Vyberte položku Stránka

ASIA TIMES: Najväčšia globálna hrozba je americký spotrebiteľ

ASIA TIMES: Najväčšia globálna hrozba je americký spotrebiteľ

Portál Asia Times si myslí, že finančné spravodajské služby a spolu s nimi aj vláda Donalda Trumpa sa mýlia pri oceňovaní relatívnymi silných a slabých stránok americkej a čínskej ekonomiky.

[sociallocker][/sociallocker]

Finančnému spravodajstvu za posledný mesiaci dominovali témy ako výnosy z talianskych dlhopisov, čínske jüany, rozvíjajúce sa trhy a vyhliadky na obchodnú vojnu.

Jedinou konštantou naprieč všetkými svetovými odhadmi, je silná americká ekonomika. Rast HDP USA v druhom štvrťroku sa na základe ekonomických správ odhaduje na 2,87% podľa newyorského FED modelu „Nowcast“ a 4,5% podľa atlantského FED modelu „GDPNow“.

Táto myšlienka tiež prenikla do administratívy USA. Ekonomický poradca Donalda Trumpa Larry Kudlow povedal 28. júna: „Verím, že Čína pôsobí na základe väčšej slabosti, ako si ľudia myslia, a my pôsobíme zo silnejšej pozície ekonomickej sily.“ To je nebezpečné myslenie; vojny začínajú, keď jedna strana nadhodnocuje svoju silu a podceňuje silu budúceho protivníka.

Najlepšie miesto na hľadanie problémov je miesto, kde to nikto neočakáva. Spotrebiteľ v USA je najväčším zdrojom dopytu v svetovom hospodárstve a skutočné osobné výdavky sa v máji nezmenili, oproti bežne prijímanej prognóze, že sa zvýšia o 0,2%-ný mesačný nárast (ekvivalent 2,4% ročnej miery rastu).

Existuje jednoduché vysvetlenie pre znepokojivú správu o spotrebiteľovi a to je rastúca cena ropy. Spotrebiteľské rozpočty sú tak napnuté, že navýšenie niekoľkých centov za galón na pumpe, sa prejaví zníženie výdavkov na iné položky.

Akciový trh vykazuje v roku 2018 podobný inverzný vzťah medzi akciami spotrebných tovarov a energetickými akciami.

Dôvera spotrebiteľov vzrástla v dôsledku zníženia daňových sadzieb Trumpa, až do tej miery, že americké domácnosti utrácajú prakticky všetky svoje príjmy. Osobné úspory klesli na takmer 2% disponibilného príjmu, čo je úroveň, ktorá sa nikdy nevyskytovala okrem obdobia tesne pred globálnou finančnou krízou v roku 2008.

Ale v roku 2007 mali spotrebitelia z USA za sebou desaťročie 10% ročných nárastov cien nehnuteľností a na výdavky si bez problémov požičiavali ručením vlastným majetkom. Dnes tento druh tlmiaceho vankúša vlastného majetku nemajú k dispozícii.

Medzitým sa skutočná hodinová mzda v USA medziročne nezmenila a to aj napriek veľmi nízkej miere nezamestnanosti.

Keď dopad daňových škrtov zanikne a vysoké ceny energií pretrvajú, rast HDP v USA by mohol výrazne klesnúť pod medziročný nárast 2% za prvý štvrťrok.

Čína naopak vykazuje stabilný rast. Najkomplexnejšie analýzy na základe masívnych údajov poukazujú na silný jún. Analytik Ajit Agrawal z Bank Union of Switzerland, ktorý spravuje bankový model Evidence Lab, napísal počas tohto týždňa:

Naša predbežná rozsiahla analýza údajov o hospodárskych aktivitách Číny naznačuje, že júnový rast zostáva silný, pričom v máji došlo k zlepšeniu priemyselnej výroby, predaja nehnuteľností a investícií do nehnuteľností. V spotrebe pozorujeme určité oslabenie mäkkosť, ale nie príliš veľké. Rast automobilového predaja vyzerá slabšie, avšak v priebehu minulého roka bolo menej pracovných dní. Vzhľadom na silu našich mesačných signálov v tomto štvrťroku očakávame, že hospodársky rast druhého štvrťroka bude vyšší ako 1. štvrťrok a nad očakávaniami konsenzu. Táto analýza tímu UBS Evidence Lab Macro využíva vysokofrekvenčné údaje zhromaždené naprieč z rôznych segmentov hospodárstva.

Čína uvolnila menovú politiku, čo si vyžaduje určité znehodnotenie RMB voči americkému doláru. Zvyčajní alarmisti teraz varujú pred odlevom kapitálu z Číny na stupnici 2015 a prudkým oslabením RMB. Tieto prognózy sú založené na nedorozumení: Banka pre medzinárodné zúčtovanie vo svojej správe o prvom štvrťroku 2016 vysvetlila „odliv“ v rokoch 2015-2016. Ten vznikol, keď čínske nefinančné spoločnosti vyplatili zahraničný dlh a nahradili ho domácim dlhom. Stále rastúci RMB priniesol výhodu pre čínske firmy, aby si požičali v dolároch a zaplatili ich späť silnejším RMB a táto hra skončila v auguste 2015.

Čínska centrálna banka prišla o rezervy vo výške približne 1 bilión USD a čínske spoločnosti znížili svoj zahraničný dlh približne o rovnakú sumu. Reorganizácia bilancie Číny spôsobila určité dočasné šoky. Na rozdiel od toho je dnes cena čínskeho rizika veľmi nízka. Implikovaná volatilita na trojmesačné opcie na výmenný kurz RMB-americký dolár sa na začiatku roku 2016 zvýšila na 10%; dnes sa pohybuje okolo 5%, uprostred rozsahu jednoročného obchodovania. A náklady na poistenie proti zlyhaniu čínskych štátnych dlhopisov počas nasledujúcich piatich rokov sú zlomkom toho, čo bolo v roku 2015 a atakujú rekordne nízke hodnoty.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This