Na sociálnej sieti zverejnil bezpečnostný analytik Jaroslav Štefec text, kde sa zamýšľa nad dôvodmi, prečo sa česká armáda vyvíja tak ako sa to dnes deje. Jeho konštatovanie je, mierne povedané, znepokojujúce. V podstate sa to týka väčšiny politiky a armád malých krajín. Ak by len časť z nasledujúcich úvah bola realizovaná vedome a zámerne, je to koniec demokracie.

Ako pripraviť štátny prevrat, alebo návod pre pučistov – amatérov.

Sci-fi.

Nemá nič spoločné so žijúcimi osobami ani existujúcimi štátmi.

 • Vezmi jednu stredne veľkú armádu a pod zámienkou „profesionalizácie“ ju zbav civilného odpadu, ktorý v nej nemá aj tak čo robiť.
 • Počkaj pár rokov, než civili, ktorí prešli vojenským výcvikom a vedia zaobchádzať so zbraňami vymrú, alebo budú moc starí na to, aby boli schopní plnohodnotne bojovať.
 • Zaisti, aby postupne prišli o všetko, čo by mohli použiť na odpore proti ozbrojeným silám k obrane seba, svojich rodín, svojho majetku a svoje slobody. Zákonmi počnúc a zbraňami, aj tými najjednoduchšími končiac.
 • Vyhádž všetkých, ktorí sa domnievajú, že armáda má slúžiť svojmu štátu a jeho občanom, a nie záujmom nadnárodných korporácií a ambicióznych politikov.
 • Začni vytvárať skupiny „elitných vojakov“ a posielať ich systematicky do rôznych vojen a „misií“ s cieľom zbaviť je zábran a naučiť ich na rozkaz bez premýšľania zabíjať kohokoľvek a kdekoľvek, vrátane vlastnej krajiny.
 • Dlhodobými pobytmi v zahraničí týchto vojakov dôsledne izoluj od občanov vlastného štátu a ich problémov.
 • Zaisti im výcvik zahraničnými inštruktormi, špičkovú výstroj a výzbroj a výnimočné finančné zdroje, aby mali za čo bojovať.
 • Nauč ich, že účasť v misiách je odmenou za bezpodmienečnú poslušnosť.
 • Pestuj v nich sústavne pocit výnimočnosti a nadradenosti nad doma cvičiacimi a po svete sa neprechádzajúcimi zvyškami pôvodnej armády, ktoré systematicky a dôsledne zbavuj akcieschopnosti.
 • Vytvor skupinu ambicióznych, ľahko ovládateľných, nie príliš inteligentných generálov a plukovníkov a zaisti im podmienky pre ich sebarealizáciu;
  • pošli ich na stáže do cudziny, do zahraničných škôl, izoluj ich od zvyšku armády,
  • daj im pocit výnimočnosti a beztrestnosti za aj tie najväčšie blbosti, ktorých sa môžu dopustiť.
  • Pestuj v nich pocit pohŕdanie politikmi, ktorí nerozumejú ich remeslu a nenechajú ich robiť ich prácu.
  • Ponúkni im možnosť parazitovať ekonomicky aj vecne na predražených nákupoch výzbroje a výstroje pre elitné jednotky.
 • Dlhodobo vyberaj do vedúcich pozícií v rámci politických strán ľahko korumpovateľných alebo ovplyvniteľných politikov, pokiaľ možno s temnou minulosťou (hoci umelo vytvorenou), dostatočne hlúpych na to, aby boli ochotní za cenu osobného prospechu aktívne pôsobiť proti záujmom vlastnej krajiny a spoluobčanov, ktorí ich svojimi hlasy vyniesli na ich dobre platené pozície.
 • Zaisti, aby aj do ich vreciek a do pokladní ich strán tieklo dostatok peňazí z vojenských zákaziek, aby boli kedykoľvek ľahko ovplyvniteľní a ochotne odkývali v prípade krízy čokoľvek, len aby si tieto príjmy zachovali.
 • Ovládni všetky médiá v krajine.
 • Pod zámienkou boja proti „nesprávnym názorom“ postupne obmedzuj možnosť akejkoľvek diskusie a odporu proti záujmom tých skupín a síl, ktoré všetko predtým popísané financujú.
 • Zaisti, aby mládež úplne stratila záujem o politiku a bola ochotná za pár korún kedykoľvek vytiahnuť do ulíc s ľubovoľnou vlajkou a pod ľubovoľným heslom, ktoré dostane od organizátorov.

Toto všetko vezmi, zmiešaj, a ak veci pôjdu inak ako si predstavuješ ty, alebo ľudia, ktorí to všetko platia, použi to rázne a bez zbytočného odkladu proti nepohodlným politikom, kritikom a všetkým, kto by sa ti pokúsili postaviť na odpor. Pamätaj, že už po prvých pár stovkách mŕtvych nie je cesty späť, ale pamätaj tiež, že tí, ktorí ťa platia a držia nad tebou ochrannú ruku, ťa neopustia ani po skončení tvojej misie.

Buď krutý, nemilosrdný a dôsledný.

Maj pripravený dôkladný plán a stále aktualizované zoznamy „objektov„. Na nikoho nezabudni. Ako hovoril súdruh Stalin: „Net čelovéka, net probléma,“ čiže ak zmizne človek, zmizne aj problém.

Tvoji generáli ťa určite podporia a po prvej tisícke mŕtvych, až bude jasné, že to myslíš vážne, to máš vo vrecku.

Nezabudni na jednoduchú, ľahko zapamätateľnú a nič nehovoriace politickú proklamáciu pre zahraničné médiá, voči ktorým buď maximálne ústretový. Bezpodmienečne musí obsahovať frázy ako „boj proti korupcii„, „obrana demokracie a slobody„, „dočasné obmedzenia„, „bezvýchodisková situácia“ a samozrejme tiež „najlepšie úmysly“ a „podpora spojencov„.

A ešte čerešnička na torte: Vyber si vhodného hlupáka, postrádateľného generála, ktorého nechaj urobiť najšpinavšiu a najkrvavejšiu prácu. Po skončení akcie a vyhlásení vojenskej chunty ho zatkni, nechaj ho odsúdiť „za excesy“ a popraviť. Národu ukážeš, kto za to môže a ty sám si z obliga.

Zdroj: Jaroslav Štefec