Vyberte položku Stránka

ČESKÁ JUSTICE: Samozvaní sudcovia na Facebooku

ČESKÁ JUSTICE: Samozvaní sudcovia na Facebooku

Zdá sa, že s pomocou Facebooku nám v Českej republike vznikla samozvaná skupina žalobcov a sudcov. Tí rozhodujú, koho príspevok je nenávistný (jednalo by sa o trestný čin), tí rozhodujú alebo sa o to pokúšajú, kto má byť z diskusie na sociálnych sieťach vylúčený. To je ale rovnaké, ako keby ulica vykonávala lynč.

[sociallocker][/sociallocker]

To nie je v právnom štáte vôbec možné a nemožno to tolerovať. Stále platí, že prisvojenie si právomoci úradu je trestným činom. Kto totiž neoprávnene vykonáva úkony, ktoré sú vyhradené orgánu štátnej správy, súdu alebo inému orgánu verejnej moci, alebo kto vykoná úkon, ktorý môže byť vykonaný len z úradnej moci orgánu štátnej správy, súdu alebo iného orgánu verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. [toto je dikcia trestného práva Českej republiky, na Slovensku takáto formulácia trestného činu nie je – pozn.ed.]

Tak ako vodič nemôže zastavovať rýchlo idúce autá na ceste (ani vybrzďovat), rovnako tak nie je občan oprávnený strieľať na utekajúceho zlodeja. Ani z reštaurácie nemožno pre politické názory nikoho vyhodiť s odôvodnením, že patrí vlastníkovi, ktorý si môže robiť, čo chce. Ani tento majiteľ, ak ide o verejne ponúkané služby, takto konať nemôže.

Posúdiť, či sa niekto dopustil trestného činu, a to aj na sociálnej sieti, sú oprávnené iba orgány činné v trestnom konaní (OČTR). Však tak už niekoľko ľudí sa postavilo pred súd a dostali tresty za svoje výroky a hrozby iným. Je to len prokurátor, kto môže vzniesť žalobu a nemôže ho nahrádzať ani novinár, ani mimovládka ani aktivista – vítač, mnohý z nich je aj po novom udavač. A je to len súd, kto o treste môže rozhodnúť.

Podsúvanie spáchania trestných činov užívateľom sociálnych sietí od niektorých udavačov z radov občanov alebo dokonca novinárov a následná dehonestácia dotknutých osôb je neprijateľná. Sústavné, právne ničím nepodložené udávanie sleduje cieľ, ktorým je vylučovanie osôb a spolkov zo sociálnych sietí.

Ide de facto o snahu nahrádzať OČTR. Je to konanie nielen odsúdeniahodné a nemorálne, ale ide predovšetkým o svojvoľný lynč osôb a organizácií zastávajúcich iné politické názory a postoje. Ide o povyšovanie sa nad druhých a o to stať sa samosudcom vo veci samej pri ignorovaní platných zákonov Českej republiky.

Je to svojvoľná štvanice na ľudí s iným politickým a spoločenským názorom. To samo o sebe je nesporne protiprávne.

Zdroj: Česká justice

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This