Predseda KDH Alojz Hlina ako účastník bohorúhačstva?

Predseda Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina má pravdepodobne problém s katechizmom. A tak v predvolebnej kampani vedie KDH (parafrázujúc Černých baronú) „Od prúseru k prúseru v ústrety k svetlému volebnému výsledku“.

Raz nevedel Desatoro, potom nepoznal Božie pravdy a tentokrát si neuvedomil, že sa spolupodieľal na bohorúhačstve.

Aj keď si na danom banneri odmyslíme podklad v podobe symbolu LGBT, tak  samotný slogan „Maria vás skare“ je preklínaním.

Preklínanie je v kresťanstve hriechom samo o sebe,  preklínanie v spojení s Pannou Máriou hriechom ťažkým.  

A tak predseda KHD by mal na takom zhromaždení požiadať o stiahnutie takéhoto banneru a nie že sa okolo neho moce a nič. Len to by musel pravda vedieť, že ten banner je sám o sebe prúser a nie malý.

A to sa už aj modloslužobníkovi žiada zvolať „U Tútatisa, Taranisa i Belenusa“, majú to teda v KDH predsedu 😀

zdroj: (KDŽP – Aliancia za Slovensko)


Publikovaný

v

od

Značky: