Námorníctvo vo svojom výskume zistilo, že „genderovo vyvážené“ jednotky boli vo svojej činnosti menej presné a menej efektívne, ako jednotky zložené len z mužov

V roku 2013 americká armáda zrušila zákaz účasti žien v bojových jednotkách. Krátko nato spustilo námorníctvo ročný testovací program „Integrovaná zvláštna jednotka prvkov pozemného boja,“ ktorého sa zúčastnilo celkove 400 príslušníkov armády, z ktorých bolo celkove 100 žien.

Príslušníci jednotky boli počas roka trénovaní pre boj a uskutočnili simulované nasadenie, kde sa všetky prvky a aspekty ich činnosti zaznamenávali, merali, porovnávali a skúmali

Výsledok, ktorý bol po skončení programu zverejnený (2015) feministky zrejme nepotešil: Zmiešané tímy zaostali v 93 zo 134 hodnotených úloh. Tímy mužov boli celkove rýchlejšie v každej taktickej činnosti. Čo sa týka „vražednosti,“ správa konštatuje:

Kompletne mužské jednotky strelcov pechoty mali lepšiu presnosť v porovnaní s pohlavne zmiešanými jednotkami. Okrem karabíny M4, došlo medzi jednotlivými skupinami zbraní (napr. M4, M27 a M203) k výraznému rozdielu pravdepodobnosti zásahu medzi pohlaviami.

Skupiny pechoty obsluhujúce zbrane a zložené len z mužov zamerali cieľ rýchlejšie a zaznamenali viac zásahov cieľa v porovnaní s tímami zmiešaných jednotiek obsluhujúcich zbraňové systémy, s výnimkou presnosti zásahov guľometom M2.

Mužské obsluhy, tímy a posádky vykazovali v porovnaní s pohlavne integrovanými výrazný rozdiel v plnení základných bojových úloh prekonávania prekážok a evakuácie ranených. Napríklad, pri prekonávaní stenovej prekážky, námorníci prehodili svoje batohy cez vrchol steny, zatiaľ čo námorníčky vyžadovali pravidelnú pomoc pri snahe dostať svoje batohy do výšky. Počas hodnotenia evakuácie ranených boli zaznamenané výrazné rozdiely v časoch plnenia medzi skupinami mužov a rodovo integrovaných skupín, s výnimkou prípadov, keď tímy vykonali evakuáciu ranených po jednom (v tom prípade to bol najčastejšie muž, ktorý „evakuoval“ obeť)

V správe sa tiež uvádza, že námorníčky mali počas celého experimentu vyššiu mieru úrazovosti.

ARMÁDA

Pfc. Janelle Zalkovsky of the Civil Affairs Unit, 1st Battalion, 320th Field Artillery Regiment, 101st Airborne provides security while other Soldiers survey a newly constructed road in Ibriam Jaffes, Iraq, Dec. 4, 2005. The road project was initiated by the Civil Affairs Unit and cooperation with local officials to provide better access to the village from other main travel routes.(U.S. Army photo by Spc. Charles W. Gill) (Released)

Takéto závery môžu byť skľučujúce pre zástancov integrácie pohlaví do boja. Treba však podotknúť, že podľa Marine Corps Times, mnohí muži, ktorí sa programu zúčastnili už predtým pôsobili v bojových jednotkách, zatiaľ čo ženy prišli priamo z pechotných škôl alebo z nebojových pracovných miest.

Citát zo štúdie z roku 1992 : Vojenská jednotka s maximálnou bojovou efektívnosťou je vojenská jednotka, pri ktorej je najmenšia pravdepodobnosť, že utrpí obete. Víťazstvo vo vojne je často len otázkou milimetrov a zbytočné rozptýlenie alebo akékoľvek oslabenie bojovej efektivity vystavuje misiu a životy ohrozeniu. Riskujúc životy vojenskej jednotky v boji s cieľom poskytovať kariérne príležitosti alebo prispôsobovať sa osobným túžbam, či záujmom jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov, je viac ako zlý vojenský úsudok. Je to morálne chybné.

 

Zdroj: Quartz