Vyberte položku Stránka

A teraz s pravdou von! Ako je to s tým Marákešom, pýta sa poslanec S. Drobný.

A teraz s pravdou von! Ako je to s tým Marákešom, pýta sa poslanec S. Drobný.

(ilustračné foto: Pixabay)

Bc. Stanislav Drobný
Bc. Stanislav Drobný

Poslanec Stanislav Drobný podal ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi interpeláciu ohľadom Marákešskej politickej deklarácie.

Položil 6 otázok:

1) Aké je stanovisko Mínisterstva zahraničných vecí k tejto otázke?
2) Zúčastnilo sa Slovensko konferencie v Marákeši?
3) Podpísal poverený zástupca Slovenskej republiky príslušné dokumenty?
4) Na základe akého mandátu predstaviteľ ministerstva dokumenty podpísal?
5) Aké konkrétne kroky bude vláda v tejto téme realizovať?
6) Prečo o takejto dôležitej veci, ktorá reálne obmedzuje suverenitu Slovenskej republiky, znižuje jeho bezpečnosf a sociálny zmier, nebola informovaná Národná rada Slovenskej republiky ?

(zdroj NRSR)

Ukazuje sa ako dobrá vec, ak nie všetky strany v parlamente sú „eurohodnotové“. Má sa aspoň kto pýtať v mene občana na rôzne tie „európske“ veci, čo sa dejú za jeho chrbtom.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This