Aktuálne – zvláštne memorandum maďarskej komunity

Na Slovensku uzrel svetlo sveta dokument, ktorý ako keby sa zabudol kdesi v 19. storočí.

Okrem iného obsahuje tieto požiadavky určené vláde Slovenskej republiky:

● uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska a za štátotvornú národnú komunitu

● vytvorenie Maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volených zástupcov

● jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch ako úradný jazyk používala maďarčina

plus k tomu aj bod, ktorý naznačuje zrušenie povojnových zmlúv medzi Maďarskom a Československom

● dodnes je pevnou súčasťou právneho systému kolektívna vina, v duchu vety „minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách“ je nutné zrušiť takéto dekréty a ich dodnes existujúce dopady,

Požiadavky tohto typu sú na 21. storočie naozaj zvláštne. Vymedzenie územia ktoré by spravovali „Maďari“, predsa územia samospráv spravujú miestni volení zástupcova. Znamená to snáď, že vo vymedzenom „Maďarskom okolí“ by podmienkou na zaregistrovanie kandidáta bola maďarská národnosť?

Maďarské strany vo voľbách neuspeli, čo môže na ich predstaviteľov pôsobiť frustrujúco a tak tu máme takéto memorandá. Uvidíme ako sa k požiadavkám dokumentu postaví vláda Igora Matoviča.

Zdroj: Memorandum maďarskej komunity

V bývalom Rakúsko – Uhorsku tvorili maďarsky hovoriace oblasti len jednu z častí monarchie, nie o moc väčšiu ako je dnešné Maďarsko. Preto revizionistický sentiment časti maďarských intelektuálov smerom k Trianonskej zmluve nemá objektívne opodstatnenie.
(Autor:
William Robert Shepherd – www.lib.utexas.edu, Voľné dielo)


Publikovaný

v

od

Značky: