6 rokov vlády ministra Šojgu: Počet rakiet s plochou dráhou letu sa zvýšil 30 násobne.

Ruská agentúra RIA pripomína šieste výročie nominácie súčasného ministra obrany Sergeja Šojgu. Pri tejto príležitosti informuje o impozantnom raste výzbroje ruskej armády pod jeho vedením

[sociallocker][/sociallocker]

Podľa článku v novinách ozbrojených síl Krasnaja zvezda, ktorý sumarizoval stav armády za éry súčasného ministra, došlo k rapídnemu nárastu kvality, ale aj množstva prakticky všetkých druhov zbraní. Energický minister dokázal skoro nemožné. Z armády, len s malým podielom moderných zbraní, kde vládla všadeprítomná korupcia a výcvik sa zanedbával, urobil skutočne moderný, vysoko motivovaný a perfektne vycvičený vojnový stroj.

Hlavnú pozornosť púta nárast nového druhu zbraní, ktorý v minulosti nebol príliš zastúpený v ruskej výzbroji. Ide o rakety s plochou dráhou letu (cruise missile).

Hoci majú tieto systémy názov raketa, nie je to celkom presné. Sú to v podstate autonómne lietadlá, ktoré sú poháňane motorom bežne používaným práve v letectve. Ich dolet presahuje stovky kilometrov a sú navádzané pomocou družicového pozičného systému, ale aj pomocou vnútorného inerčného systému a dopredu uložených máp. Rusko má vlastný družicový navádzací systém GLONASS, ktorý bol skompletovaný v roku 2015 práve za pôsobenia ministra Šojgu. S pomocou všetkých uvedených systémov je raketa schopná zasiahnuť cieľ po lete dlhom niekoľko tisíc kilometrov s presnosťou na metre.

Od roku 2012 sa počet rakiet s plochou dráhou letu v ruskej armáde zvýšil tridsaťkrát. Navyše počet pozemných, námorných a leteckých dopravných nosičov vzrástol za rovnakú dobu viac ako 12-krát.

Treba poznamenať, že tento rast sa dosiahol najmä vďaka dodávke pozemných operačno-taktických raketových systémov „Iskander-M“ s doletom do 500km, ako aj ponoriek a lodí s raketovými systémami Kalibr.

Iskander-M je navrhnutý na likvidáciu malých a stredných cieľov: raketových komplexov, raketového delostrelectva („kaťuše„), diaľkových delostreleckých systémov, lietadiel a vrtuľníkov na letiskách, veliteľských stanovísk a komunikačných stredísk do vzdialenosti 500 kilometrov.

Práve zavádzanie tohto systému je jednou z príčin odstúpenia Spojených  štátov od zmluvy INF. USA tvrdia, že reálny dolet Iskander-M prekračuje 500km, čo je porušením spomínanej zmluvy

Rakety „Kalibr“ sú dielom vývojovej kancelárie „Novator“. Ich dolet je približne 2,5 tisíc kilometrov. Sú inštalované na ponorkách projektu 885 „Jaseň“ a projektu 636, na fregatách projektu 11356 a iných povrchových lodiach. Po prvýkrát boli rakety Kalibr použité v Sýrii v októbri 2015.

Raketa Kalibr odpálená z lode triedy Bujan-M

Lode projektu 21631 (malé raketové lode Bujan-M) a korvety kaspickej flotily Dagestan (projekt 11661K) vystrelili 7.októbra salvu 11 rakiet z Kaspického mora, ktoré po lete dlhom 1500km trafili vopred určené ciele v Sýrii. Tento deň zmenil pomer síl v regióne. Reakcia námorníctva Spojených štáty bola príznačná. Skupina lietadlovej lode, ktorá kotvila v Perzskom zálive a bola v dostrele spomínaných rakiet, odplávala do Indického oceána


Publikovaný

v

,

od

Značky: