Vyberte položku Stránka

Británia nevie, či si bude môcť dovoliť platiť cenu za Brexit.

Británia nevie, či si bude môcť dovoliť platiť cenu za Brexit.

Portál Politico spomína, že na ukončení prvej fázy rozhovorov medzi Európskou Úniou (EÚ) a Veľkou Britániou je na ťahu EÚ. Musí stanoviť cenu, ktorú bude požadovať

Podľa portálu sa od ceny bude odvíjať, ktoré kapitoly sa otvoria a ako presne , resp. do akej hĺbky budú špecifikované.

Anglicko by samozrejme najradšej riešilo zmluvne všetky oblasti, ale zrejme to nebude možné. Náklady na reguláciou pravidiel fungovania podľa budúcej zmluvy môžu jednoducho prevýšiť zisky.

EÚ by napríklad mohla vylúčiť niektoré odvetvia hospodárstva zahrnuté do budúcej obchodnej dohody. Čím viac sektorov hospodárstva EÚ nechce zahrnúť, tým menej bude mať celá dohoda cenu pre Spojené kráľovstvo.

Takúto analýzu nákladov a výnosov môže uskutočniť iba Londýn, akonáhle bude poznať cenu EÚ. „Chceme čo najviac, ale aké sú náklady?“ Povedal jeden britský predstaviteľ. „Práve toto je povinnosťou EÚ. Budú existovať práva a povinnosti. Ide o udržanie rovnováhy.

Každý sektor má v dohode svoju vlastnú kapitolu, ktorá stanovuje pevné regulačné línie. Očakáva sa, že obe strany zostanú v rámci týchto línii. Ak niektorá strana poruší tieto hranice – napríklad tým, že podhodnotí druhú stranu nekalými podnikateľskými dotáciami – spustí sankciu, ako je návrat k pravidlám WTO.

V dohode EÚ o voľnom obchode s Kanadou sú tieto sankcie často stanovené v jednotlivých kapitolách. Takže ak jedna strana porušuje pravidlá v jednej oblasti dohody, celá dohoda sa neruší.

Podľa predstaviteľov Spojeného kráľovstva by takéto doložky mohli byť zahrnuté do budúcej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Tým sa zabezpečí, že Británia nebude chytená vo „švajčiarskej pasci„, kde porušenie jedného pravidla ruší celú dohodu.

Takáto dohoda ponúka Anglicku možnosť voľného prístupu na európske trhy v kombinácii s budúcou slobodou stanovovať vlastné pravidlá a predpisy. Ostatné hospodárske odvetvia, ktoré v súčasnosti pokrýva jednotný trh, sa jednoducho nezahrnú do dohody o voľnom obchode, čo umožní Británii, aby sa od štandardov EÚ čo najviac odlišovala.

Ak by bola cena z hľadiska regulačného zosúladenia s EÚ príliš veľká, úradníci Veľkej Británie tvrdia, že vláda bude buď musieť zúžiť rozsah dohody (odstrániť kapitoly), alebo urobiť ju slabšou (poskytnúť menej prístupu).

Británia vie, čo chce. Len ešte nevie, či si to môže dovoliť.

 

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This