Vyberte položku Stránka

Český europoslanec Zdechovský útočí na Istanbulský dohovor

Český europoslanec Zdechovský útočí na Istanbulský dohovor

Dnešný agresívny výpad proti duchovnému Piťhovi zo strany organizácie podporovanej OSF, pripomenul blog českého europoslanca Zdechovského. Podľa článku, ktorý ešte v apríli zverejnil na svojom blogu, nemá v európskom právnom systéme Istanbulský dohovor žiadne miesto.

[sociallocker][/sociallocker]

Tomáš Zdechovský: Istanbulský dohovor je zbytočný nezmysel propagujúci gender ideológiu!

Príde Vám narodenia ďalšieho britského princa ako dobrá správa? Mne tiež, ale v rámci genderovo korektného jazyka o dieťati prosím hovorte len v strednom rode, jedine plnou genderovou neutralizáciou totiž obmedzíme násilia na ženách…

Zdá sa Vám, že v úvodnom odseku miešam dokopy veci, ktoré spolu nesúvisia? Tak to ste očividne nečítali text Dohovoru Rady Európy (nepliesť s inštitúciami EÚ) o prevencii proti násiliu a domácemu násiliu, známy skôr ako Istanbulský dohovor. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá sa tvári ako perfektný nástroj k univerzálnemu vyriešeniu problematiky domáceho násilia a násilia na ženách všeobecne, v skutočnosti je v nej ale skryté toľko nezmyslov na podporu genderových ideológií, ako v máloktorom inom dokumente.

Napriek veľkému odporu ľudovcov bol Dohovor vďaka podpore z ANO 2011 a ČSSD za Českú republiku podpísaný. Teraz sa jedná o jej ratifikácii, čím by sme sa zaviazali k dôslednému plneniu požiadaviek Dohovoru. Som striktne PROTI a po vzore Slovenska žiadam odmietnutie ratifikácie.

Český zákon o domácom násilí presadili ľudovci

Ešte, než budem pokračovať, poviem, že samozrejme som proti akémukoľvek násiliu na ženách, pretože ak s textom Dohovoru niekto nesúhlasí (nieto muž a ľudovec), hneď je braný za násilníka a demagogicky mu je podsúvané, ako chce, aby ženy boli mlátené, obrezávané a podobné absurdity, ako predvádzala napríklad bývalá ministerka Marksová pri podpisovaní textu. Boli to ale pritom práve ľudovci, kto prišiel s českým zákonom proti násiliu – konkrétne už v roku 2004 spolupracoval Ján Kasal s Bielym kruhom bezpečia na tom, aby bol zákon č. 135/2006 Zb. na ochranu pred domácim násilím prijatý.

Tým sa aj dostávam k prvému dôvodu, prečo som proti ratifikácii Dohovoru. Pre Českú republiku je zmluva vyložene nadbytočná. Potrebné zákony na potieranie domáceho násilia už tu dávno máme a v tejto oblasti sa urobilo veľa dobrého. Téma dávno nie je tabu, ženy vedia, kam sa môžu obrátiť o pomoc a reálne ju tiež dostávajú.

Nehovorím, že všetko je dokonalé, ale rozhodne to nevyrieši ratifikácia Dohovoru, ktorú by sme jednoducho museli akceptovať celú od A do Z bez možnosti diskusie o sporných častiach. Vo vyhodnoteniach plnenie by sme sa potom museli vyjadrovať ku každej z oblastí a nejde to obísť tým, že už to teraz nejako plníme. Je potrebné vykazovať pokrok!

Istanbulský dohovor prináša jediné – ďalšiu podporu gender neziskoviek a indoktrináciu na školách

Druhým dôvodom môjho odmietania Istanbulského dohovoru je, že násilie prezentuje ako typicky mužskú záležitosť, akoby absolútne neexistovalo násilia žien na mužoch. Dokument Českej televízie Z lásky nenávisť 2 pritom dokázal, že aj ženy môžu byť agresormi a naopak tu potrebujú špecifické zastanie muži. To by Dohovor neriešil, len by chcel, aby boli ideálne úplne zmazané aj tie najprirodzenejšie rozdiely medzi mužmi a ženami.

V tomto bode je Dohovor veľmi ľahko zneužiteľný a navyše podmieňuje odvod nemalých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do genderového neziskového sektora. A keby len to, Rada Európy (a radšej znova upozorňujem, že to nie je inštitúcia EÚ, ale nezávislá organizácia principiálne podobná skôr OSN) v texte chce aj zasahovať do vzdelávacieho systému, pretože genderovo stereotypné správanie ide vraj odstrániť jedine tak, že budeme deťom najdlhšie od mateřinek vtloukat do hlavy, že medzi mužmi a ženami nie sú rozdiely ..

Aby som svoje tvrdenia dokázal, ponúknem ďalej tri priame citácie z Istanbulského dohovoru. Myslím, že dôjdete k podobnému záveru ako ja:

1) „Strany vyhradia primerané finančné a ľudské zdroje na riadne uplatňovanie integrovanej politiky, opatrení a programov zameraných na prevenciu a potláčanie všetkých aktov násilia spadajúcich do pôsobnosti tohto dohovoru, a to aj tých, ktoré zaisťujú mimovládne organizácie a občianska spoločnosť.“ ( Dohovor, článok 8 – finančné zdroje, str. 6)

2) „Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na podporu sociálnych a kultúrnych vzorcov chovánia žien a mužov s cieľom vykoreniť predsudky, zvyky, tradície a ďalšie praktiky, ktoré sú založené na predpoklade podriadenosti ženy alebo na stereotypnom ponímaní rolí žien a mužov.“ ( Dohovor, Článok 12 – Všeobecné záväzky, str. 7)

3) „Tam, kde to bude vhodné, podniknú strany kroky k tomu, aby vo formálnych osnovách na všetkých úrovniach vzdelávania existoval materiál k témam, ako je rovnoprávnosť žien a mužov, nestereotypné genderové úlohy, vzájomný rešpekt, nenásilné riešenie konfliktov medziľudských vzťahoch, genderovo podmienené násilie voči ženám a právo na osobnú integritu, to všetko uspôsobené rozvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.“ ( Dohovor, Článok 14 – Vzdelanie, str. 8)

Už teraz prepisujeme učebnice, zmluvy aj zákony – čo bude ďalej?

Keď niekde začnem kritizovať neziskový gender sektor, vylietavajú ďalší čertíci z krabičiek s tým, aký som populista a len sa veziem na kritike neziskoviek, bez toho aby som o nich niečo vedel.

Opak je pravdou, dlhodobo spolupracujem napríklad s Charitou, ako aj s už zmienenou neziskovou organizáciou Biely kruh bezpečia, keď jedna z prvých vecí, ktoré som ako čerstvo zvolený europoslanec urobil, bola pomoc so zriadením nonstop linky 116 006 pre obete domáceho násilia v celej EÚ.

Gender neziskovky myslím tie, ktoré naozaj riešia len gender. A že sa od pôvodnej dobrej myšlienky porovnať platy mužov a žien na úplne identických pozíciách problematika aj u nás sa ale posunula debata až k veľmi nebezpečným návrhom, aby štát umožnil otehotnieť ženám bez partnerov a ešte im z verejného zdravotného poistenia platil umelé oplodnenie a tak produkoval samoživiteľky. Tvrdenie opierali o konštrukt dieťaťa ako ich základného práva, nie plodu zblíženia dvoch osôb a už vôbec nie lásky. [pozn. ed. – Zároveň sa popiera právo dieťaťa na plnohodnotnú rodinu, na výchova so vzorom mužského aj ženského pohlavia.]

Vedeli ste napríklad o existencii Genderovej expertnej komory? Jej cieľom priamo je: „začleniť genderovú perspektívu do agiend štátu aj súkromného sektora za pomoci vysoko kvalifikovaných odborníčok a odborníkov.“ Alebo o Českej ženskej lobby, ktorá je dokonca poradným orgánom Rady vlády pre genderovú rovnosť?

Tá prvá organizácia nám môže prísť úsmevná, pretože majú genderovo nevyvážený pomer členov a členiek, čo vlastne vôbec nie je sranda! S Českou ženskou lobby mám spojené vecí viac. Napríklad to, ako presadili stiahnutie neškodné výstavy aktov z Akadémie vied, písali petície proti vtipným reklamám od pivovaru Bernard, ale úplne podporovali a nikdy nekritizovali nechutnú výstavu spútaných nahých žien … Písal som k tomu článok, fotky v ňom sú veľmi výrečné: Výstava spútaných nahých žien feministkám nevadia a reklama na pivo áno?!

Obrázok 1: Genderovo nevyvážená Genderová expertná komora (internet)

Celkovo je podobných neziskoviek oveľa viac a skôr než im robiť reklamu, by som ešte napísal, čo všetko už priamo v Českej republike zvládli za veľkého prispenia Nórskych fondov prelobovať. A to je napríklad prepisovanie učebníc pre deti, aby boli správne genderovo korektné. Sú na to už úplne oficiálne pokyny na stránkach ministerstva školstva.

Tiež sa robia rôzne firemné audity, ktoré idú oveľa ďalej než je očakávateľné porovnanie platov. Veľký dôraz sa kladie na používanie genderovo korektného jazyka a prepisujú sa tak zmluvy, propagačné materiály aj vnútorné predpisy. Aj na toto sú už od Vlády schválenej smernice.

Obrázok 2: Čo je to vlastne genderovo korektný jazyk? (http://zenskaprava.cz/genderove-korektni-jazyk/)

K Čiernemu Petrovi pribudla Čierna Petra?

Nedávno som si s deťmi chcel zahrať Čierneho Petra. Celú hru nám znechutilo zistenie, že medzi kartami sú Petrovia dva, teda Peter a ešte Petra. Následne sme zistili, že všetky dvojice sú aj vždy mužský a ženský variant rôznych profesií, teda potrebné klaun a klaunky (?) A karty putovali rovno do koša.

Určite môžeme diskutovať o tom, či práve toto deťom nejako zásadne ubližuje a je nutné proti tomu vystupovať. To ale nechcem, dávam to ako taký vtipný príklad toho, čo tu máme teraz a snažím sa ukázať, ako veľmi už nás nezmyselná genderová korektnosť pohltila.

Po prípadnej ratifikácii Istanbulského dohovoru nebude Čierna Petra excesom, ale zrejme bežnou vecou – tak, ako to môžeme pozorovať v západných štátoch, kde sa aj strhla mela kvôli oznámenia, že sa kráľovskej rodine narodil chlapec. To predsa nie je dôležité a dieťa má mať podľa niektorých aktivistov právo na určenie si vlastného rodu. Už sa to narodilo a je to zdravé, to vám musí stačiť.

Obrázok 3: na obale Čierny Peter, vo vnútri ale aj Petra (autor)

A to je tretí dôvod odmietnutia. Chcem tú mať radosť z normálnych bežných vecí ako je narodenie chlapca či dievčatka. Nechcem vydávať obrovské množstvo energie a peňazí na absurdné stráženie nezmyslov namiesto dávania peňazí na podporu flexibilných úväzkov, budovania miest v škôlkach, platy učiteľov a pod. To nie je populizmus, to je snaha o zachovanie prirodzených konzervatívnych hraníc a tradičnej rodiny. A odmietnutie sociálnych experimentov, ktoré sú tým pomyselným dobrým úmyslom vedúcim do pekla.

Prajem pekný deň a veselú myseľ!

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This