výročia založenia Československa ma návšteve v Česku. Jedným z miest, ktoré navštívil, bol aj Český rozhlas.

Predviedol výkon, ktorý je Slovákom dobre známy. Niekto s tym súhlasí, iný nie. Slováci sú v názore na Kisku rozpoltení.

Zato reakcie českých poslucháčov rozhlasu boli až prekvapujúco a jednostranne nadšené.

Znamená to, že Česko je orientované úplne inak? Skôr je pravdepodobné, že okolo Českého rozhlasu sa zhromaždila skupina diskutujúcich, ktorí majú jednotný názor.

Ten je v tomto prípade zhodný s názormi, ktoré prezentuje Kiska.

Aké je Česko?

Skutočné nazory najlepšie prezentuje rozdelenie názorov na prezidenta Zemana. Väčšina Česka, celkove 51% s ním súhlasí. Zásadne, alebo čiastočne proti nemu je 46%, t.j. menšia časť.

Diskutujúci, ktorí obdivovali Kisku, prejavovali naopak veľmi negatívne emócie voči Zemanovi. Aj keď sa nedá celkom zovšeobecňovať, na strane oponentov Zemana sú skôr zástancovia euroatlantickej orientácie, zasadní nepriatelia Ruska, podporovatelia kultúrneho marxizmu, genderovej, či homosexuálnej politiky a v neposlednom rade tzv. vítači migrantov jedným slovom slniečkári. Je to podobné ako na Slovensku, kde sa Kiska stal doslova vlajkonosičom podobných názorov.

Ak je teda skupina týchto názorov v menšine naprieč celou populáciou, čo znamená optické zaplnenie diskusie? Zrejme len to, že na stránkach Českého rozhlasu diskutuje iba časť populácie. Čiže časť, ktorá je jednak v menšine, a je pomenovaná slovom slniečkári.

Zo skúseností Slovenska vieme, že v prípade aktivistov ide o mimoriadne agresívnu a nenávistnú skupinu, ktorá opozitné názory neznáša. Naviac je voči nositeľom podobných názorov nastavená na ich likvidáciu. V momente, keď im niekto začne oponovať, sú schopní zamerať sa na zablokovanie takejto osoby na sociálnej sieti. Dôsledkom potom je, že miesta, kde diskutujú sa stanú názorovo jednostranné.

Ak sa naviac grupujú okolo Českého rozhlasu, zrejme im jeho prezentácia reality vyhovuje. Inými slovami, Kiska sa ocitol medzi „svojimi„. V rozhlase, ktorý je jednostranný, vysielajúci pre skupinu, ktorá likviduje iné názory.

Jeden komentár z internetu

Naši slovenskí svedkovia Kiskovi sú oproti tým českým komentárom v Českom rozhlase detské jasle. Nádherná studňa českej extázy 😀

O autorovi

Príspevky za Marec

Pin It on Pinterest

Share This